5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

9/2009

Jak si vybrat střední školu

Ivana Eliášková, 11.11.2009

Dítě bychom neměli nutit do školy, která ho neláká

Celý článek

Bylo ŠVP pro naši školu přínosem?

red., 11.11.2009

Bilancování, zda učitelé vnímají ŠVP jako pozitivum či nikoliv, již mnohokrát v tisku proběhlo. Snažili jsme se adresáty povzbudit k výpovědím, které by rozkryly, co jim práce dala či případně vzala.

Celý článek

Dnešní doba přeceňuje intelektuální rozvoj a výkon

Barbara Hansen Čechová, 11.11.2009

Docentku Miluši Kubíčkovou jsem navštívila v jejím bytě na pražském sídlišti. Propagátorka antroposofie ve svých osmdesáti pěti letech čiší vitalitou. Píše knihu a chystá se připravit nový výtisk již rozebraného titulu Vůle ke zdravému životu. Bavily jsme se spolu o prioritách ve výchově a o tom, jak mohou dnešní učitelé čelit nekázni žáků.

Celý článek

Paměť

Nina Rutová, 11.11.2009

Vážení rodiče, prarodiče, pamětníci, téma, o němž chci dnes hovořit, bych Vám ráda přiblížila třemi situacemi:

Celý článek

Havel v kostce

Nina Rutová, 11.11.2009

Václav Havel - český mýtus aneb Havel v kostce. Tak se jmenuje expozice v galerii Montmartre a také vzdělávací program, který nabízí Havlova knihovna školám. Studenti mají možnost utřídit si své dosavadní znalosti o posledním historickém období, na které zpravidla ve škole „už nezbývá dost času“, rekapitulují, co všechno patří k dědictví totality, a přemýšlejí nad výňatky z Havlových esejů. V následujícím textu popíši pár aktivit, které nemusejí být nutně svázány s návštěvou expozice, ale také nejistotu, která mne při jejich vymýšlení provázela.

Celý článek

Dvacet let školství od revoluce

Tatiana Welchová, 11.11.2009

Neuvěřitelných dvacet let uplynulo od doby, kdy musel mnohý učitel vážit svá slova a mírnit se ve svém svobodném projevu k žákům. Nastal čas přehodnotit, jak jsme těch prvních dvacet let svobody využili a co nám to přineslo.

Celý článek

Rodina a škola 9/2009

Barbara Čechová, 11.11.2009

Výročí dvaceti let od revoluce jsme přijali jako příležitost, jak bilancovat změny v našem školství, ke kterým došlo, tedy alespoň z pohledu zvenčí -více o tom si přečtete v rubrice Názor. S výročím souvisí i to, jak o moderních dějinách s žáky a studenty mluvit. Nina Rutová se podělila o metodiku hodiny zaměřené na svědomí národa, kterému se věnuje v Havlově knihovně. Náš fotograf byl u toho, tak si můžete prohlédnout i dokumentační snímky. Zajímavý je i její příspěvek do rubriky Očima rodiče, kde se zamýšlí, jaké informace o komunistickém režimu je dobré svým potomkům předat. "Vnitřní nastavení učitele je opravdu důležité," říká v rozhovoru Miluše Kubíčková na otázku, jestli si učitelé mohou za nekázeň sami. "Pokud přichází do třídy ve stresu, špatné náladě a strachu, děti to vycítí. Jelikož nekázeň žáků je velkým tématem současných škol, rozhodli jsme se otázku "Mohou si učitelé za nekázeň žáků sami?" položit do příští rubriky Pro a proti.

Celý článek

776.jpg

Havel v kostce

Nina Rutová, 11.11.2009

Václav Havel - český mýtus aneb Havel v kostce. Tak se jmenuje expozice v galerii Montmartre a také vzdělávací program, který nabízí Havlova knihovna školám. Studenti mají možnost utřídit si své dosavadní znalosti o posledním historickém období, na které zpravidla ve škole „už nezbývá dost času“, rekapitulují, co všechno patří k dědictví totality, a přemýšlejí nad výňatky z Havlových esejů. V následujícím textu popíši pár aktivit, které nemusejí být nutně svázány s návštěvou expozice, ale také nejistotu, která mne při jejich vymýšlení provázela. Pár pochybností místo úvodu V Havlových textech ideje nešustí papírem, nepůsobí nabubřele, nejsou planým filozofováním. Jsou to témata žitá jejich autorem až do krajnosti, která přísluší mytickým hrdinům. Ocení a uvědomí si závažnost témat i ti, kteří nezažili totalitní režim a nemusí s vědomím zakázaného ovoce luštit nevím kolikátou kopii, ale úryvky jim z didaktických důvodů nakopíruji a rozdám při semináři? Budou Havlovým myšlením zasaženi jako ti, kteří eseje četli s osvobozujícím pocitem, že konečně někdo (i za ně) pojmenovává, v čem tkví „moc bezmocných“? Byla jsem zvědavá, zda náročnější texty ocení i studenti, kteří přicházejí proto, že „je sem přivedla paní učitelka“, a kteří se někdy až v expozici dozvídají, že „Havel také psal“. Dnes již mohu říci, že z Knihovny V. Havla většinou odcházejí podobně překvapeni, jako jsou překvapeni čtenáři povinné literatury, kteří nad mnohým titulem zjistí, že „se to dá docela dobře číst a že je to dokonce chytré, ba i zábavné!“.

Celý článek

Nejmladší děkan

Maki Těthalová, 11.11.2009

Dnes nám na otázky odpovídal Michal Stehlík, který je historicky nejmladším děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dozvěděli jsme se například, jak se ke svému postu dostal a kde získal inspiraci k projektu Pražská muzejní noc.

Celý článek

Tanorexie : Neopálené si připadají ošklivé

Romana Melicharová, 11.11.2009

K létu jistě opálená kůže patří. Ovšem bronzový odstín těla již dávno nesouvisí pouze se slunným počasím několika teplých měsíců, jelikož v soláriu lze hnědého opálení docílit v průběhu celého roku. Móda hnědé pokožky ovšem přináší nový problém, tanorexii. Jedná se o chorobnou závislost na opalování. Čím dál tím více postihuje i dívky školou povinné.

Celý článek

Pracovník v lázních? Nový obor na SŠ

Miroslav Nehera, 11.11.2009

Poslední měsíce v roce probíhají každoročně přehlídky středních škol v okresech a žáci devátých tříd i jejich rodiče se rozhodují o budoucím povolání. Střední školy nabízejí žákům širokou škálu studijních i učebních oborů. Letos mají stížený výběr, protože některé okresy i kraje omezily středním školám z jiných okresů přístup a žáci si mohou vybrat jen školu ze svého okresu a nemohou se seznámit s možností studia přímo na místě, což je škoda pro žáky i rodiče.

Celý článek

Kreslíme pravou mozkovou hemisférou

Barbara Hansen Čechová, 11.11.2009

Zdá se to jasné: V každé třídě najdeme děti na kreslení nadané a ty, které jsou tzv. „levé“ a kreslit neumějí a nikdy umět nebudou. O tom, že to takto rozděleno být nemusí a že kreslit se za dva dny naučí úplně každý, dokazují kurzy kreslení pravou hemisférou.

Celý článek

Dvacet let školství od revoluce

Tatiana Welchová, 11.11.2009

Neuvěřitelných dvacet let uplynulo od doby, kdy musel mnohý učitel vážit svá slova a mírnit se ve svém svobodném projevu k žákům. Nastal čas přehodnotit, jak jsme těch prvních dvacet let svobody využili a co nám to přineslo.

Celý článek

Povinná četba - dobrá věc, nebo jenom přežitek?

Maki Těthalová, 11.11.2009

„Toto je zásadní dílo české literatury, to prostě musíte přečíst,“ řekl učitel a rázem si tím pojistil, že tři čtvrtiny jeho třídy knihu ani neotevřou… Proč se okolo povinné četby točí takové debaty, proč tábory jejích vyznavačů vedou válku s jejími popírači? Je špatná jen proto, že nám ji vnucují, nebo je špatná sama od sebe? Nebo nám v životě přece jen k něčemu bude?

Celý článek

Přijímačky 2010

Barbara Hansen Čechová, 11.11.2009

Vybíráme střední školu

Celý článek

Jak si vybrat střední školu

Ivana Eliášková, 11.11.2009

Dítě bychom neměli nutit do školy, která ho neláká

Celý článek

Žárlivost na bývalého partnera

11.11.2009

Na dotaz odpovídá Mgr. Jan Vodák, Ph. D., partnerský poradce.

Celý článek

Dnešní doba přeceňuje intelektuální rozvoj a výkon

Barbara Hansen Čechová, 11.11.2009

Docentku Miluši Kubíčkovou jsem navštívila v jejím bytě na pražském sídlišti. Propagátorka antroposofie ve svých osmdesáti pěti letech čiší vitalitou. Píše knihu a chystá se připravit nový výtisk již rozebraného titulu Vůle ke zdravému životu. Bavily jsme se spolu o prioritách ve výchově a o tom, jak mohou dnešní učitelé čelit nekázni žáků.

Celý článek

Bylo ŠVP pro naši školu přínosem?

red., 11.11.2009

Bilancování, zda učitelé vnímají ŠVP jako pozitivum či nikoliv, již mnohokrát v tisku proběhlo. Snažili jsme se adresáty povzbudit k výpovědím, které by rozkryly, co jim práce dala či případně vzala.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy