5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

9/2007

Přežila jsem i reparát z matematiky

Barbara Čechová, 14.11.2007

Byla zmiňována mezi možnými kandidáty na ministryni školství. Poslankyně za stranu zelených Kateřina Jacques své postřehy o českém školství čerpá prostřednictvím svých svou dětí a nedávno dokončeného studia na vysoké škole.

Celý článek

Šikanovaný učitel: lidská skvrna?

Daniela Kramulová, 14.11.2007

Chování dnešních dětí překračuje všechny myslitelné hranice. Potrestat drzé žáky je prakticky nemožné, spolupráce s rodiči obtížná. Své potomky omlouvají nebo je rovnou v agresivním vystupování vůči učiteli podpoří. Takové hlasy zaznívají z úst pedagogů čím dál častěji. Stejně jako odpovědi kolegů, nadřízených i rodičů: Když nejste schopni žáky zvládnout, neučte.

Celý článek

JAK ŠPATNÁ JE ÚROVEŇ NAŠICH ŠKOL

Jan-Michal Mleziva, 14.11.2007

V polovině září se ozvala řada našich předních osobností a ve výzvě „Všem, jejichž hlas je slyšet“ vyjádřila svou nespokojenost s úrovní našeho školství. Z určitého úhlu pohledu se může kvalita našich škol jevit skutečně jako klesající, celkově však lze vysledovat tendence spíše opačné, o čemž svědčí i obsah právě zaváděných reformních změn. V následujícím textu se chci zamyslet nad některými postřehy z mých zkušeností v žákovské, učitelské a rodičovské roli.

Celý článek

10 otázek o reformě školy aneb průvodce změnami českého školství nejen pro rodiče

Pavel Wojnar, 14.11.2007

Všechny české základní školy začaly od letošního září učit podle svých školních vzdělávacích programů. Letos v 1. a 6. ročníku, ve školním roce 2011/2012 pak budou podle svých programů učit úplně všechny žáky.

Celý článek

Děti se nejvíce dozvědí o přestávkách

Barbara Čechová, 14.11.2007

Předseda Dětské Mensy a ředitel Centra nadání VÁCLAV FOŘTÍK se svou manželkou Jitkou právě vydal knihu o nadaných dětech. Jaký je jeho pohled na vzdělávání nadaných dětí a jejich integraci do škol?

Celý článek

DO VLASTNÍCH ŘAD

Tomáš Feřtek, 14.11.2007

Celý článek

Je výzva „Všem, jejichž hlas je slyšet“ přínosem pro české školství?

14.11.2007

Výzva Jindřicha Bečváře vyvolala velký rozruch. Podepsala ji řada známých osobností a v nemálo školách si ji učitelé vyvěsili na nástěnky. Mnozí odborníci, učitelé, ředitelé škol se však postavili proti. Jaký význam má tato výzva pro naše školství?

Celý článek

Rodina a škola 9/2007

Barbara Čechová, 14.11.2007

„Třídní schůzky jsou strašné nejen proto, že v přezůvkách musíme sedět v malých lavicích. Důvodů je mnohem víc….“, píše ve svém skvělém sloupku „Do vlastních řad“ Tomáš Feřtek. Podzim na školách zčeřila výzva českých akademiků. V rubrice Pro a proti se ptáme po jejím smyslu a Jan-Michal Mleziva na základě svých vlastních zkušeností napsal článek, jak špatné je ve skutečnosti české školství. Všechny rodiče, ale i učitele potěší článek „10 otázek o reformě aneb průvodce změnami českého školství“. Zde se souhrnně dozvíte vše, co vás o reformě školství zajímá. Ve velkém rozhovoru předseda Dětské Mensy Václav Fořtík hovoří o nadaných dětech a způsobu jejich vzdělávání. Podle jeho slov se děti nejvíce dozvědí o přestávkách. Na stále narůstající stížnosti učitelů na chování dětí reagujeme článkem o šikaně učitelů. Mobily s foťákem a internet přinášejí nové možnosti pro zlomyslnosti žáků. Končíme tradičně zpovědí známe osobnosti o jejím vztahu ke škole. Tentokrát s této role ujala poslankyně Parlamentu Kateřina Jacques

Celý článek

699.jpg

PŘEŽILA JSEM I REPARÁT Z MATEMATIKY

Barbara Čechová, 14.11.2007

Byla zmiňována mezi možnými kandidáty na ministryni školství. Poslankyně za Stranu zelených Kateřina Jacques své postřehy o českém školství čerpá prostřednictvím svých dvou dětí a nedávno dokončeného studia na vysoké škole.

Celý článek

PEDAGOGICKÝ ODKAZ JÁRY CIMRMANA

František Morkes, 14.11.2007

Právě si připomínáme 40 let od založení Divadla Járy Cimrmana. Za tuto dobu se stala osobnost tohoto velikána naší historie natolik významným celospolečenským fenoménem, že by jeho nepřipomenutí v seriálu prezentujícího moderní a nejvýraznější pedagogické metody a přístupy mohlo být považováno za trestuhodné.

Celý článek

V HODINÁCH TĚLOCVIKU? SEDÍME NA LAVIČCE

Iva Křížová, 14.11.2007

Je začátek vyučovací hodiny a do tělocvičny se pomalu trousí žáci. Čtvrtina z nich okamžitě usedá na lavičky, neboť mají trvalé uvolnění z hodin tělesné výchovy. Další čtvrtina si po chvíli také přisedá, protože momentální tělesné problémy, jako je bolest hlavy a další, jim nedovolují žádnou tělesnou námahu. Cvičí tedy zhruba polovina dětí, přičemž pouze menšina se aktivně zapojuje do programu. Takový je v posledních letech stále častější obrázek toho, jak na základních a středních školách probíhá výuka tělesné výchovy. Veřejnost i odborníci si nyní často kladou otázky, proč se tak děje. Jaké důvody k tomu žáky vedou? Nebo má dnešní generace opravdu již takovou nechuť k pohybu? Kolik je otázek, tolik je odpovědí. Je možné, že absence na hodinách tělesné výchovy nemá až tak velkou spojitost s nechutí ke sportu, ale spíše s nevhodnými osnovami pro tento předmět. Myslím si, že tělesná výchova by měla děti vést k lásce k pohybu a k využití jejich tělesných možností a zájmů. Nutit děti do jisté činnosti, protože učitel tak rozhodl, je naprosto nevhodné. Pouhé přečkání hodiny s minimem vhodné pohybové stimulace nevede k žádnému výsledku. Tělesnou výchovu je proto žádoucí ponechávat volnou, ať si děti sami zvolí druh sportu, který mají momentálně chuť dělat. Důležité je nebránit byť jen jedinému studentovi, který se nechce účastnit hry ostatních, v činnosti, kterou si zvolí za náplň své nynější hodiny. Dnešní osnovy tělesné výchovy by neměly být pouze o plnění povelů učitele, ale o rozvíjení tělesné schránky, díky němuž škola také bojuje proti dětské obezitě, a také o prožívání a uvědomění si toho, že „já cvičím a baví mě to“.

Celý článek

DĚTSKÁ PSYCHIATRIE - OBOR PRO MALÉ BLÁZNY?

Eva Čechová, 14.11.2007

Návštěva psychiatra stále zůstává ve společnosti delikátní záležitostí. U dospělých jsou psychické potíže veřejností nemístně chápány jako slabost nebo neschopnost uspořádat si vlastní život. Přestože se s více či méně závažnými psychickými problémy setká během života většina populace, lidé neradi odbornou pomoc vyhledávají a ještě méně rádi se k tomuto kroku přiznávají známým či rodině.

Celý článek

ŠIKANOVANÝ UČITEL: lidská skvrna?

Daniela Kramulová, 14.11.2007

Chování dnešních dětí překračuje všechny myslitelné hranice. Potrestat drzé žáky je prakticky nemožné, spolupráce s rodiči obtížná. Své potomky omlouvají nebo je rovnou v agresivním vystupování vůči učiteli podpoří. Takové hlasy zaznívají z úst pedagogů čím dál častěji. Stejně jako odpovědi kolegů, nadřízených i rodičů: Když nejste schopni žáky zvládnout, neučte.

Celý článek

PYTHAGOROVA VĚTA PŘED ŠKOLOU

Pavel Wojnar, 14.11.2007

Aktivní metody rozvíjející klíčové kompetence lze použít i v matematice!

Celý článek

MÝTY A SKUTEČNOST KOLEM VÍCEJAZYČNÉ VÝCHOVY

14.11.2007

Příliv cizinců do České republiky sílí a procento vícejazyčných manželství narůstá. Tito rodiče se často brzy po narození svých dětí rozhodnou pro multilingvální výchovu. Učitelé se pak setkávají s dětmi, které ovládají dva a více jazyky, ovšem ani jeden na úrovni, na kterou jsou zvyklí od dětí „jednojazyčných“.

Celý článek

NAŠE DĚTI JSOU POD VLIVEM. POD VLIVEM REKLAMY.

14.11.2007

My dospělí většinou dokážeme odhalit triky reklamy a inzerce, děti ale ne. Potřebují se o manipulativních kejklích médií dozvědět co nejdříve.

Celý článek

JAK ŠPATNÁ JE ÚROVEŇ NAŠICH ŠKOL

Jan-Michal Mleziva, 14.11.2007

REFLEXE VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ

Celý článek

JAK REAGOVAT NA NEÚSPĚCH DÍTĚTE

Věra Pokorná, 14.11.2007

Dobrý den, chci se obecně zeptat, jak reagovat na neúspěch dítěte. Když se vše daří, je to snadné. Pokud ale dítě začne ve škole neprospívat, nevím, jak se zachovat. Bojím se dítě příliš stresovat, na druhou stranu nechci, aby se z něj stal lajdák. Co dítě potřebuje pro to, aby prospívalo? Předem děkuji za odpověď. Renata Doležalová, Prostějov

Celý článek

10 OTÁZEK O REFORMĚ

Pavel Wojnar, 14.11.2007

školy aneb průvodce změnami českého školství

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy