5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

2/2009

ŠKOLA NENAUČÍ, JAK TO V ŽIVOTĚ FUNGUJE

Barbara Hansen Čechova, Maki Těthalová, 11.2.2009

Pavel Anděl je známý ze svého večerního pořadu, který moderuje. Jak vzpomíná na svou školu?

Celý článek

O MANŽELOVĚ PŘÍJMU NIC NEVÍM

Jan Vodák, 11.2.2009

Žijeme v manželství 15 let. Dříve jsme oba pracovali a měli příjmy. Dnes máme tři děti a já jsem na mateřské dovolené. Dopoledne se starám hlavně o nejmladšího a věnuji se domácnosti, odpoledne doprovázím starší děti do nějakých kroužků. Manžel má lukrativní práci, ale o tom, jakou dostává mzdu, nic nevím. Na péči o rodinu mi slouží mateřská. Když manžela požádám o další peníze, vždycky mi je dá, ale připadá mi to nedůstojné. Už jsem zkoušela na téma financí zavést řeč, avšak neúspěšně. Když se snažím o penězích s manželem mluvit, vysvětluje, že se snaží šetřit a nechce utrácet. Kolik máme našetřeno, nevím. Velké výdaje, které by nás čekaly, neznám. Bydlíme v domě manželových rodičů, který na nás chtějí přepsat. Občas mě manžel překvapí koupí nějakého výdobytku techniky, nejsem si vždy jistá, zda tuto věc potřebujeme. Šetření je tedy i u něj relativní. Hledám způsob, jak s manželem o problematice peněz hovořit tak, aby se ho to nedotklo, a přitom, abych se cítila důstojněji. Můžete mi v tomto podat nějakou konstruktivní radu? Lenka, Český Krumlov

Celý článek

VÝCHOVA DĚTÍ JE NEJTĚŽŠÍ ZAMĚSTNÁNÍ, JAKÉ JSEM KDY MĚLA - Ivana Sovišová

Barbara Hansen Čechová, 11.2.2009

Více než dvacet let připravuje televizní pořady o školství. Vyzpovídala stovky učitelů a odborníků na výchovu a vzdělávání, přečetla spousty odborných publikací, seznámila se s mnohými vyučovacími metodami a programy. Přesto Ivana Sovišová přiznává, že výchova vlastních synů jí dává zabrat.

Celý článek

NECHCI ŽÍT V NESVOBODĚ

Marie Těthalová, 11.2.2009

Letos by mu bylo jedenašedesát let. Mohl by mít dospělé děti, vnoučata, přátele, úspěchy v práci…, ale nic z toho se nestalo. Svobody, po které bytostně toužil a které obětoval svůj život, se nedočkal. Jan Palach.

Celý článek

V ČESKÝCH CHYBÍ ETICKÁ ŠKOLÁCH VÝCHOVA

Pavel Motyčka, 11.2.2009

Výzkumy i zkušenosti pedagogů vypovídají o tom, že stále roste míra agresivity, nezdvořilosti a odmítání autority učitele ze strany žáků. Voláme tedy logicky po posílení represivní složky ve školách. Ano, je to potřeba, ale podle mého názoru se málo zamýšlíme nad možností prevence.

Celý článek

BLBÁ NÁLADA VE ŠKOLSTVÍ

Bohumil Kartous, 11.2.2009

Před koncem roku byly zveřejněny výsledky mezinárodního průzkumu v oblasti výsledků vzdělávání Trends in International Mathematics and Science Study, zkráceně TIMMS. Toto respektované mezinárodní šetření se uskutečnilo již potřetí a navázalo tak na výsledky z let 1995 a 1999. Bylo tedy možné porovnávat a pro Českou republiku nedopadlo toto porovnání věru dobře.

Celý článek

Rodina a škola 2/2009

Barbara Čechová, 11.2.2009

V únorové Rodině a škole se věnujeme domácím úkolům. Jsou skutečně potřeba? Jak se k nim staví v současnosti rodiče? Mnoho témat zde najdou i rodiče: manželský poradce Jan Vodák poradí, jak řešit finanční problémy v rodině; Ivana Sovišová, redaktorka pořadu Rodina a já, povypráví o svých výchovných patáliích. V diskusním příspěvku se dozvíme argumenty, proč by školní osnovy měla obohatit ještě etická výchova. Vzpomene také článkem na Jana Palacha – připravili jsme příběh, který můžete nakopírovat i pro své žáky. V pravidelné rubrice Osobnost a škola zavzpomíná na život v lavici moderátor a herec Pavel Anděl. Po špatných výsledcích v TIMSS se ptáme: Kdy skončí blbá nálada ve školství?

Celý článek

769.jpg

NEPRUĎTE NÁS S DOMÁCÍMI ÚKOLY

Daniela Kramulová, 11.2.2009

Domácí úkoly zatím přežily vlnu protestů, ministerstvo školství se nechystá k jejich oficiálnímu rušení. Nicméně názory pedagogů i dětských psychologů se různí, někteří dávají za pravdu dětem i mnohým rodičům, že úkoly jsou „pruda“.

Celý článek

INTERAKTIVNÍ ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Martina Hurtová, 11.2.2009

Kniha „Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí“ je členěna do devíti kapitol. V první z nich se dozvídáme o programech pro školy v Domě Ignáce Stuchlého. Cílem těchto programů je poznávání sebe sama a lidí kolem nás. Žáci si utváří vlastní postoje nejen k lidem, ale také k životním situacím. Díky těmto kurzům se lépe poznávají se svými vrstevníky, tvoří skupiny, ve kterých pracují, a uvědomují si jedinečnost každého člena skupiny. Druhá kapitola je věnována projektu s názvem „Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí“. Projekt souvisí s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a je zaměřen na dvě průřezová témata - osobnostní a sociální výchovu a multikulturní výchovu. V těchto aktuálních oblastech se díky tomuto projektu rozvíjí postoje, hodnoty a schopnosti žáků. Na projektu spolupracovalo několik škol a jeho výstupem jsou aktivity, které se týkají již zmíněných průřezových témat. Třetí kapitola nás seznamuje s průběhem spolupráce Domu Ignáce Stuchlého a ostatních škol. Spolupráce může probíhat formou jednorázových interaktivních kurzů bez přímé návaznosti na výuku ve škole, interaktivních zážitkových kurzů s návazností na další rozvíjení tématu ve škole, kurzů uskutečňovaných v prostředí školy, projektových dnů atp. Tyto kurzy a projektové dny vyžadují náročnou přípravu. Jejich realizací dosahujeme větší spolupráce žáků, ale i zvýšené efektivity vyučovacího a výchovného procesu. Další kapitola se týká metodických a didaktických podnětů vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou souhrnem vědomostí, dovedností atp., které každého člověka osobně rozvíjí a jsou podnětem pro jeho uplatnění ve společnosti. Výchovný systém ovlivňuje každého žáka a působí na něj individuálně. Má vliv na rozvoj jeho rozumových schopností, emočních stavů, na jeho duchovní rozměr a především na socializaci jedince. Socializací se jedinec dostává do společnosti; stanovuje si určité hodnoty a normy chování; spolupracuje ve skupině atp. Sedmá kapitola nás seznamuje s průběhem interaktivního zážitkového kurzu a jeho jednotlivými částmi, při kterých se žáci nejen seznamují, ale také dozvídají nové informace a poznatky a učí se spolupracovat. Publikaci považuji za velmi zdařilou především pro její praktické zaměření. Doporučila bych ji nejen učitelům na základních školách, ale i lektorům, kteří pořádají pro děti kurzy, tábory apod. V této knize se mohou inspirovat celou řadou praktických aktivit rozvíjejících nejen žákovu osobnost, ale i vztahy k ostatním.

Celý článek

Otázka pro

11.2.2009

Martina Macha, nového ředitele Cermatu

Celý článek

K ČEMU BUDE STANDARD UČITELE?

11.2.2009

Jak vypadá dobrý učitel? Podle standardů, které se dokončují na ministerstvu školství, umí dobrý učitel vyučovat individuálně, rozpoznat šikanu, učit kreativně, vést děti k toleranci. Otázkou zůstává, jak budou tyto standardy využitelné v praxi. Co si o standardech myslí oslovení odborníci?

Celý článek

ZÁPIS - TAK ABY BYLO JASNO

Olga Tenková, 11.2.2009

Jako matka předškoláka jsem poslední dobou trávila více času hledáním vhodné školy, kam se vydáme nejen na zápis, ale ve které mé dítě získá „lásku k celoživotnímu vzdělávání“. Při pročítání webových stránek školy, naproti které už dva roky bydlíme, jsem narazila na informaci, že v mateřské škole, která při škole funguje, se koná schůzka rodičů předškoláků. Vypravila jsem se tam, i když mé dítě do této školky nechodí. A vzbudila jsem údiv, kde jsem se o schůzce dověděla? Nevadí. Uvítala mě příjemná atmosféra, paní učitelky nám začaly rozdávat materiály o škole a o připravenosti dětí na školní docházku.

Celý článek

VÝCHOVA DĚTÍ JE NEJTĚŽŠÍ ZAMĚSTNÁNÍ, JAKÉ JSEM KDY MĚLA - Ivana Sovišová

Barbara Hansen Čechová, 11.2.2009

Více než dvacet let připravuje televizní pořady o školství. Vyzpovídala stovky učitelů a odborníků na výchovu a vzdělávání, přečetla spousty odborných publikací, seznámila se s mnohými vyučovacími metodami a programy. Přesto Ivana Sovišová přiznává, že výchova vlastních synů jí dává zabrat.

Celý článek

BOJUJ PROTI NEONACISMU

11.2.2009

Společnost Člověk v tísni připravila projekt zaměřený na informování a vzdělávání mladých lidí o společenské nebezpečnosti vzrůstajících veřejných aktivit neonacistů v České republice.

Celý článek

ŠKOLA NENAUČÍ, JAK TO V ŽIVOTĚ FUNGUJE

Barbara Hansen Čechova, Maki Těthalová, 11.2.2009

Pavel Anděl je známý ze svého večerního pořadu, který moderuje. Jak vzpomíná na svou školu?

Celý článek

VE STÍNU ZAKLADATELE SOKOLA

František Morkes, 11.2.2009

Jméno dr. Miroslava Tyrše je obecně známé. Vysokoškolský docent a odborník na výtvarné umění se proslavil především jako zanícený propagátor tělocviku a výrazně vlastenecky orientované tělocvičné organizace Sokol. Už méně známou je jeho manželka Renata, která se zasadila o zmodernizování výchovy na dívčích školách.

Celý článek

NEPRUĎTE NÁS S DOMÁCÍMI ÚKOLY

Daniela Kramulová, 11.2.2009

Domácí úkoly zatím přežily vlnu protestů, ministerstvo školství se nechystá k jejich oficiálnímu rušení. Nicméně názory pedagogů i dětských psychologů se různí, někteří dávají za pravdu dětem i mnohým rodičům, že úkoly jsou „pruda“.

Celý článek

NECHCI ŽÍT V NESVOBODĚ

Marie Těthalová, 11.2.2009

Letos by mu bylo jedenašedesát let. Mohl by mít dospělé děti, vnoučata, přátele, úspěchy v práci…, ale nic z toho se nestalo. Svobody, po které bytostně toužil a které obětoval svůj život, se nedočkal. Jan Palach.

Celý článek

VÝHODY ODBORNÉHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

11.2.2009

Pomáháte svým dětem nebo svým žákům v rozhodování o dalším studiu? Hledáte pro ně obor, který je bude bavit a ve kterém najdou v budoucnu uplatnění?

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy