5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

5/2008

POPULÁRNÍCH 20 MÝTŮ O UČENÍ

14.5.2008

V německém časopisu o vzdělávání Focus Schule se pokusili sesbírat mýty o učení a dát je na pravou míru. Ptali se přitom současných odborníků na kognitivní psychologii a neurovědu. S některými poznatky můžeme souhlasit, s jinými polemizovat.

Celý článek

CHTĚLA JSEM ZDRHNOUT Z GYMPLU

14.5.2008

Známá tvář díky moderování Áčka Šárka Kubelková připravuje v České televizi vzdělávací pořad o partnerských vztazích. Jaké jsou její vzpomínky na školu?

Celý článek

MÍSTO TESTOVÁNÍ DĚTÍ BYCHOM MĚLI TESTOVAT UČITELE

Jan Šebelka, 14.5.2008

Romana Pirocha jsem poznal jako frontmana folkové kapely Vltavín, která pravidelně koncertuje, zúčastňuje se letních festivalů a vydala několik CD. Až později jsem se dozvěděl, že je také ředitelem základní školy na Frýdlantsku. Slyšel jsem o ní ze všech stran mnoho pozitivních ohlasů, až jsem se do Dolní Řasnice vypravil.

Celý článek

ROMŠTÍ ŽÁCI VE ŠKOLE STÁLE NEÚSPĚŠNÍ

Marie Horáčková, 14.5.2008

Kterého žáka je v současné době možné označit za „úspěšného“? Vzdor reformě, která upřednostňuje klíčové kompetence, je na mnohých školách oceňováno bezproblémové chování a poslušnost. To je jedním z možných důvodů, proč integrace romských žáků není jednoduchá.

Celý článek

STOKRÁT NIC UMOŘILO OSLA

14.5.2008

Nedávno se mi na obligátní rodičovskou otázku „Máš na zítřek nějaké úkoly?“ dostalo odpovědi: „Domácí úkol ne, ale trest. 90krát něco napsat.“

Celý článek

JAK TĚLNÍ POLICIE NAHÁNĚLA VIRY

14.5.2008

Už jste někdy přemýšleli, co se děje v organizmu, když je napaden viry či bakteriemi? Jak probíhá ochrana před choroboplodnými zárodky? A nešlo by se s žáky ve škole podívat na problematiku obranyschopnosti organismu pomocí nějakého prožitku? Co třeba zkusit třídu přetvořit v imunitní systém, kde by někteří žáci představovali viry, další jejich odhalovatele a jiní jejich likvidátory? Hm, zajímavý nápad, ale jak konkrétně by taková hodina přírodopisu mohla vypadat?

Celý článek

NOVINKY VE VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ

Zuzana Freibergová, 14.5.2008

Koncem března proběhl celorepublikový Kongres výchovného poradenství, který se věnoval novele školského zákona a novinkám v oboru výchovného poradenství. O čem se jednalo?

Celý článek

RECEPT NA JAZYKY A POČÍTAČE

14.5.2008

Jak učit jazyky? Jak motivovat učitele k používání počítačové techniky při výuce? Na tyto a podobné otázky se snažíme hledat odpovědi v projektu „Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků 2. stupně základních škol“, který realizujeme spolu se Základní školou Bohumila Hrabala v Praze. Naším cílem je vytvořit školní vzdělávací moduly, které se poté budou aplikovat na druhých stupních pražských základních škol. Během dvou let se nám podařilo vytvořit 270 modelových hodin! Cílem připravených hodin je zkvalitňovat výuku cizích jazyků a zvyšovat informační gramotnost z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí. Projekt se orientuje na klíčové jazykové a počítačové dovednosti a jejich vzájemné propojování. Pedagogové naší školy ověřili v praxi mnoho takových připravených výukových hodin a do projektu vybrali jen ty nejlepší. Svoje připomínky, ocenění i kritiku měli pedagogové možnost vyjádřit a zhodnotit tak úspěšnost daného výukového modulu přímo ve vyučovacím procesu. Všechny přípravy (moduly) byly nainstalovány na serverový disk školy, který je přístupný žákům i učitelům. Ověřování hodin probíhalo systematicky podle tematických plánů učitelů. Od našeho zapojení do projektu (kromě nás jsou partnery další čtyři základní školy) si slibujeme nejen výměnu zkušeností se zaváděním výpočetní technologie do výuky, ale především získání cenných znalostí pro modernizaci a rozšiřování počítačových učeben ve škole. Užitečné samozřejmě bude i získání výukových materiálů, které slouží také jako inspirace pro vlastní materiály vytvářené našimi vyučujícími. To nejdůležitější: daří se nám zapojovat stále více pedagogů přirozenou cestou do práce s výpočetní technikou.

Celý článek

CHTĚLA JSEM ZDRHNOUT Z GYMPLU

14.5.2008

Známá tvář díky moderování Áčka Šárka Kubelková připravuje v České televizi vzdělávací pořad o partnerských vztazích. Jaké jsou její vzpomínky na školu?

Celý článek

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ERDF

14.5.2008

Co je Evropský fond pro regionální rozvoj? V tomto článku jsme pro vás připravili stručnou informaci o tom, co si představit pod pojmem „Evropský fond pro regionální rozvoj“.

Celý článek

BOJOVNÍK ZA KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ

František Morkes, 14.5.2008

„Tak jako každé dítě se nejdříve nositi, pak voditi musí, jako každé k zubům stoná, tak když určitá doba nastane, do školy se posílá. Proč?“

Celý článek

HRA S EVROPOU - PŘIPRAVENO PŘÍMO PRO ŽÁKY

Martina Šůrová, 14.5.2008

Podstatou „hry s Evropou“ je procvičení jazykových, historických, zeměpisných a všeobecných znalostí. Hra je rozdělena do tří oddílů - evropská města, evropské státy a evropské ostrovy. V každém z těchto oddílů najdete různé úkoly k plnění. Vezměte si do rukou atlas s mapami Evropy a pusťte se do řešení úloh. Hodně štěstí!

Celý článek

MOJE ZKUŠENOSTI S METODICKÝM PORTÁLEM RVP. CZ

Jakub Horálek, 14.5.2008

První zkušenost s Metodickým portálem Výzkumného ústavu pedagogického v Praze dostupným na internetové adrese rvp. cz (dále MP) jsem učinil před necelými dvěma lety. Stejně jako mnoho jiných učitelů jsem, proklínaje svůj osud, psal školní vzdělávací program (ŠVP). Zoufale jsem hledal inspiraci a náhodou zavítal na internetové stránky, které nabízely manuál pro tvorbu ŠVP a ukázky z programů jiných škol. Docela praktické.

Celý článek

JAK TĚLNÍ POLICIE NAHÁNĚLA VIRY

14.5.2008

Už jste někdy přemýšleli, co se děje v organizmu, když je napaden viry či bakteriemi? Jak probíhá ochrana před choroboplodnými zárodky? A nešlo by se s žáky ve škole podívat na problematiku obranyschopnosti organismu pomocí nějakého prožitku? Co třeba zkusit třídu přetvořit v imunitní systém, kde by někteří žáci představovali viry, další jejich odhalovatele a jiní jejich likvidátory? Hm, zajímavý nápad, ale jak konkrétně by taková hodina přírodopisu mohla vypadat?

Celý článek

ŠESŤÁCI SI DOPLNILI ZNALOSTI O AFRICE

Václav Havlíček, 14.5.2008

Od koho se děti nejvíce dozvědí o Africe? No, samozřejmě od jejích obyvatel! Proto jsme do školy pozvali šest Keňanek a Keňanů, kteří žákům zprostředkovali pohled na život na tomto kontinentu.

Celý článek

UMÍTE MOTIVOVAT?

Václav Mertin, 14.5.2008

Co dělat, aby dítě bylo motivované pro studium? Do určitého věku lze dítě víceméně donutit k učební činnosti i v případě, že se mu do ní nechce. Později už však musíme umět dětem nabídnout něco více.

Celý článek

NOVINKY VE VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ

Zuzana Freibergová, 14.5.2008

Koncem března proběhl celorepublikový Kongres výchovného poradenství, který se věnoval novele školského zákona a novinkám v oboru výchovného poradenství. O čem se jednalo?

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy