5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

3/2008

SPRATEK

Vít Chmelař, 12.3.2008

Ve speciálních školách (vím, že se jim dnes už říká jinak, ale pro zjednodušení si dovolím toto označení) najdeme opravdu různé děti.

Celý článek

KOMUNIKACE JE HRA

Cinka Kolářová, 12.3.2008

Málokdo ví, že původní profesí je učitelem fyziky a dílen. Státnici má také z psychologie, která ho velmi zajímá. V současné době moderuje pořad Komunikace je hra, při jehož natáčení se nám podařilo ho krátce zastavit.

Celý článek

TABULE A KŘÍDA NESTAČÍ. ŠKOLY DOBYLA MULTIMÉDIA.

Jana Popovičová, 12.3.2008

„Pančelko, vy umíte na kompu?“ otázal se mě s nelíčeným údivem i neskrývaným obdivem vyčouhlý deváťák. „Od chvíle, kdy jsem ho spolu s ostatními usadila na hodinu biologie do naší počítačové učebny, moje hvězda výrazně stoupla.

Celý článek

ČÍM BUDE?

Daniela Kramulová, 12.3.2008

I když trh práce počítá s doživotním vzděláváním a rekvalifikací, první volba by se neměla zásadně míjet se studijními možnostmi a zájmy dítěte. Dokáže si ve čtrnácti samo vybrat? Kdo má na vyplnění přihlášky největší vliv?

Celý článek

STÁTNÍ MATURITY V ZAJETÍ BLUDŮ

Jan-Michal Mleziva, 12.3.2008

V nejbližších dnech by se měla v Parlamentu na pořad dne opět dostat otázka tzv. státních maturit. Bohužel se obávám, že většina členů Poslanecké sněmovny nemá přesné ponětí o tom, co tyto tzv. státní maturity představují, natož jsou-li vůbec smysluplné a pro společnost přínosné.

Celý článek

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - VYŠŠÍ ŠKOLA KOMUNIKACE

Tatiana Welchová, 12.3.2008

Učitelé po celá desetiletí provozují s oblibou aktivitu, která se dá nazvat efektem „vylití kbelíku ledové vody na hlavu“. Tato akce se koná s železnou pravidelností v rámci třídních schůzek a vysvědčení. Školáci se před tímto dnem třesou strachy a rodiče se psychicky obrňují.

Celý článek

NESPRAVEDLNOST VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU

Barbara Čechová, 12.3.2008

Neúnavná bojovnice proti sociální nerovnosti ve vzdělávání, odbornice na testování, šéfredaktorka Moderního vyučování. Jana STRAKOVÁ - člověk, kterému je dobré v otázce vývoje českého školství naslouchat.

Celý článek

NAFOUKLI SPOLUŽÁKA KOMPRESOREM. CO UDĚLAJÍ PŘÍŠTĚ?

Tomáš Petrůj, 12.3.2008

Osmnáctiletý učeň v Třeboni přežil drsný „žert“ od spolužáků. Žáci prvního ročníku učebního oboru opravář zemědělských strojů začátkem února napustili do mladíka kompresorem vzduch. Tlak mu roztrhl tlusté střevo.

Celý článek

Rodina a škola 3/2008

Barbara Čechová, 12.3.2008

V březnovém čísle Rodiny a školy najdete rozhovor s Janou Strakovou o současných problémech českého školství. Podle této analytičky nejpalčivějšími otázkami jsou vzdělávání dětí ze sociálně slabého prostředí a motivace učitelů k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Ke státním maturitám se vyjadřuje v rubrice Názor Jan-Michal Mleziva. V rubrice očima rodiče si přečtete reakce na poslední násilný čin v českých školách. Tématem čísla je vztah školy a rodiny, aneb jak zvládnout třídní schůzky. Nakonec nás potěší Miroslav Táborský, který moderuje nový pořad České televize Komunikace je hra. Jako dárek všichni čtenáři obdrží značkový liner Stabillo.

Celý článek

703.jpg

TABULE A KŘÍDA NESTAČÍ

Jana Popovičová, 12.3.2008

Školy dobyla multimédia

Celý článek

KOMUNIKACE JE HRA

Cinka Kolářová, 12.3.2008

Málokdo ví, že původní profesí je učitelem fyziky a dílen. Státnici má také z psychologie, která ho velmi zajímá. V současné době moderuje pořad Komunikace je hra, při jehož natáčení se nám podařilo ho krátce zastavit.

Celý článek

VZDĚLÁVÁNÍ DÍVEK V ČECHÁCH

František Morkes, 12.3.2008

Při pohledu na feminizované pedagogické sbory ve školách, na množství studentek na středních školách i v posluchárnách vysokých škol a na skutečnost, že ženy zcela bezproblémově a ve značných počtech působí v povoláních vyžadujících vysokoškolské vzdělání, si už vůbec neuvědomujeme, že počátky rovnocenného vzdělávání chlapců a dívek jsou spojeny teprve s koncem 19. století.

Celý článek

RODINA JAKO TÉMA VÝUKY

Mgr. Šárka Jarošová, 12.3.2008

S prvňáky jsem vyzkoušela tříměsíční projekt na téma „rodina“. Zapojila jsem jej do předmětů český jazyk, výtvarný výchova, prvouka a pracovní činnosti. S výsledkem jsem byla spokojena nejen já a děti, ale i rodiče.

Celý článek

PODLE HN JE NEJLEPŠÍ UČITELSTVÍ NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ

12.3.2008

Podle srovnávacího hodnocení Hospodářských novin je u nás díky své vědecké činnosti nejlepší Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. S velkým bodovým odstupem se pak na druhém místě umístila Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a třetí ve srovnání vyšla Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Srovnání se nezúčastnila Západočeská univerzita v Plzni, která neposkytla požadovaná data. Školy byly srovnávány podle následujících kritérií: vědecká a výzkumná činnost, světovost - tj. možnosti mobility studentů, zájem o školu z řad maturantů, uplatnění absolventů v oboru (a jejich sledování fakultou), názor expertů na školu. Jak je z tabulky patrné, Univerzita Karlova převýšila ostatní fakulty díky své vědecké činnosti, v ostatních ukazatelích se však již nijak výrazně neodlišila. Porota složená z expertů se ke kvalitě nechtěla příliš vyjadřovat, podobné žebříčky mnozí její členové považují za zavádějící.

Celý článek

ODKUD KAM VEDE PUPEČNÍ ŠŇŮRA?

12.3.2008

Vzdělávací akce pro žáky a studenty.

Celý článek

STRAŠIDELNÉ VÝLETY

Renata Špačková, 12.3.2008

Doba školních výletů a exkurzí se přiblížila. Kam se vydat s dětmi?

Celý článek

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA S OSOBNÍM PROGRAMEM

Pavel Táborský, 12.3.2008

Zaznamenávání výsledků práce žáků do žákovských knížek prostřednictvím klasifikační stupnice má pro učitele celou řadu výhod. Toto „podvojné účetnictví“ lze vést s minimálními nároky na čas, neboť známky a „obsah sdělení“ si mohou zaznamenávat samotní žáci, učitel pouze přidá parafu. Je to ale smysluplné?

Celý článek

ČÍM BUDE?

Daniela Kramulová, 12.3.2008

I když trh práce počítá s doživotním vzděláváním a rekvalifikací, první volba by se neměla zásadně míjet se studijními možnostmi a zájmy dítěte. Dokáže si ve čtrnácti samo vybrat? Kdo má na vyplnění přihlášky největší vliv?

Celý článek

STÁTNÍ MATURITY V ZAJETÍ BLUDŮ

Jan-Michal Mleziva, 12.3.2008

V nejbližších dnech by se měla v Parlamentu na pořad dne opět dostat otázka tzv. státních maturit. Bohužel se obávám, že většina členů Poslanecké sněmovny nemá přesné ponětí o tom, co tyto tzv. státní maturity představují, natož jsou-li vůbec smysluplné a pro společnost přínosné.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy