5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

6/2008

TÁTA ZASE FRČÍ

Barbara Čechová, 11.6.2008

Jak potvrzují zkušenosti z třídních schůzek, je téma „škola“ stále ještě doménou matek. Situace se ale možná mění. Stále více otců objevuje radost z angažování se na výchově a dokazuje, že je možné dosáhnout i dohod se zaměstnavateli. Text: Barbara Čechová

Celý článek

UČIT MĚ BAVÍ ČÍM DÁL VÍCE - Hana Kasíková

Zuzana Fojtíková, 11.6.2008

Hana Kasíková vystudovala pedagogiku a češtinu na FF UK v Praze, později výchovnou dramatiku na DAMU. Přednáší na katedře výchovné dramatiky DAMU a na katedře pedagogiky FF UK. V posledních letech se věnuje zejména kooperativnímu učení.

Celý článek

Rodina a škola 6/2008

Barbara Čechová, 11.6.2008

Tátové zase frčí – tak zní velké téma předprázdninové Rodiny a školy. Čtenáři zde najdou nejen informace a zamyšlení o zapojení otců do výchovy, ale i tipy pro tatínky, jak být v této oblasti aktivní. Rozhovory věnujeme současným osobnostem v českém školství: Haně Kasíkové, která se zabývá kooperativní výukou a Jindřichem Kitzebrgerem, náměstkem ministra školství. V tipech do výuky se můžete nechat inspirovat kanisterapii – využitím psů ve výuce nebo dnem napříč školou – čili způsobem, jak nechat spolupracovat prvňáky třeba s deváťáky. Poslední dobou se rozvířila velká diskuze o tělesných trestech, František Morkes se proto v rubrice ke kořenům věnuje historii násilné motivace ve školství i v rodině.

Celý článek

706.jpg

CO DOPORUČUJE UČITEL Z PRAXE

Milena Dvořáková, 11.6.2008

KULTURNÍ TIPY DO VÝUKY:

Celý článek

DĚLAT TO JEN TAK NAPŮL, TO JE U UČITELE KONEČNÁ

Barbara Čechová, 11.6.2008

Bývalý předseda SKAV (Stálé konference ve vzdělávání), ředitel základní školy a nyní náměstek ministra školství. Jindřich Kitzeberger ovlivňuje školskou politiku v České republice již nějakou dobu zásadním způsobem. Jaké jsou jeho zkušenosti ze školství a vztah ke škole a učitelům?

Celý článek

TĚLESNÉ TRESTY VE ŠKOLE A V RODINĚ

František Morkes, 11.6.2008

Diskuse o tělesných trestech zaplavila média. V rámci Evropy začíná být jakékoliv tělesné trestání neúnosným fenoménem, na naši společnost je však obecný zákaz možná příliš náhlý. Podívejme se do dávné i nedávné minulosti kázeňských trestů.

Celý článek

PES JAKO SOUČÁST VÝUKY

Zuzana Staffová, 11.6.2008

Pes bere děti takové, jaké jsou. Nevšímá si kvality oblečení, značky mobilu a MP3 přehrávače v kapse. Nerozlišuje ani podle současného kultu krásy. Přistupuje k outsiderovi třídy stejně jako k vůdci skupiny. Proto je možné canisterapii využít ke zlepšení klimatu ve třídě.

Celý článek

DEN NAPŘÍČ ŠKOLOU ANEB NAPŘÍČ SVĚTEM REKLAMY

Pavel Wojnar, 11.6.2008

Naprostá většina dětí v naší republice se ve školách potkává při tradičních hodinách po mnoho let stále se stejnými spolužáky - svými vrstevníky. Na naší základní škole Mendelova v Karviné - Hranicích se už řadu let snažíme aspoň občas takové stereotypy nabourat. Při projektových dnech „Napříč školou“ necháváme společně pracovat žáky z různých tříd.

Celý článek

DEN NAPŘÍČ ŠKOLOU ANEB NAPŘÍČ SVĚTEM REKLAMY

Pavel Wojnar, 11.6.2008

Naprostá většina dětí v naší republice se ve školách potkává při tradičních hodinách po mnoho let stále se stejnými spolužáky - svými vrstevníky. Na naší základní škole Mendelova v Karviné - Hranicích se už řadu let snažíme aspoň občas takové stereotypy nabourat. Při projektových dnech „Napříč školou“ necháváme společně pracovat žáky z různých tříd.

Celý článek

DĚLAT TO JEN TAK NAPŮL, TO JE U UČITELE KONEČNÁ

Barbara Čechová, 11.6.2008

Bývalý předseda SKAV (Stálé konference ve vzdělávání), ředitel základní školy a nyní náměstek ministra školství. Jindřich Kitzeberger ovlivňuje školskou politiku v České republice již nějakou dobu zásadním způsobem. Jaké jsou jeho zkušenosti ze školství a vztah ke škole a učitelům?

Celý článek

TĚLESNÉ TRESTY VE ŠKOLE A V RODINĚ

František Morkes, 11.6.2008

Diskuse o tělesných trestech zaplavila média. V rámci Evropy začíná být jakékoliv tělesné trestání neúnosným fenoménem, na naši společnost je však obecný zákaz možná příliš náhlý. Podívejme se do dávné i nedávné minulosti kázeňských trestů.

Celý článek

PES JAKO SOUČÁST VÝUKY

Zuzana Staffová, 11.6.2008

Pes bere děti takové, jaké jsou. Nevšímá si kvality oblečení, značky mobilu a MP3 přehrávače v kapse. Nerozlišuje ani podle současného kultu krásy. Přistupuje k outsiderovi třídy stejně jako k vůdci skupiny. Proto je možné canisterapii využít ke zlepšení klimatu ve třídě.

Celý článek

VÝZVA PRO VYSOKÉ ŠKOLY

11.6.2008

GRANTOVÁ PORADNA

Celý článek

PROJEKT EVROPA

Maja Bihelerová, 11.6.2008

Po dlouhodobě dobrých zkušenostech s celoškolními projekty jsme se rozhodli, že se velkou část průřezového tématu „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ pokusíme splnit pomocí projektu EVROPA. Jeho prostřednictvím žáci objevují evropské státy, uvědomují si to, co máme jako Evropané společné a v čem se lišíme.

Celý článek

ADAPTAČNÍ VÝJEZDY PRO ŠESŤÁKY

Marie Malimánková, 11.6.2008

Gymnázia, ale i jiné střední školy chystají pro žáky svých prvních ročníků soustředění, při nichž se snaží o stmelení kolektivu prostřednictvím prožitkových metod. Je to nesmírně důležitá akce pro všechny zúčastněné - žáky i jejich třídní učitele. Napadlo nás, že podobnou akci by uvítali i žáci při přechodu z páté třídy do šesté, kdy se dostávají často do úplně stejné situace jako studenti prvních ročníků středních škol.

Celý článek

MLADÝCH KUŘÁKŮ STÁLE PŘIBÝVÁ

Lenka Váchová, 11.6.2008

Říkalo se, že kouření už není moderní. Jak je tedy možné, že stále přibývá počet mladých kuřáků, především ve věkové hranici od 12 do 15 let? Jak tomu předcházet a čelit? Velmi často řada z nich postupně přechází od kouření cigaret ke kouření tzv. „lehkých drog“, jako je marihuana.

Celý článek

POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI KE VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ

11.6.2008

V září tohoto roku proběhne v Praze 11. mezinárodní konference Evropské rady pro vysoké schopnosti (European Council for High Ability - ECHA). Organizátorem je občanské sdružení Centrum nadání ve spolupráci s evropským vedením společnosti ECHA. Podporu mediální či odbornou poskytly nakladatelství Portál, Národní institut dětí a mládeže a firma DATABOX. Ústředním tématem pražské konference je rozvoj nadání v úspěšnou inteligenci, tzn. jak podporovat potenciál dětí a mladých lidí, aby v dospělosti přinesl výsledky nejen pro nadaného jedince, ale i pro celou společnost. Podporu nadání můžeme do jisté míry chápat jako výhodnou investici do budoucna. Mimořádně nadané děti vyžadují speciální výchovné a vzdělávací přístupy (nebo mají speciální výchovné a vzdělávací potřeby). Záměrem celé konference je nalézt odborná stanoviska ke kvalitnímu vzdělávání nadaných dětí z pohledu odborníků (psychologů, pedagogů) a rodičů. Tento ročník konference je zajímavý tím, že bude mít dvě části: hlavní třídenní konferenci s dvoudenní „předkonferencí“. Předkonference bude věnována principům obohacování studia nadaných dětí. Bude probíhat formou praktických dílen, kde si účastníci mohou vyzkoušet nové poznatky v praxi - jejich aplikaci do výuky. V průběhu celé předkonference bude možné navštívit workshopy a přednášky řady odborníků z celého světa. Výhodou předkonference je překlad do češtiny. Na hlavní konferenci bude probíhat prezentace odborných závěrů z výzkumů realizovaných s nadanými dětmi, mezinárodní výměna zkušeností a výstupů z teorie a praxe práce s nadanými žáky. Pozvání na konferenci přijali významní hosté ze zahraničí. Mezi nejdůležitější světové přední odborníky patří Prof. Dr. Robert J. Sternberg - americký kognitivní psycholog, dlouholetý pracovník Yaleovy univerzity, autor teorie úspěšné inteligence. Na konferenci přijala pozvání také přední odbornice ze Slovenska - PhDr. Jana Jurášková, PhD. - která se dlouhodobě zabývá problematikou vzdělávání nadaných dětí na Slovensku. Učila 12 let ve státní speciální škole pro nadané žáky, je autorkou řady odborných publikací, článků, monografi í a pracovních listů do výuky. Je pro nás velkým úspěchem, že pozvání na předkonferenci přijal prof. Dr. Joseph Renzulli s manželkou Sally Reisovou, kteří jsou nejen v USA ale také celosvětově považovaní za čelní odborníky v problematice vzdělávání nadaných žáků. Na závěr lze jen čtenáře Rodiny a školy pozvat k účasti na této konferenci, pokud je jim práce s nadanými žáky blízká nebo se o dané problematice chtějí více dozvědět. V našem malém státě si totiž jen těžko lze představit lepší příležitost, jak se obeznámit s problematikou vzdělávání nadaných dětí v mezinárodní perspektivě, než jakou bude právě 11. konference Evropské rady pro vysoké schopnosti. Více informací o celé akci je možné nalézt na webové stránce www.echa2008.eu/cz .

Celý článek

V PĚTI LETECH DO ŠKOLY? MÁLOKOMU POMŮŽE, LECKOMU UBLÍŽÍ

Jan-Michal Mleziva, 11.6.2008

Již podle současné podoby školského zákona mohou mimořádně nadané děti zahájit povinnou školní docházku v pěti letech, a to za podmínky, že nejpozději do 31. prosince po nástupu do školy dosáhnou věku šesti let. Ministerstvo školství zamýšlí v návrhu novely školského zákona posunout tuto hranici o půl roku, tedy až do 30. června. Nejmladším školákům by tak mohlo být pět let a dva měsíce.

Celý článek

BYLI JSTE TAKY TAKOVÍ?

Maki Těthalová, 11.6.2008

Na střední školu se nezapomíná. Pro člověka, který ji právě zakončil, znamená místo, kde našel většinu svých přátel, strávil velkou část svého života a něco se snad také naučil. Na střední školu se nezapomíná, ale my jsme se přičinili o to, aby střední škola nezapomněla na nás aneb prožitek střední školy očima náctileté.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy