5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

10/2009

Nová cena Rodiny a školy

1.1.2010

Vážení čtenáři,

Celý článek

Rodina a škola 10/2009

Barbara Čechová, 20.12.2009

Vánoční číslo Rodiny a školy přináší rozhovor se Stanislav Komárkem, filozofem a profesorem biologie, o českém školství, pojetí vědy a práci s nadanými. Jako dárek pro čtenáře - učitele pravidelní přispěvatelé našeho časopisu připravili vánoční tipy do suplovaných hodin. V rubrice psychologie se Václav Mertin vyjadřuje k tomu, jestli potřebují učitelé a rodiče vše okolo svých dětí konzultovat s profesionály. Jak se současná generace dívá na staré lidi a jak se navzájem děti se seniory mohou obohatit? O tom se dočtete v rubrice Kritické oko. Na závěr v rubrice Osobnost a škola Zdeněk Prančl, ředitel Junáka, popisuje přínos skautingu pro dnešní mladé lidi.

Celý článek

777.jpg

Kacířské otázky

Barbara Hansen Čechová, 9.12.2009

Profesor filozofie a dějin přírodních věd Stanislav Komárek patří k hrstce českých autorů, kteří dokáží otevírat nové, originální pohledy a propojovat poznatky, které jsme si dosud dohromady nedávali. S jedním ze zakladatelů katedry filozofie a dějin přírodních věd a známým esejistou jsme hovořili o smyslu současného vzdělávání, vzdalování světu školy od světa současné generace a rozhraní mezi vědeckým a nevědeckým.

Celý článek

Reforma na SOŠ je, když…

Zoja Franklová, 9.12.2009

Střední školy si samy začaly připravovat své osnovy. Aby to bylo možné, museli se učitelé napřed naučit, jak se to dělá. Pro nezúčastněného to vypadá jako vnitřní záležitost školy, o kterou se nemusí zajímat. Opak je ale pravdou. Když se změny podaří uskutečnit, vydělají na tom žáci - získají modernější vzdělání a perspektivu lepšího uplatnění. A navíc je bude škola víc bavit.

Celý článek

Do skauta se nechodí, skautem člověk je nebo není

Maki Těthalová, 9.12.2009

Zdeněk Prančl sedí v čele největší výchovné organizace u nás, Junáka – svazu skautů a skautek ČR. A jako dlouholetý skautský vedoucí ví, co přesně skautská výchova znamená.

Celý článek

Co se děje ve školách

9.12.2009

Kohezivní výjezd šesté třídy

Celý článek

Mediální kurz osmáků den po dni

Pavel Wojnar, 9.12.2009

Jak moc ovlivňují média naše životy? Co je dobré o médiích vědět, abychom médiím lépe rozuměli a uměli se jejich tlakům bránit ve svém profesním i běžném životě? Nepatří mediální gramotnost mezi zásadní životní dovednosti, ke kterým bychom měli efektivněji vést i své žáky? To jsou jen některé z otázek, kvůli kterým mediální výchově věnujeme na ZŠ Mendelova v Karviné – Hranicích velkou pozornost již řadu let.

Celý článek

Graffiti – umění nebo delikvence?

Helena Dvořáková, 9.12.2009

Nepochopené umění nebo odsouzeníhodný vandalismus? Náhledy veřejnosti i odborníků z různých odvětví na graffiti jsou velmi rozdílné. Jisté je, že o jejich autorech míváme často velmi mylné představy. V našich žácích však vždy budou vzbuzovat obdiv a touhu po nápodobě.

Celý článek

Přerůstají děti učitelům přes hlav u?

Romana Melicharová, 9.12.2009

Podle statistik násilných trestných činů stoupá agresivita dětí a mládeže. Pokud bychom se ohlédli za atmosférou škol před několika desítkami let, tak lze vysledovat velký rozdíl v kázni školáků. Starší pedagogové tvrdí, že si dříve děti vůči kantorům nedovolili to, co dnes.

Celý článek

Děti versus stáří

Tatiana Welchová, 9.12.2009

Ve školách nám zapomínají říct jednu důležitou věc, a sice že jednou zestárneme. V dávnějších časech spolu běžně žilo několik generací v jednom domě, dnes tomu tak není, a tak se stále více soustřeďujeme jen sami na sebe ve svém vlastním čase. Proměnlivost života s jeho generačním cyklem si uvědomujeme daleko méně.

Celý článek

Profesoři před kamerou

Barbara Hansen Čechová, 9.12.2009

Kdo by to byl řekl, že přednášky univerzitních profesorů mohou mít u diváků zvyklých na povrchní publicistiku úspěch. Americká televize ted.com ukazuje, že profesoři se stávají novými celebritami.

Celý článek

Rodiče i učitelé stále jednou nohou v bílém plášti

Václav Mertin, 9.12.2009

Často se dostávám do diskuzí, k čemu nám je, že máme velmi specializované odborníky na nejrůznější výchovné problémy, když v praxi je nejdůležitější, jakými dovednosti disponují rodiče a učitelé. I když stráví dítě dejme tomu hodinu týdně u psychologa, podstatné pro přínos terapie je to, co se bude v mezičase odehrávat v rodině a ve škole.

Celý článek

Ukradla mi peníze

9.12.2009

Dobrý den, můj dotaz sice nespadá do oblasti rodinných vztahů, ale do problematiky vztahů na pracovišti. Již šest let učím na základní škole. Chtěla bych se v práci cítit dobře, ale brání mi v tom kontakt s jednou kolegyní. Na začátku minulého školního roku jsem vybírala mezi žáky peníze do třídního fondu na divadlo. Když jsem peníze vybrala, dala jsem je do obálky a položila na její stůl ve sborovně a byla spokojená, že je věc za mnou. Tato kolegyně má totiž na starosti kulturní akce. Druhý den mě uháněla o peníze, které jsem jí údajně nepředala. Vadí mi to, že mám spolupracovat s člověkem, který si takto přivlastnil peníze. Celou sumu jsem pak musela uhradit ze svého. Od té doby se spolu nebavíme. Už jsem řekla několika dalším učitelkám, jak mě okradla, říkala jsem to i řediteli, a ten se mě nezastal. Představte si, že se mi dodneška neomluvila a naopak tvrdí, že žádné peníze ode mne nemá. Já moc dobře vím, jak se to stalo, nemám však na to svědky a nikdo se mě v tomto nechce na škole zastat. Vladimíra, České Budějovice

Celý článek

Skryté poselství suplovaných hodin

Jan-Michal Mleziva, 9.12.2009

Není téměř dne, kdy by ve škole nevznikla potřeba nahradit nepřítomného učitele ve výuce některým z kolegů. A ačkoliv se to tak na první pohled vůbec nejeví, představují pro žáky právě suplované hodiny chvíle, během nichž si učitelé před nimi nalévají čistého vína a vystupují sami za sebe. Na řádnou vyučovací hodinu můžeme nahlížet jako na hru řízenou jistými pravidly, při níž si především učitelé nasazují rolovou masku. Suplované hodiny stojící mimo rámec hry – „hry na vážnou školu“ – dávají prostor k oddychu a odložení pracovní masky, čímž se žákům naskýtá úžasná příležitost k porovnání učitelovy tváře bez masky a tváře s ní. Nejčastěji nabývá suplovaná výuka podobu volné hodiny, jejíž zadání se nese ve známém duchu: „Dělejte si svoji práci, určitě máte nějaké úkoly z jiných předmětů.“ Takový pokyn se žákům vesměs zamlouvá. (Samozřejmě úplné odpadnutí hodiny by přineslo podstatně více potěšení.) Avšak v nitru žákovské duše, skrytě před zraky všech okolo, probíhá proces zcela opačného ladění, proces bolestný: nepojmenovaný prožitek nezájmu a odmítnutí člověkem, který teď v tuto chvíli zde má být pro mě, aby mě rozvíjel, aby mi byl vzorem. Možná působí tato slova podivně či přehnaně, ale jsem přesvědčen o tom, že se dotýkají samotné podstaty učitelského povolání a poslání.

Celý článek

Kacířské otázky

Barbara Hansen Čechová, 9.12.2009

Profesor filozofie a dějin přírodních věd Stanislav Komárek patří k hrstce českých autorů, kteří dokáží otevírat nové, originální pohledy a propojovat poznatky, které jsme si dosud dohromady nedávali. S jedním ze zakladatelů katedry filozofie a dějin přírodních věd a známým esejistou jsme hovořili o smyslu současného vzdělávání, vzdalování světu školy od světa současné generace a rozhraní mezi vědeckým a nevědeckým.

Celý článek

Tahanice o vánoční besídce

Hana Vokrouhlíková, 9.12.2009

Začalo to nevinně. Paní učitelka na třídních schůzkách oznámila, že by chtěla pojmout vánoční besídku jako důkaz spolupráce mezi školou a rodinou a že by byla ráda, kdybychom se my do příprav nějakým způsobem zapojili. Všichni jsme byli pro, nikdo neprotestoval. Předběžně jsme se domluvili, že každá maminka přinese ochutnávku nějakého vánočního cukroví, a také že každý dáme nějaký celkem hodnotný dárek do dárkové tomboly, kterou paní učitelka navrhla místo klasického dávání dárků mezi nimi. Výslovně řekla, že vhodným dárkem je třeba CD nebo nějaká opravdu kvalitní kniha. Děti společně s paní učitelkou připraví program a výzdobu třídy.

Celý článek

Mohou si učitelé za nekázeň žáků sami?

Barbara Hansen Čechová, 9.12.2009

Nekázeň žáků je velkým tématem současných škol. Dovolili jsme si tuto otázku položit provokativně: Mohou si učitelé za nekázeň žáků sami? Kupodivu se ukázalo, že mnozí učitelé se domnívají, že vina padá do jejich řad.

Celý článek

Otázka pro

9.12.2009

Julii Ravingerovou z Výzkumného ústavu pedagogického V listopadu navštívili Prahu národní koordinátoři projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství a lidským právům“. Co je cílem tohoto projektu?

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy