5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

5/2014

Rodina a škola 5/2014

Nina Rutová, 9.5.2014

V květnové Rodině a škole jsme pro vás připravili:

Celý článek

Rodina a škola 5/2014

Teenageři v roli podnikatele?

Kateřina Lichtenberková, 9.5.2014

Novela občanského zákoníku umožňuje od 1. ledna 2014 podnikat mladým lidem již od 16 let. Je to rozumný krok? Pojďme se na tuto problematiku podívat blíže.

Celý článek

Teenageři v roli podnikatele?

Naše skvělá skotská škola

Simona Pekárková, 9.5.2014

Naše dvě děti mají za sebou osmý měsíc docházky do základní školy v Edinburghu. Škola má ročníky od 1. do 7. třídy a celkem je zde kolem čtyř set dětí. Pedagogický sbor má osmnáct členů, v čele stojí ředitelka se dvěma zástupkyněmi. V posledním srovnávání všech základních škol v Edinburghu a přilehlých částech se tato škola mezi 87 školami umístila na prvním místě. Domnívali jsme se, že se bude jednat o školu výkonově zaměřenou s důrazem na dril a prospěch ve srovnávacích testech. Naštěstí byla naše představa mylná.

Celý článek

Naše skvělá skotská škola

PŘEDSTAVUJEME: Střední škola logistiky a chemie Olomouc

red, 9.5.2014

Tentokrát svou školu představují její studenti a zároveň redaktoři školního časopisu NEWSPREAD.

Celý článek

PŘEDSTAVUJEME: Střední škola logistiky a chemie Olomouc

Školní snídaně s knihou

Irena Poláková, 9.5.2014

Co přesvědčilo kolínské učitelky, aby zdarma a ve svém volném čase připravovaly program pro školní družinu? Kde berou paní učitelky z Rokycan odvahu, aby své žáky pozvaly do třídy o hodinu dříve, než je obvyklé, a navíc pro ně připravily snídani? – V tomto článku se zaměříme na to, jak jeden školní kroužek ovlivňuje život třídy, a v některých případech i celé školy.

Celý článek

Školní snídaně s knihou

Je to všechno naživo

Nina Rutová, 9.5.2014

Se Zorou se známe již asi 35 let z DAMU. Už tehdy byla má spolužačka nebývale zvědavá, radostně upřímná a cílevědomá. Dodnes mám před sebou obrázek, jak se na začátku plaveckého výcviku bála skočit do vody i ze břehu, a na závěr kurzu jako jediná z nás skákala po hlavě z nejvyššího můstku! – Její vlastnosti jí i dnes myslím dovolují překračovat hranice možného a dělit se o životaschopnou energii s námi ostatními. V posledním roce také prostřednictvím Rádia Junior.

Celý článek

Je to všechno naživo

O MOUDRÉM CÍSAŘI

Veronika Válková, 9.5.2014

Jistý Vitruvius byl římský architekt. Ve starověkém Římě se architekti zabývali i konstrukcí válečných a obléhacích strojů, takže měl blízko i k vojenství. V jedné ze svých knih si povzdechl nad následující situací. Římští legionáři si začali stěžovat, že jejich výstroj a zbroj jsou příliš těžké. A tak císař nařídil, že se má zbroj odlehčit. „Špatně rozhodl císař,“ durdil se Vitruvius, „protože legionář s lehčí zbrojí je zranitelnější, a tudíž i v boji zbabělejší. Snadněji se dá ze strachu ze zranění nebo smrti obrátit na útěk. Když si legionáři stěžovali na to, že je jim zbroj těžká, měl jim císař nařídit tak náročný výcvik, aby ji unesli s lehkostí.“ O nějakých patnáct století později totéž shrnul ruský generál (nebo maršál? ach, ty vojenské hodnosti) Suvorov do lapidárního konstatování „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Asi by se našel málokdo, kdo by chtěl s tímto tvrzením polemizovat. Když chci vyšplhat na osmitisícovku, taky musím trénovat. Když chci vyhrát olympiádu… a tak dále, a tak dále. Zajímavé ovšem je, že na duševní aktivity jako by se toto pravidlo nevztahovalo. Když chci dobře umět cizí jazyk, musím tomu věnovat hodně úsilí a času. Když chci dobře umět matematiku, musím prosedět hodiny nad příklady a spočítat jich desítky a stovky. Není to tak? Jistěže je. Ale přesto je nám (našim dětem, rodičům našich žáků…) podsouváno, že by to tak být nemělo. Každou chvíli narazím na reklamu na výuku angličtiny (nebo jiného jazyka) jakousi inovativní technikou, díky níž se angličtinu (nebo jiný jazyk) vlastně nebudete muset učit, ona vám do hlavy naskáče sama. Jen tak mimochodem. Za dvacet minut denně. Ani si to neuvědomíte. A hlavně nebudete muset vynaložit žádné úsilí. Já tomu prostě nerozumím. Když dají rodiče dítě na atletiku, je jim jasné, že bude muset poctivě trénovat a vynaložit nějakou námahu, aby to někam dotáhlo. Když dají rodiče dítě na gymnázium, mají pocit, že by dobré výsledky měly padat z nebe. Já fakt nevím, kde se to bere. Trend ulehčovat dětem život je všeobecný. Vzpomeňte na Comenia Script, na nové písmo, něco mezi psacím a tiskacím, které prý má tu „výhodu“, že se děti nemusejí učit tolik typů písma. Protože s tou jemnou motorikou je to na štíru, děti píšou jako prasata, tohle jim půjde lépe, je to lehčí… A jsme u toho. Místo aby se vymyslelo, jak jemnou motoriku zlepšit, tak se to ulehčí. Děti se budou učit jen jedno písmo, takže ztratí možnost získat více dovedností, navíc to ani nebude písmo vyloženě psací, o němž se ví, že aktivuje různá centra v mozku, podporuje paměť a má pozitivní vliv na emocionalitu. Čím dál tím častěji se také setkávám s tím, že si studenti píší zápisky při hodině na notebooku. Prý jim to jde rychleji. Budiž. Ale uvažuju o tom, že notebook povolím v hodinách jen diagnostikovanému těžkému dysgrafikovi. Protože existují srovnávací studie, které prokázaly, že to, co si člověk nadatluje do počítače, zapomene téměř okamžitě. Déle si pamatuje to, co napsal tiskacím písmem. Ale nejlépe a nejdéle si pamatuje to, co napsal písmem psacím. Takže tihle studenti si vlastně škodí… Příkladů toho, jak si děti ulehčují práci (nebo je jim ulehčována), bychom našli desítky. Lidem nějak pořád nedochází, že mezi vynaloženým úsilím a dobrými výsledky je jistá úměra. Dokonce jsem se setkala s rodiči, kteří jsou přesvědčeni, že výše nároků na gymnáziu by se měla přizpůsobit jejich dětem, ne opačně. Jedna maminka po mně požadovala, abych studenty učila jen základy, protože Monička samostudium nezvládá, takže co nepochytí při hodině, to si doma dostudovat nedokáže. Jojo, legionáři se bouří, protože zbroj je moc těžká. Ale já chci být moudrý císař. Výcvik bude náročný. Přece si jednotku nenechám rozšmelcovat v první bitvě!

Celý článek

MANUFAKTURA ŽIVOTA

9.5.2014

Na konci února se v Praze již po patnácté uskutečnil divadelní festival Malá inventura, který měl zázemí v krásných prosvětlených přízemních prostorách Národní galerie ve Veletržním paláci. Bylo mi nabídnuto vést v rámci festivalu několik workshopů. První z nich se jmenoval Manufaktura života. Byl určen pro žáky 5. a 6. tříd základní školy. Cílem workshopu bylo vytvořit první stránky „návštěvní knihy“ celého festivalu. Celá skupina dětí i učitelek si sedla okolo oválného stolu. Každý dostal před sebe průhlednou fólii. První žák na ni nanesl tekutým akrylem svou stopu - první stránku návštěvní knihy. Když byl hotov, posunul pomalovanou fólii dalšímu. Ten na ni položil čistou průhlednou fólii, stopa se trochu roztekla - a on na čistou fólii pokračoval stejným způsobem. Tak to šlo až k poslednímu účastníkovi. ILUSTRACE ŽIVOTA Rodíme se do určitých kontextů (rodinných, historických, politických, profesních…), vstupujeme však do nich sami za sebe a zanecháváme stopu, která se stává dalším kontextem. Možná podkladem pro ty, co přicházejí po nás. Něco ze stopy zůstává, něco se proměňuje, něco zaniká. Tak vznikly první stránky „návštěvní knihy“ aneb Knihy života. V průběhu festivalu návštěvníci vota. přidávali další stránky…

Celý článek

TEENAGEŘI V ROLI PODNIKATELE?

Kateřina Lichtenberková, 9.5.2014

Novela občanského zákoníku umožňuje od 1. ledna 2014 podnikat mladým lidem již od 16 let. Je to rozumný krok? Pojďme se na tuto problematiku podívat blíže.

Celý článek

NAŠE SKVĚLÁ SKOTSKÁ ŠKOLA

Simona Pekárková, 9.5.2014

Naše dvě děti mají za sebou osmý měsíc docházky do základní školy v Edinburghu. Škola má ročníky od 1. do 7. třídy a celkem je zde kolem čtyř set dětí. Pedagogický sbor má osmnáct členů, v čele stojí ředitelka se dvěma zástupkyněmi. V posledním srovnávání všech základních škol v Edinburghu a přilehlých částech se tato škola mezi 87 školami umístila na prvním místě. Domnívali jsme se, že se bude jednat o školu výkonově zaměřenou s důrazem na dril a prospěch ve srovnávacích testech. Naštěstí byla naše představa mylná.

Celý článek

VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY - KROK

9.5.2014

DO NEZNÁMA, NEBO SÁZKA NA TRADICI? Když přihlásíme své dítě na gymnázium nebo jinou střední školu, bude umět ze základní školy všechno potřebné učivo? A jak poté zvládne přechod na vysokou? Tyto a mnohé další otázky řeší snad každý rodič. Ale nemusí. V Praze totiž najdete v českých podmínkách jedinečnou soustavu škol, v níž může dítě absolvovat celou školní docházku.

Celý článek

PŘIJÍMAČKY U NICH DOMA JAK TO DOPADLO?

Blanka Klimešová, 9.5.2014

Sledovali jsme přípravy čtyř páťáků na přijímačky do osmiletého gymnázia přímo v rodinách. Jak to dopadlo?

Celý článek

UKÁZKA Z TESTU - 9. TŘÍDA

9.5.2014

SŠ LOGISTIKY A CHEMIE OLOMOUC

Celý článek

PŘEDSTAVUJEME: SŠ LOGISTIKY A CHEMIE OLOMOUC

9.5.2014

Tentokrát svou školu za spolupráce učitelky Denisy Kubešové představují její studenti a zároveň redaktoři školního časopisu NEWSPREAD.

Celý článek

VZDĚLÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA

MŠMT, 9.5.2014

Má být profesní příprava asistenta pedagoga zaměřená podle cílové skupiny žáka, se kterým bude pracovat? Nebo chceme, aby se asistenti pedagoga připravovali na práci s jakýmkoli žákem? Jde to vůbec?

Celý článek

ŠKOLNÍ SNÍDANĚ S KNIHOU

Irena Poláková, 9.5.2014

Co přesvědčilo kolínské učitelky, aby zdarma a ve svém volném čase připravovaly program pro školní družinu? Kde berou paní učitelky z Rokycan odvahu, aby své žáky pozvaly do třídy o hodinu dříve, než je obvyklé, a navíc pro ně připravily snídani? - V tomto článku se zaměříme na to, jak jeden školní kroužek ovlivňuje život třídy, a v některých případech i celé školy.

Celý článek

PROJEKT DO HODIN ČESKÉHO JAZYKA

Monika Stehlíková, 9.5.2014

Úkolem výuky jazyka je mimo jiné rozvinout verbální dovednosti, porozumění textu, dovednosti argumentace i prezentační a komunikační dovednosti, znalosti o jazyce, stylistice, jednotlivých funkčních stylech a slohových útvarech. Nabízí se tedy vymyslet aktivitu, která spojí pokud možno většinu těchto požadavků do jednoho.

Celý článek

NEZNÁMÉ SITUACE A PROBLÉMY - JAK SE S NIMI VYPOŘÁDÁVAJÍ ČEŠTÍ ŽÁCI?

Jana Palečková, Vladislav Tomášek, 9.5.2014

Od roku 2000 se rodiče mohou čas od času setkat buď ve školách, nebo ve sdělovacích prostředcích s informacemi o šetření Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj známém pod zkratkou PISA (Programme for International Student Assessment). Jedná se o mezinárodní šetření, které je zaměřeno na zjišťování funkční gramotnosti patnáctiletých žáků. Šetření probíhá ve tříletých cyklech a sleduje zejména čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost s tím, že v jednotlivých cyklech jsou předmětem zkoumání i jiná zajímavá témata, jako je například finanční gramotnost nebo způsobilost žáka řešit problémové úkoly, se kterými se může nebo bude setkávat v dalším životě ve společnosti nového tisíciletí. Šetření PISA 2012 (část týkající se právě problémových úloh) je realizováno Českou školní inspekcí v rámci projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celý článek

ŘÍZENÍ ŠKOLY: CO CHTÍT OD MANAGEMENTU

Monika Stehlíková, 9.5.2014

EFEKTIVNÍ Poté, co veřejností proběhly diskuze o práci učitelů se správným požadavkem na jejich kvalifikaci, je čas k otevření diskuze o funkci vedení škol a požadavcích na ředitele.

Celý článek

JE TO VŠECHNO NAŽIVO ANEB KDO TO NEZKUSIL, NEVÍ!

Nina Rutová,, 9.5.2014

Se Zorou se známe již asi 35 let z DAMU. Už tehdy byla má spolužačka nebývale zvědavá, radostně upřímná a cílevědomá. Dodnes mám před sebou obrázek, jak se na začátku plaveckého výcviku bála skočit do vody i ze břehu, a na závěr kurzu jako jediná z nás skákala po hlavě z nejvyššího můstku! - Její vlastnosti jí i dnes myslím dovolují překračovat hranice možného a dělit se o životaschopnou energii s námi ostatními. V posledním roce také prostřednictvím Rádia Junior.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy