5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

3/2014

Rodina a škola 3/2014

Nina Rutová, 7.3.2014

Hlavním tématem měsíce knihy a internetu jsou tipy na dobré Knihy pro kluky. Často je slyšet, že pro chlapce od deseti let výše nebývá čtení zrovna životní prioritou, nabídněte jim tedy něco z těch, které nabízí zkušená knihovnice, a dejte vědět, jak jste uspěli. O čtení a výuce literatury je zčásti také rozhovor s Martinem C. Putnou nazvaný Věda a humor, Homér a Kollár. Vysokoškolský profesor zvučného jména a bohatých pedagogických zkušeností se přimlouvá za to, aby učitelé rozvíjeli čtenářství na tom, co jsou děti alespoň trochu ochotné číst. Na Babičku si prý klidně mohou počkat do třiceti. Fronty k zápisu – mizérie českého školství, tvrdí autor kritického názoru Jan Voda neboť celá situace svědčí o tom, že kvalitní vzdělání je umožněno jen nemnohým na základě kritéria pořadí ve frontě, což je v rozporu s principy rovného přístupu ke vzdělávání. Počet dětí vyžadujících speciální péči narůstá, narůstají také požadavky na učitele. Poradenská psycholožka Simona Pekárková ví, že nejlepší pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je, když Individuální vzdělávací plán není jen formalita. V čísle najdete také recenzi na Dějepis pro 6. ročník a víceletá gymnázia (Nakladatelství Fraus), článek učitele na malotřídní škole, kde zavádějí šachy ve výuce od prvních tříd a nezvyklý pohled na práci školního psychologa, který by se měl dle Veroniky Válkové starat nejen o dobré duševní zdraví žáků, ale také o pohodu učitelů.

Celý článek

Rodina a škola 3/2014

Individuální vzdělávací plán není jen formalita

Simona Pekárková, 7.3.2014

Ušít dítěti individuální vzdělávací plán (IVP) opravdu na míru je časově i odborně náročná práce a výsledek není předem zaručen. Někteří na něj nahlížejí jako na formální dokument, který v praxi stejně mnoho nemění. Někteří ho považují za docela užitečný nástroj, ale drží se v zásadě v kolejích standardních doporučení školského poradenského zařízení a do vlastních invencí se příliš nepouštějí. Proč? Není to škoda? Jak tedy IVP vdechnout více života a jak ho využít?

Celý článek

Individuální vzdělávací plán není jen formalita

Fronty k zápisu – mizérie českého školství

Jan Voda, 7.3.2014

Do prvních tříd nastoupí v příštím školním roce asi 140 000 dětí. Zápisy proběhly od půlky ledna do poloviny února a ani letos se na řadě míst neobešly bez hysterie a stresu v boji o místo. Tvrdím, že pořadí ve frontě není objektivním kritériem pro přijetí do 1. třídy.

Celý článek

Fronty k zápisu – mizérie českého školství

I kluci rádi čtou, jen jim nabídněte…

Eva Šilerová, 7.3.2014

Můžete mi, prosím, doporučit nějakou knížku pro desetiletého kluka? Víte, on moc nečte. Kdybych si dělala čárky, bude toto jistě jedna z nejčastějších otázek, které uslyšíte v dětském oddělení Městské knihovny v Praze.

Celý článek

I kluci rádi čtou, jen jim nabídněte…

Věda a humor, Homér a Kollár

Nina Rutová, 7.3.2014

Rozhovor o tom, co se nás týká

Celý článek

Věda a humor, Homér a Kollár

O ŠKOLNÍM PSYCHOLOGOVI

Veronika Válková, 7.3.2014

Čím dál tím častěji se setkáváme s názorem, že na každé škole by měl být školní psycholog. Jsou i školy, které ho mají. Mně to přijde jako vynikající nápad. Ano, hlasuji všemi deseti pro to, aby na každé základní i střední škole byl, podle velikosti, aspoň jeden školní psycholog. A hlasuji všemi deseti také pro to, aby se tato specializace skutečně na nějaké vysoké škole vyučovala. Aby byli školní psychologové stejnými specialisty jako psychologové dětští či dospěláčtí. O práci školního psychologa totiž panuje zkreslená představa, že by to měl být dětský psycholog s tou výhodou, že hnízdí přímo ve škole a je po ruce, když má nějaké dítě problém. To je ovšem pouze dislokovaný dětský psycholog. Psycholog školní by měl být odborníkem na celý ten prazvláštní ekosystém zvaný škola. Neměl by řešit pouze děti a jejich problémy, protože školu netvoří pouze děti a jejich problémy. Školu tvoří také učitelé a jejich problémy a vedení školy a jeho problémy a rodiče a jejich problémy. Školní psycholog by měl obsáhnout vše. Předpokládám, že by to byl velmi náročný obor, protože by musel zahrnout práci jak s dětmi, tak s dospělými (což je z hlediska psychologie velký rozdíl), práci s jednotlivcem i s kolektivem a v neposlední řadě i dovednosti policejního vyjednavače, to když školu přepadne zvlášť agresivní rodič. Aby se totiž ve škole dobře učilo (učilo se), musejí být v pohodě jak děti, tak učitelé. Unavené, stresované, nešťastné, šikanované, nevhodně zamilované, zakomplexované či anorektické dítě se nebude dobře učit, lépe řečeno, bude na školu kašlat, protože řeší zásadnější problémy. Unavený, stresovaný, nešťastný atd. učitel nebude dobře učit, protože řeší zásadnější problémy. Pokud je ve stejné situaci dejme tomu účetní, je to pitomé, protože se jednak necítí dobře a jednak může udělat chybu. Ale učitel je neustále v kontaktu s dětmi a velmi je ovlivňuje. Pětačtyřicet minut téměř absolutního soustředění a komunikace s dvaceti až třiceti osobami, deset minut pauza, během níž je nutné dojít do kabinetu a z kabinetu, připravit si věci na další hodinu, odskočit si na toaletu a věnovat se několika žákům, kteří přijdou s nejrůznějšími záležitostmi (potvrzení o studiu, omluvenka, jakou jsem dostala známku z písemky, dotaz na exkurzi…). Dovedete si představit, jak je to psychicky náročné? A zvlášť ve chvíli, kdy máte osobní problémy nebo problémy s kolegou nebo s vedením, kulminuje klasifikace, jste atakováni fňukáním dětí, které půl roku nic nedělaly a na poslední chvíli si chtějí vytáhnout známku, případně telefonáty rodičů takových dětí… Nedovedete. Kdo nezažil, nepochopí. Ideální by ovšem bylo, kdyby děti nepocítily, že je učitel přepracovaný, vyčerpaný, naštvaný či nešťastný. A i od toho by měl být školní psycholog. Aby se staral o pedagogický sbor a snažil se ho udržovat v pohodě, řešil problémy, které v jeho rámci vzniknou – stejně jako se řeší problémy, které vzniknou ve třídě. Měl by poznat, kdy učiteli hrozí vyhoření, kdy je přepracovaný atd. a měl by mít možnost nabídnout v takové situaci účinnou pomoc. V neposlední řadě by se měl školní psycholog zabývat i vztahy mezi učiteli a žáky. Jak praví staré moudro, nikdy se nezrodil člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Žádný učitel nebude sedět všem stovkám či tisícovkám žáků za svou kariéru, i kdyby byl sebelepší, protože lidé jsou prostě různí. Žádné dítě nebude oblíbené u všech vyučujících. Tak to prostě je. Koneckonců ve škole nejsme proto, abychom se navzájem milovali, na to mají naši žáci své rodiče. Jsme tu kvůli práci, a v práci se k sobě máme chovat korektně. Oboustranně korektně. A pokud mezi učitelem a žákem vypuknou nějaké animosity, kdy například žák učitele záměrně provokuje nebo naopak učitel žáka zesměšňuje, pak by měl opět nastoupit školní psycholog a přijít na kloub tomu, co za tím je. No, nebyl by to jednoduchý obor…

Celý článek

ŠACHY VE VÝUCE, NA CHODBĚ I NA KOBERCI

František Roček, 7.3.2014

„Šachy nejsou jako život… šachy jsou život. Právě tak jako divadlo.“ Fernando Arrabal

Celý článek

TY HRADBY POSTAVILI KYKLOPOVÉ…

Irena Poláková, 7.3.2014

Dějepis pro 6. ročník a víceletá gymnázia, Nakladatelství Fraus

Celý článek

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN NENÍ JEN FORMALITA

Simona Pekárková, 7.3.2014

Ušít dítěti individuální vzdělávací plán (IVP) opravdu na míru je časově i odborně náročná práce a výsledek není předem zaručen. Někteří na něj nahlížejí jako na formální dokument, který v praxi stejně mnoho nemění. Někteří ho považují za docela užitečný nástroj, ale drží se v zásadě v kolejích standardních doporučení školského poradenského zařízení a do vlastních invencí se příliš nepouštějí. Proč? Není to škoda? Jak tedy IVP vdechnout více života a jak ho využít?

Celý článek

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA OSMILETÉ GYMNÁZIUM LAUDEROVÝCH ŠKOL

7.3.2014

Gymnázium Lauderových škol, které je zřizováno Židovskou obcí v Praze, využívá při přijímacích zkouškách vlastní testy, připravené učiteli školy. V matematice se úlohy soustřeďují hlavně na ověření logického a matematického myšlení žáků.

Celý článek

GAME OVER, TRY AGAIN

Blanka Klimešová, 7.3.2014

Seriál přijímačky tentokrát o tom, proč jsme to vzdali a proč to nevnímáme jako neúspěch.

Celý článek

PŘEDSTAVUJEME: SOŠ DOPRAVY A CESTOVNÍHO RUCHU V KRNOVĚ

Zina Dvořáková, 7.3.2014

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o., je státní střední školou, kde se vyučují dva obory – management cestovního ruchu a management v dopravě se zaměřením na leteckou dopravu. Specifičnost těchto oborů k nám láká studenty z celého Moravskoslezského kraje. Učím zde již více než deset let a neměnila bych. Důvody pro to mám hned tři: žáky, vedení školy a své kolegy.

Celý článek

PRVNÍ ČÍTANKA PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Mgr. Kamila Kořínková, 7.3.2014

NOVÁ ŠKOLA, s. r. o., se pustila do tvorby učebnic pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. První učebnicí v této řadě je čítanka pro 5. ročník. Pokud máte ve třídě žáky se specifickou poruchou učení, dyslexií nebo dysortografií, doporučuji jim zakoupit tuto novou rozšířenou verzi.

Celý článek

ÚLOHY PRO ROZVOJ DOVEDNOSTÍ

Dominik Dvořák, 7.3.2014

V současné době se v mnoha oborech lidské činnosti projevuje snaha, aby se rozhodování a řízení opíralo o kvalitní informace. Ve školství se to týká všech úrovní – rozhodování o jednotlivém žákovi, v rámci jedné školy, i tvorby státní vzdělávací politiky. Poskytnout co nejvíce informací těm, kdo rozhodují o školství na národní úrovni, je prvním a základním cílem mezinárodního šetření PISA. To však neznamená, že jeho výsledky jsou užitečné jen pro politiky a vrcholné státní úředníky.

Celý článek

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ NA ROZKAZ SHORA

7.3.2014

Dotaz se týká prověření regulérnosti nařízení čerpat dovolenou v době, kdy pro mě nemá zaměstnavatel práci: k 31. 7. 2013 jsem skončil jako ředitel školy. Nabídli mi jen zlomek pracovního úvazku s tím, že víc hodin není. Odmítl jsem. Na pracovní náplni jsme se nedohodli. Vznikla tak překážka v práci na straně zaměstnavatele. Dostal jsem výpověď pro nadbytečnost s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Začali mi od 1. 8. nejprve vyplácet náhradu platu. Je možné, aby mi nyní nařídili čerpat dovolenou, která mi ještě zbyla, přestože s tím nesouhlasím? J. M.

Celý článek

FRONTY K ZÁPISU – MIZÉRIE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ

Jan Voda, 7.3.2014

Do prvních tříd nastoupí v příštím školním roce asi 140 000 dětí. Zápisy probíhaly od půlky ledna do poloviny února, a ani letos se na řadě míst neobešly bez hysterie a stresu v boji o místo. Tvrdím, že pořadí ve frontě není objektivním kritériem pro přijetí do 1. třídy.

Celý článek

KNIHY PRO KLUKY I KLUCI RÁDI ČTOU, JEN JIM NABÍDNĚTE…

Eva Šilerová, 7.3.2014

Můžete mi, prosím, doporučit nějakou knížku pro desetiletého kluka? Víte, on moc nečte. Kdybych si dělala čárky, bude toto jistě jedna z nejčastějších otázek, které uslyšíte v dětském oddělení Městské knihovny v Praze.

Celý článek

VĚDA A HUMOR, HOMÉR A KOLLÁR

Nina Rutová, 7.3.2014

ROZHOVOR O TOM, CO SE NÁS TÝKÁ

Celý článek

NOVÝ MINISTR CHLÁDEK NEMÁ NOUZI O NÁPADY

Marie Těthalová, 7.3.2014

Za několik prvních týdnů ve funkci ukázal, že by českému školství rád dal nový impulz a mnohé věci proměnil. Otázkou ale je, jak se mu podaří zrealizovat vize, které zasahují do mnoha oblastí rezortu, jenž má nyní „pod palcem“.

Celý článek

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy