5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

7/2009

Inspirace pro tvorbu projektových dnů

Renata Mikolašová, 9.9.2009

Již Václav Příhoda hledal cestu, jak u každého jedince vzbudit úctu ke vzdělání, k samostatné a tvořivé práci a k životu vůbec. Za východisko považoval vlastní osobnost žáka a kladl důraz na to, aby ve škole bylo vytvářeno dynamické a strhující prostředí, které by vyvolalo změnu, růst a pokrok žáků. Tvořivý učitel se o změnu ve výuce pokouší během školního roku několikrát. Projektová výuka je řešením, jak změnu do výuky zabudovat.

Celý článek

Škoda, že proměna školy nepřišla zdola

Barbara Hansen Čechová, 9.9.2009

Scenáristka, svérázná herečka, pedagožka v oblasti mediálního vzdělávání. Jaký má známá lektorka Kritického čtení Nina Rutová vztah ke škole a jak by měnila současné školství?

Celý článek

Co s matematikou v budoucnosti?

Hana Daňková, 9.9.2009

Mezinárodní výzkum TIMSS (projekt výsledků vzdělávání) prokázal zhoršování výsledků českých žáků v matematice. O úrovni školství svědčí také propad naší mládeže ve srovnávacích testech v rámci EU. Je to dost velká ostuda pro ČR, která byla v minulosti zemí technicky vzdělaných lidí. Text:

Celý článek

Škola je firma jako každá jiná

Jana Vodáková, 9.9.2009

Ředitel školy, který je zároveň spisovatelem dobrodružných románů a uznávaným malířem? Jeden takový existuje - PaedDr. Karel Kostka, který řídí soukromou střední školu Kostka. Mezi další jeho aktivity patří testování IQ pro společnost Mensa ČR, hra na klavír a kytaru, cestování se studenty po světě. Jaký je jeho pohled na školství a co doporučuje?

Celý článek

Rodina a škola 7/2009

Barbara Čechová, 9.9.2009

Na začátek nového školního roku jsme si pro čtenáře Rodiny a školy připravili rozhovor s Karlem Kostkou, ředitelem soukromé školy, který kromě své profese je uznávaným malířem a spisovatelem. Dále vás potěšíme Ninou Rutovou, svéráznou herečkou a kantorkou, která se věnuje mediální výchově. Tématem čísla je úpadek matematiky: kde hledat vysvětlení pro nízkou oblibu tohoto předmětu? V rubrice Psychologie vysvětlíme, kde vzniká agrese u dětí a jak se jí bránit. V Pro a proti probíráme aktuální zápisné na vysoké školy. Krom toho jako vždy inspirace do hodin a projektových dní.

Celý článek

774.jpg

Malí násilníci

9.9.2009

Proč se děti stávají agresivními a projevují násilnické sklony? Biologické faktory zde podle vědců hrají velkou roli. Znalost mechanismů nám může pomoci s předcházením násilí na školách.

Celý článek

Má se na vysokých školách platit zápisné?

9.9.2009

Reforma vysokých škol se chystá už nějakou dobu. Vysokým školám chybí peníze a mnozí studenti nejsou ke zvolenému studijnímu oboru motivováni – často studium nedokončí. Logicky se nabízí řešení v zavedení školného, alespoň symbolického. Jaký na to mají názor učitelé a studenti?

Celý článek

Školní projekt: Ekologie ve škole i doma

Jitka Bublová, 9.9.2009

Ekologie ve škole i doma aneb vzděláváme žáky i pedagogy je již třetí etapa environmentálně zaměřeného projektu, který je právě realizován na Základní škole v Újezdě u Brna. Projekt je financován z Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Jeho obsah může být inspirací pro další školy.

Celý článek

Má se na vysokých školách platit zápisné?

9.9.2009

Reforma vysokých škol se chystá už nějakou dobu. Vysokým školám chybí peníze a mnozí studenti nejsou ke zvolenému studijnímu oboru motivováni - často studium nedokončí. Logicky se nabízí řešení v zavedení školného, alespoň symbolického. Jaký na to mají názor učitelé a studenti?

Celý článek

Škoda, že proměna školy nepřišla zdola

Barbara Hansen Čechová, 9.9.2009

Scenáristka, svérázná herečka, pedagožka v oblasti mediálního vzdělávání. Jaký má známá lektorka Kritického čtení Nina Rutová vztah ke škole a jak by měnila současné školství?

Celý článek

I v dívčí škole se malovaly kosočtverce

František Morkes, 9.9.2009

Vyšší dívčí škola se zapsala zcela mimořádným způsobem do dějin českého školství. Šlo totiž o školu, která se stala nositelkou řady moderních pedagogických novinek a na které působila i řada vynikajících pedagogů. Zásluhu na tom nese její ředitel Vilém Gabler, který na své místo vyhrál konkurz, aniž by se do něj přihlásil.

Celý článek

Jak učit vyjmenovaná slova bezbolestně

Jan-Michal Mleziva, 9.9.2009

Učit se vyjmenovaná slova jako bezesmyslnou básničku není nejšťastnější způsob. Jednou z účinnějších možností je pracovat s informacemi pojícími se k vyjmenovanému slovu. Dítě pak s vyjmenovaným slovem pracuje nevědomky a bezděky si vštípí jeho podobu.

Celý článek

Inspirace pro tvorbu projektových dnů

Renata Mikolašová, 9.9.2009

Již Václav Příhoda hledal cestu, jak u každého jedince vzbudit úctu ke vzdělání, k samostatné a tvořivé práci a k životu vůbec. Za východisko považoval vlastní osobnost žáka a kladl důraz na to, aby ve škole bylo vytvářeno dynamické a strhující prostředí, které by vyvolalo změnu, růst a pokrok žáků. Tvořivý učitel se o změnu ve výuce pokouší během školního roku několikrát. Projektová výuka je řešením, jak změnu do výuky zabudovat. Putování po památkách města

Celý článek

1. září - den svatého Samuela

Pavel Táborský, 9.9.2009

Den 1. září je zasvěcen proroku Samuelovi, kterého nečtenáři Bible většinou znají pouze z písně V + W. Samuelův vztah ke školství spočíval v tom, že zaučoval k vládě krále Saula a Davida. Zahájení školního roku má tak svého patrona. Co by měl patron v letošním roce učitelům, žákům i rodičům dopřát? Jde především o to, aby to byl proces přirozený, přijatelný a příznivý pro další vývoj jednotlivců a posléze v životě dospělém jejich přičiněním přispíval dosaženou kvalitou ku blahu osobnímu i obecnému. V podobném duchu budou pronášeny proslovy důležitých osob, které se obvykle zahájení zúčastňují, aby nalily přítomným do žil optimismus. Jen je škoda, že lidská paměť je děravá a obvykle všichni časem zapomenou na slova o prvořadém významu školství pro budoucnost a o nezbytnosti považovat vzdělání a výchovu dětí a mládeže za zásadní prioritu ve státním rozpočtu.

Celý článek

Je třeba upravit rámcový vzdělávací program?

Jan-Michal Mleziva, 9.9.2009

Reforma měla školám přinést svobodu a žáky odprostit od faktografického memorování. Ve skutečnosti se to moc nedaří. Dočkáme se změny?

Celý článek

třídí školy správně odpad ?

Eva Urbanová, 9.9.2009

Přes velké množství kampaní podporujících třídění odpadu se mnoho dospělých tříděním nezabývá. Možnost „naučit“ je těmto zvykům je skrze školu. Ve Středočeském kraji jsem provedla výzkum ohledně třídění odpadu na školách. Jak si na tom školy stojí?

Celý článek

Živé dějiny

9.9.2009

Cesta od praotce Čecha přes Velkou Moravu ke korunnímu hradu krále Karla IV.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy