5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

1/2009

ŠKOLSTVÍ NELZE ZMĚNIT ZE DNE NA DEN

Pavel Wojnar, 14.1.2009

Základní škola Mendelova v Karviné patří mezi ty, které se do reformní práce pustily naplno. Ředitel Bohumil Zmrzlík nejen motivuje své učitele ke změně, ale na seminářích také lektoruje další učitele. Jak vysvětluje svůj přístup k proměně učitelské profese?

Celý článek

FILMOVÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE

Miroslav Petříček, 14.1.2009

V současné době chybí ve školském systému jakákoliv konkrétní podoba základní filmové výchovy. Přitom čas strávený u televize, v kině, u videa je stejný jako čas strávený ve škole (výsledek průzkumu UNESCA v Itálii v roce 2003). Na portálu www.rvp.cz vznikla zajímavá diskuse k tématu.

Celý článek

KDO POMŮŽE UČITELŮM A RODIČŮM?

Jana Hrubá, 14.1.2009

Asociace pedagogů základních škol a odboráři požadují, aby byli učitelé před narůstající agresí svých žáků chráněni zákonem a statusem veřejného činitele. Problém je pochopitelně složitější.

Celý článek

DÍVKY NEJSOU JEN NEVINNÉ

Elen Jirková, 14.1.2009

Při slově šikana se nám zpravidla vybaví obrázek chlapce nebo více chlapců, kteří bijí jiného, nějakým způsobem ho sužují a nebo mu ubližují. Rozpaky v nás může vyvolat otázka: „Probíhá šikana také mezi dívkami?“

Celý článek

PŘESYCENOST DĚTÍ V DOBĚ KONZUMU

Jan-Michal Mleziva, 14.1.2009

Neobdarováváme svá milovaná dítka něčím, co by se v současném stádiu vývoje naší společnosti dalo označit - viděno z jiného úhlu pohledu - danajským darem?

Celý článek

NEVĚRNÝ PARTNER -MÁM ZACHOVAT RODINU?

Jan Vodák, 14.1.2009

Žijeme již patnáct let v manželství, máme dvě děti - osm a dvanáct let. Zjistila jsem, že mi byl manžel nevěrný. Jsem z toho špatná, hrozně mě to trápí. V první chvíli jsem se chtěla rozejít, ale nyní vím, že nynější rodina i partner jsou pro mě důležití. Nevím, jestli mu však ještě mohu věřit. Potřebuji poradit, co mám dělat, abych co nejméně ublížila sobě, rodině a zvláště dětem. Petra M., Hranice na Moravě

Celý článek

MŮŽE UČITEL PRACOVAT V SUPERMARKETU?

Barbara Hansen Čechová, 14.1.2009

Výše učitelských platů dlouhodobě není uspokojivá. Proto mnozí z nich ve volném čase vedou za peníze kroužky, berou doučování a někteří o víkendech brigádničí. Je pro pozici učitele únosné, aby o víkendu seděl za kasou či doplňoval regály?

Celý článek

Rodina a škola 1/2009

Barbara Čechová, 14.1.2009

Do nového roku vstupuje časopis Rodina a škola s rozhovorem s inspirativním ředitelem Základní školy Mendelova v Karviné Bohumilem Zmrzlíkem. Dozvíme se, jaký je jeho pohled na reformu škol a recept na motivaci učitelů. V rubrice Pro a proti otevíráme kontroverzní téma, zda může učitel brigádničit v supermarketu. Povánoční zamyšlení nad blahobytem současné nejmladší generace utopené v hračkách přináší Jan-Michal Mleziva. Čtenáři zde najdou informace o dívčí šikaně, inspiraci pro školní výlet, test použitelný do dějepisu a zeměpisu. Novinkou ročníku 2009 bude pravidelná poradna vedená manželským poradcem Janem Vodákem, který v lednovém čísle přichází s prvním příspěvkem.

Celý článek

768.jpg

KOLÁŽ: PROBLÉM NEKÁZNĚ SE NETÝKÁ JEN ŠKOLSTVÍ

Jana Hrubá, 14.1.2009

V poslední době hýbe médii problém nekázně ve školách. Není to problém nový, diskutuje se o něm už několik let. Nyní diskuse vrcholí tím, že učitelé žádají ochranu v zákoně, odboráři status veřejného činitele pro učitele.

Celý článek

SYNOVÉ BOŽENY NĚMCOVÉ DOSTÁVALI SLOVNÍ HODNOCENÍ

František Morkes, 14.1.2009

Učitelem, který jim je psal, byl Josef Wenzig, Němec, který má zcela mimořádné zásluhy na rozvoji českého školství.

Celý článek

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

14.1.2009

Vánoce se stolním tenisem

Celý článek

KOLO VE VÝUCE? PROČ NE?

Lenka Kašparová, Jana Peterková, 14.1.2009

Mnoho našich žáků miluje kolo. Také někteří učitelé jsou tímto sportem nadšeni. Přemýšleli jsme, jak náš společný koníček zabudovat do výuky. A výsledek? Můžete se začíst… Jaro se rychle přiblíží a náš tip můžete využít i vy!

Celý článek

TEST: JAKÝ TITUL MĚL SULLEJMAN

Martina Šurová, 14.1.2009

V těchto hrách si opakujeme státní útvary a představitele států. Propojujeme tím znalosti z dějepisu, občanské výchovy a zeměpisu.

Celý článek

KDO POMŮŽE UČITELŮM A RODIČŮM?

Jana Hrubá, 14.1.2009

Asociace pedagogů základních škol a odboráři požadují, aby byli učitelé před narůstající agresí svých žáků chráněni zákonem a statusem veřejného činitele. Problém je pochopitelně složitější.

Celý článek

DÍVKY NEJSOU JEN NEVINNÉ

Elen Jirková, 14.1.2009

Při slově šikana se nám zpravidla vybaví obrázek chlapce nebo více chlapců, kteří bijí jiného, nějakým způsobem ho sužují a nebo mu ubližují. Rozpaky v nás může vyvolat otázka: „Probíhá šikana také mezi dívkami?“

Celý článek

BUDE CELÉ ČESKO ČÍST?

Markéta Fingerová, 14.1.2009

Zpěváci, herci, sportovci - všichni vystupují na akcích Celé Česko čte dětem, která chce upozornit na důležitost pravidelného čtení. Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Celý článek

PŘESYCENOST DĚTÍ V DOBĚ KONZUMU

Jan-Michal Mleziva, 14.1.2009

Neobdarováváme svá milovaná dítka něčím, co by se v současném stádiu vývoje naší společnosti dalo označit - viděno z jiného úhlu pohledu - danajským darem?

Celý článek

NEVĚRNÝ PARTNER -MÁM ZACHOVAT RODINU?

Petra M., 14.1.2009

Žijeme již patnáct let v manželství, máme dvě děti - osm a dvanáct let. Zjistila jsem, že mi byl manžel nevěrný. Jsem z toho špatná, hrozně mě to trápí. V první chvíli jsem se chtěla rozejít, ale nyní vím, že nynější rodina i partner jsou pro mě důležití. Nevím, jestli mu však ještě mohu věřit. Potřebuji poradit, co mám dělat, abych co nejméně ublížila sobě, rodině a zvláště dětem.

Celý článek

CO VYUČOVAT V RÁMCI FILMOVÉ VÝCHOVY?

Martin Čihák, 14.1.2009

Počátečním úkolem je destrukce tradičního pojetí filmu a vysvětlení základu filmu jako světlopisného umění. Náhled na dosavadní „dějiny filmu“ musí být veden zcela kriticky. Mám na mysli skutečné filmy, nikoli ten narativní balast, o kterém se s oblibou učí na filmových a filmovědných školách. Prvním krokem je zpochybnění samotného chápání toho, co je film. Všichni se domnívají, že vědí, co film je. Film ale není pohyb, není to záznam reality ani vytváření iluzorního fiktivního světa a už vůbec není pouhým prostředkem fixace reality stojící před kamerou. Ve své podstatě je film uměním či dovedností vytvářet na ploše plátna světlené skvrny, které poutají naši pozornost a vybízejí k různým formám interpretace. To, že někdy takovou posloupnost skvrn na plátně vnímáme jako kontinuální pohyb postav či objektů, které svým tvarem (jeho určitou stabilitou) a chováním upomínají na postavy a jevy známé z běžného života, je jen jedním ze způsobů, jaký může film být. Již sama frekvence 25 obrázků za vteřinu, kterou si běžný divák neuvědomuje a jež je vykládána jako technologická či fyziologická nutnost ke vnímání filmu, je ve skutečnosti něčím mnohem víc. Jde vpravdě o metání světelných skvrn na plochu plátna s cílem iluminace diváka. V oblasti chápání prostoru je možné vést cestu od filmu jako záznamového média reality před kamerou přes nástroj k vytváření iluzivních příběhů až k možnosti filmu vytvářet časoprostorovou realitu, která není jen imitací vnějšího světa. Postup by ovšem bylo možné metodicky obrátit a začít pojetím plátna nikoli jako místa zobrazení, ale jako místa, ve kterém se odehrává skutečné dění. S tím pochopitelně souvisí i zažitá představa, že film je jaksi hotov a jen se znovu a znovu promítá totéž. Film nelze ztotožnit s tím, co existuje na filmové cívce či je zapsáno jakýmkoli způsobem do libovolného digitálního nebo analogového nosiče. Film dokonce není totožný ani s obrazem, který tento záznam vytváří na plátně. Film je událost, která se uskutečňuje teprve v interakci s divákem! Do té doby žádný film není. Je dobré zdůraznit žákům, že polovinu celkové doby, kterou stráví na filmovém představení, stráví v naprosté tmě, a to nikoli proto, aby žádali u pokladny kina poloviční vstupné. Souběžně s totální destrukcí je nutné otvírat nové chápání prostoru, času a světla.

Celý článek

FILMOVÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE

Miroslav Petříček, 14.1.2009

V současné době chybí ve školském systému jakákoliv konkrétní podoba základní filmové výchovy. Přitom čas strávený u televize, v kině, u videa je stejný jako čas strávený ve škole (výsledek průzkumu UNESCA v Itálii v roce 2003). Na portálu www.rvp.cz vznikla zajímavá diskuse k tématu.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy