5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

9/2015

Rodina a škola 9/2015

Jan Nejedlý, 5.11.2015

V listopadové Rodině a škole jsme pro vás připravili:

Celý článek

Rodina a škola 9/2015

Tatínek je lepší než Spiderman

Jan Nejedlý, 5.11.2015

Pavel Brycz není jen spisovatelem, ale i „docentem tátologie“. Alespoň tak se nazývá ve své dvoudílné knize, kde nahlíží téma rodiny optikou trojnásobného tatínka. A činí tak s notnou nadsázkou.

Celý článek

Tatínek je lepší než Spiderman

Test konformity. Umíme obhájit svůj názor?

Daniela Kramulová, 5.11.2015

Jestlipak si z té exkurze aspoň něco zapamatovali? „Pamatujete si, z čeho se u nás původně vyráběl ruční papír?“ Pedagog kývne směrem k průměrné žákyni Mařákové. Nečekaná otázka ji překvapí, ale po krátkém zaváhání odpovídá: „Z hadrů.“ „Ale ne, z papyru přece, byl hned v té první místnosti v muzeu,“ vykřikuje upovídaná premiantka Dudová. No vida, to je překvapení. Jenže zdaleka není jediné…

Celý článek

Test konformity. Umíme obhájit svůj názor?

Očistec druhého stupně

Jiří Lacman, 5.11.2015

Nebo spíš peklo? Proč se ráj z prvního stupně základní školy počínaje šestou třídou náhle překlápí ve svůj opak? Proč je dnes tak obtížné učit na druhém stupni české základky? Podívejme se na věc optikou mediálně nedávno propíraného případu „fackujícího ředitele“.

Celý článek

Očistec druhého stupně

Ministerstvo by nemělo být namalované na zdi

Jan Nejedlý, 5.11.2015

Ledy se prolomily a neuvěřitelné se stalo skutkem. Našemu časopisu se po téměř čtvrt roce odkladů podařilo získat audienci u ministryně školství Kateřiny Valachové.

Celý článek

Ministerstvo by nemělo být namalované na zdi

KLÍČ DO SVĚTA DOSPĚLÝCH

Libor Popela, 5.11.2015

Svěřit dítěti klíče od bytu, mobil, jednoduše cokoliv, co vyžaduje jistý zodpovědný přístup, nemusí být sázka do loterie, jak to na první pohled vypadá. Ať tak či onak, jednou k tomu stejně dojde.

Celý článek

ZNAČKA: RODINNÁ ATMOSFÉRA

Ervín Bedrníček, kresba: Vhrsti, 5.11.2015

Listoval jsem Učitelskými novinami tak dlouho, až můj zrak padl na inzerát: „Češtináře přijme malá vesnická škola. Značka: Rodinná atmosféra.“ Nebylo proč váhat. Popadl jsem diplom, čepici a holínky a zanedlouho už jsem stál na návsi před novostavbou se sytě oranžovou omítkou. Byla to vskutku idyla. Sluníčko se opíralo do plastových oken, v betonovém květináči se zelenala tráva a po školním hřišti korzovaly školníkovy slepice zvolna vyzobávajíce volejbalové lajny, což mi bylo fuk, neboť jsem neučil tělocvik. Když jsem vzal za kliku u hlavního vchodu, zůstala mi v ruce. Položil jsem ji opodál na parapet, nad nímž viselo oznámení, jakým že strukturálním fondům vděčíme za tento chrám vzdělání. Naštěstí šel zrovna školník na hřiště pro vajíčka a pustil mě do školy. Dveře ředitelny byly pootevřeny. Zevnitř se ozýval přidušený hlas: „Jo, a Falta nebyl ráno na dozoru a Šulcka nemá vyplněný katalogový listy.“ Vzápětí nato vyrazila ze dveří bytost neurčitého pohlaví. Později jsem seznal, že šlo o ambiciózní chemikářku, jež se pilně připravovala na zavedení kariérního řádu a pro niž se mezi kolegy vžila přezdívka Sojka práskačka. Pan ředitel na mě působil dojmem, že se na ředitele příliš nehodí. Možná by se lépe uplatnil jako hlídač parkoviště, řidič vysokozdvižného vozíku či koloťuk u dráhy než jako vedoucí pracovník ve školství. Mluvil nesouvisle, pletl si cizí slova, místo databáze říkal zásadně anabáze, a jeho zvolání „To se na mě nedivte!“ mne poměrně mátlo. Ale co, ředitel nemusí být rétor, hlavně když je manažer a organizátor. To jsem ovšem netušil, že vyhlásí cvičný poplach v hodinu, kdy se píší čtvrtletní písemky, a na den focení, kdy i propadlík Juřena dorazil v bílé košili, domluví exkurzi do čističky odpadních vod. Přes jisté pochyby jsem nabízené místo vzal. Ani po měsíci jsem však nepochopil, v čem tkví inzerovaná rodinná atmosféra. Ředitel nevycházel z ředitelny, kantoři byli zalezlí v kabinetech a děti, holdující mobilům, chipsům a šikaně, mi připadaly jako všude jinde. Až teprve jednou u oběda, tedy u rozvařených těstovin a kusu flaksy, jež se nedala ukrojit, mi veterán sboru odhalil jádro pudla. V kostce: ředitel je starostův spolužák ze střední, při konkurzu ho podržel inspektor, který shání v obci parcelu, vedoucí kuchařku dělá milenka místostarosty, jejíž sestra předsedá školské radě, takže ředitele prakticky nejde sesadit. Veterán bouchl pěstí do stolu, na němž se paprskovitě vytvořila prasklina. „A stavbu školy vysoutěžila firma, kterou vlastní něčí bratranec,“ dodal. Když jsem z okna jídelny spatřil starostův dům se sytě oranžovou omítkou, byla mi věc už mnohem jasnější. Na druhý den jsem v rámci projektu Příběhy bezpráví chystal besedu s pamětníky. Potřeboval jsem k tomu školní mikrofon a reprobedny, které se však, jak se ukázalo, celoročně nacházejí ve zkušebně rockové kapely syna paní zástupkyně. Místo mikrofonu jsem dostal letáček zvoucí na koncert jejich death metal bandu ve školní tělocvičně. A tak pamětníky protektorátu holt nebylo slyšet. Pustil jsem se raději do záchrany školní knihovny. Pomocí grantu jsem nakoupil docela slušné publikace, které se však záhy začaly ztrácet. Musel to být někdo ze sboru, protože děti se knihovně obloukem vyhýbaly, jako by v ní strašilo. Měl jsem podezření, že strakou je Sojka práskačka, známá knihomolka. Jednou jsem se vplížil k ní do kabinetu a za soustavou křivulí objevil uloupené svazky. Když jsem se vydal Sojku napráskat do ředitelny, rozlehl se školou hrdelní výkřik. V suterénu prasklo fórové odpadní potrubí. Zaplavena byla kuchyň, šatny i knihovna. Všechny nově zakoupené knihy byly prolité splašky. Šetření školní inspekce zjistilo, že šlo o běžnou únavu materiálu (unavil se dost brzy), načež inspektor získal lacino obecní parcelu. Sojka práskačka byla odměněna prémií, neboť ve svém kabinetě prozřetelně zachránila nejcennější svazky školní knihovny před močůvkou. Škole se začalo říkat ZŠ U hovna, ale nevím, jak to vlastně bylo míněno. V tu dobu jsem už na ní neučil a hledal si novou práci. Klidně se spokojím s nějakou otlučenou sídlištní školou, jen když v ní nebude panovat rodinná atmosféra. To bych už asi nepřežil.

Celý článek

PLACENÉ SUPLOVÁNÍ

MŠMT, 5.11.2015

Existují závazné předpisy pro placení suplovaných hodin? Když supluji předmět, na který mám aprobaci, avšak ve třídě, kde normálně neučím, mám právo na plnohodnotnou hodinovou mzdu? Z. L., Praha

Celý článek

MEZI NÁMI MARŤANY

Kristýna Šmerdová, 5.11.2015

10 LET EXISTENCE OPEN GATE: POHLED ZEVNITŘ

Celý článek

JAK TO VIDÍ RODIČE

5.11.2015

Dcera studuje na Open Gate již čtvrtým rokem osmileté gymnázium. Před tím navštěvovala českou základku v místě svého bydliště, tudíž máme srovnání s oběma modely. Podle mého názoru je kladem Open Gate individuálnější přístup k dětem, větší prostor pro diskusi mezi studenty a pedagogy. Velmi se mi líbí způsob hodnocení – děti pracují s bodovým hodnocením svých školních výsledků, které je vyjádřeno procentuálně. Prostřednictvím počítače tak mohou aktuálně sledovat, jak se jim podařilo zvládnout ten který úkol či písemnou práci. V případě, že se jim něco nezadařilo na první pokus, mají možnost opravy (např. opravného testu), ale musí být proaktivní, sami se k opravě přihlásit. Takže místo aby pokračovali v probírané látce bez pochopení předchozí, využijí většinou možnosti opravy a danou látku se naučí a pochopí ji a mohou tak snáze navázat na následné probírané učivo. Velmi mne také zaujala práce v třídním kolektivu. Skoro každý student má své „silné“ a „slabší“ předměty, čehož využívá pedagog k tomu, aby v průběhu hodiny spolu děti spolupracovaly. Např. v hodině matematiky může jeden student pomoci jinému a ten, protože je například humanitního zaměření, pomůže svému spolužákovi v hodině angličtiny. Děti tak pracují pod menším stresem a zároveň ve třídě panuje přátelská a uvolněná atmosféra. Přirozeně tím postupně dochází k směrování studentů k jejich budoucímu zaměření studia. Slabých stránek jsme zatím moc neobjevili, za což jsme velmi rádi. Jen je pro nás bohužel nevýhodou umístění areálu školy. Přestože se škola nachází pouze dvacet minut autem od našeho bydliště, musíme dceru do školy denně vozit, protože rozumné spojení MHD neexistuje. Domnívám se, že v mnohém by Open Gate mohl být pro české školy a jejich pedagogy inspirací. Na druhou stranu si myslím, že i v českém školství již existují školy s velmi kvalitní výukou, v mnohém se podobající výuce na Open Gate, např. ZŠ v Klánovicích, ve které probíhá výuka podle programu Začít spolu a kterou dcera navštěvovala před přijetím na Open Gate. Gabriela Šmerdová

Celý článek

UMÍME OBHÁJIT SVŮJ NÁZOR?

Daniela Kramulová, 5.11.2015

TEST KONFORMITY Psychologické experimenty pro pedagogy (3. díl)

Celý článek

PODZIMNÍ DEKORACE DO OKEN

Dana Skotnická, 5.11.2015

MATERIÁL A POMŮCKY:

Celý článek

PODZIMNÍ STROM

Dana Skotnická, 5.11.2015

MATERIÁL A POMŮCKY:

Celý článek

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Text: Petr Kukal, 5.11.2015

Tahle učebnice strašně klame tělem. Člověk ji zpočátku obrací v rukou trochu rozpačitě. Logo vydavatele Computer Media vyvolává spíše očekávání manuálu k Photoshopu, barevná, lesklá obálka s palcovým nadpisem evokuje lifestylový časopis a fakt, že učebnice nemá schvalovací doložku MŠMT, vyvolává řadu znepokojivých otázek.

Celý článek

TORTILLA S OKURKOVO-MÁTOVÝM DIPEM

5.11.2015

Suroviny na dvě tortilly:

Celý článek

VYSPRCHOVANÉ KNÍŽKY

J. N., 5.11.2015

CO LETÍ U DĚTÍ

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy