5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

4/2008

SHAKESPEARE - HLAVNÍ POSTAVA KNIHY O MNĚ - Martin Hilský

Barbara Čechová, 9.4.2008

Shakespearolog, divadelník, překladatel, univerzitní profesor. Martin Hilský, který sleduje po více než čtyřicet let generace studentů na katedře anglistiky Filozofické fakulty UK, v Portálu vydává knihu rozhovorů Když ticho mluví.

Celý článek

Rodina a škola 4/2008

Barbara Čechová, 9.4.2008

Jak hodnotit v době klíčových kompetencí? Nové trendy v hodnocení je jedno z hlavních témat dubnové Rodiny a školy. Autorka Věra Pokorná se zamýšlí nad dopady hodnocení na žáka a doporučuje, jak s žákem a rodiči o hodnocení hovořit. Ve velkém rozhovoru Martin Hilský hovoří o svých zkušenostech vysokoškolského pedagoga, překladatele a významného shakespearologa. Studenti jsou podle něj více pragmatičtí, než dříve. Jak se zachovat, pokud má dítě paniku? O této psychiatrické diagnóze píše psycholog Jiří Šustr. Dubnové číslo je také plné zajímavostí a novinek ze zahraničí – dozvíte se například, že Němci přišli s novou metodou výuky čtení nebo, jak ve Velké Británii používají dobrovolníky ve školství.

Celý článek

704.jpg

Otázka pro

9.4.2008

Libuši Třískalovou, předsedkyní Asociace výchovných poradců

Celý článek

DNEŠNÍ DĚTI A SPORT? MUSÍTE JIM JÍT PŘÍKLADEM

9.4.2008

Říká Jana Civínová, učitelka tělocviku, zakladatelka sportovního klubu SK Velká Ohrada a také maminka, která sportem žije každý den. Ví, o čem hovoří. Její syn Petr se stal nejlepším hráčem turnaje Nestlé Basket Cup 2007 (NBC 2007) a jeho školní tým se letos chystá obhájit loňské vítězství v soutěži.

Celý článek

SOUČASNÍ „MECENÁŠI“ ŠKOLSTVÍ

9.4.2008

Lidé, kteří za svůj život nezvládnou utratit majetek za své vlastní potřeby, často volí jako cíl své dobročinné činnosti vzdělávací aktivity. Vybrali jsme nejznámější české i světové milionáře, kteří při rozdělování svého jmění myslí na školství. Kam směřují aktivity dnešních filantropů ve vzdělávání?

Celý článek

ZAPOMENUTÝ MECENÁŠ ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ

9.4.2008

V současném školství se pomalu začínají objevovat mecenáši - bohatí lidé, kteří investují do nových škol. Tento trend má svého předchůdce už v 19. století.

Celý článek

DALŠÍ „OBJEVENÍ AMERIKY“ VE VÝUCE ČTENÍ?

9.4.2008

V Hamburku testují novou metodu výuky čtení. První odezvy slibují převrat dosavadní praxe.

Celý článek

MATEMATIKA S NINTENDO

9.4.2008

Nejde vašim žákům matematika? Nedokážou si zapamatovat násobilku? Firma Nintendo prý ví, jak na to. Podobně, jako je tomu u Brain Trainingů, je i hra Matematika Training zaštítěna mistrem svého oboru, konkrétně profesorem Kageyamou, jenž by měl být zárukou toho, že vás hra v matematice skutečně vytrénuje. Cílem hry je podle jejích autorů vylepšit mozková centra zodpovědná za počítání. I když začátek vypovídá spíše o počítání na úrovni první třídy, na pružení mozku pro pokročilé ještě dojde. Jak hra konkrétně vypadá? Hned v úvodu máte na výběr ze tří položek. První je již tradičně denní test, kde dostanete několik příkladů, na jejichž základě hra vyhodnotí váš výsledek. Na zřetel se samozřejmě bere i správnost výsledků a čas, který jste k řešení potřebovali. Další dvě položky úvodního menu jsou pak vyhrazeny pro tréninkové účely - v jedné si můžete libovolně vybrat typ cvičení a ve druhé počítáte takzvanou Kageyamovou metodou, což je tabulka 10x10, kde je na začátku řádku uvedeno vždy jedno číslo, které pak přičítáte, odečítáte nebo násobíte s čísly nadepsanými nad sloupci. Zároveň se zde skrývá položka Division Marathon, v níž procvičujete dělení - na nejlehčí obtížnosti beze zbytku, na dalších dvou pak se zbytkem. Hru by tak měly zvládnout i desetileté děti a doma si můžete zahrát vlastní kolo, kdo je „nejlepší matematik“. Pokud analyzujete dopad hry, zjistíte, že se ve skutečnosti nezdokonalujete v matematice, ale pouze v kupeckých počtech.

Celý článek

ŽABÍ FILMY

9.4.2008

Společnost Žába na prameni připravila krátké filmy na téma rovné příležitosti. Animované spoty vyvolávají diskusi o rovných příležitostech žen a mužů.

Celý článek

BIOPOTRAVINY VE ŠKOLE NEJSOU LUXUSEM, MÍNÍ LIŠKA

9.4.2008

Ve znečištěném prostředí se touha po ekologických potravinách stává stále aktuálnější. Kdo by měl být jejich konzument, když ne děti ve školách?

Celý článek

UŽ VÍME, JAK SE BRÁNIT!

9.4.2008

V pátek 14. března zavítali na Základní školu v Příbrami VIII zástupci Policie České republiky a sportovního klubu MUSADO, aby s námi v rámci projektu Chování v krizových situacích nejen pobesedovali o nejrůznějších hraničních okamžicích, ve kterých se člověk ocitne, ani neví jak, ale i o způsobech umění takovým nenadálým situacím čelit. Téměř dvouhodinový program si vzal na povel trenér příbramského klubu MUSADO pan Vítek Skalník a bylo se opravdu na co dívat. Demonstrace prvků sebeobrany zajímala každého z nás a bylo vidět, že se všichni pánové na předem připravených žíněnkách opravdu vyznají. Chvat střídal chvat, po útoku beze zbraně následoval útok se zbraní a vždy si ten napadený dokázal dobře a snadno poradit. V tu chvíli jsme se cítili, jak na natáčení nějakého akčního filmu. Páni vymýšleli nejrůznější modelové situace, nástrojem obrany se v jednu chvíli staly i mobilní telefony nebo klíče, což jsou věci, které nosí u sebe každý z nás, a proto to bylo tak zajímavé. Smyslem celého programu samozřejmě nebylo jenom ukázat, jak se bránit v případě napadení, ale také jak takovým situacím předcházet. A to si myslíme, že bylo to nejdůležitější. Umění ustoupit a snaha konflikty ani nevytvářet, ani nevyhledávat. U našich „instruktorů“ jsme ocenili, že nám dovolili vyzkoušet si nejrůznější policejní doplňky, jako například potěžkat zbraň či nasadit pouta, a na závěr jsme byli svědky i policejního zásahu. No zkrátka dvě hodiny utekly jako voda a v nás zanechaly určitě nezapomenutelné zážitky. Slova z fóra jako „to bylo super“, „hustý“ nebo „fakt bomba“ určitě nikdo neříkal nadarmo.

Celý článek

POROZUMĚNÍ MEZI A POSTIŽENÝMI NADANÝMI

9.4.2008

V jedné škole speciální třídy pro slabozraké i pro nadané? Kde to jde? V ZŠ Porozumění v Českých Budějovicích, s jejíž ředitelkou PaedDr. Marií Nedvědovou přinášíme rozhovor.

Celý článek

ŠKOLNÉ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH?

9.4.2008

Zavedení školného se u nás řeší od roku 2001, kdy byl připraven první návrh zákona, jehož navrhovatelem byl Petr Matějů. V únoru 2002 byl návrh Poslaneckou sněmovnou zamítnut. Vzápětí byl založen Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), který myšlenku zavedení školného dále propracovává. Na veřejnosti jsou často slyšet hlasy obou táborů, z laického hlasy proti samozřejmě převažují…

Celý článek

SHAKESPEARE - HLAVNÍ POSTAVA KNIHY O MNĚ

Barbara Čechová, 9.4.2008

Martin Hilský

Celý článek

HLEDÁNÍ ZPŮSOBŮ HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Věra Pokorná, 9.4.2008

Jak spravedlivě hodnotit žáky? Školní hodnocení je v posledních dvou desetiletích často diskutovanou otázkou. Se zavedením klíčových kompetencí se otázka jeho podoby stala ještě palčivější. Do hry zde kromě pedagogických odborníků vstupují i rodiče se svými požadavky. Text:

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy