5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

1/2010

Dá se ještě věřit vysokoškolským titulům?

13.1.2010

Co udělá s vysokým školstvím odhalení korupční aféry v Plzni? Ztrácí české vysoké školství svůj kredit? Ptali jsme se učitelů i rodičů.

Celý článek

Co pociťují učitelští nováčci

Anežka Bednaříková, 13.1.2010

Sen stát se učitelkou mě provází od 3. třídy, kdy mě ve škole těšilo psát křídou na tabuli. Toto přání se mi splnilo. A jak to cítím teď?

Celý článek

Děti, které hoří

Barbara Hansen Čechová, 13.1.2010

Režisérka Hana Pinkavová připravila pro Českou televizi dokumenty o nadaných dětech s názvem Nehasit! Hořím! S výjimečnými dětmi strávila téměř celý rok. Jaké jsou její postřehy o jejich životě a zázemí, které jim vytváříme?

Celý článek

Správný učitel je přísný, ale spravedlivý

Marie Těthalová, 13.1.2010

Práce učitele a moderátora je každá „z jiného soudku“, ale přece jen mají něco společného - vystupování před velkou skupinou posluchačů, které je třeba zaujmout a upoutat. Známá moderátorka Štěpánka Duchková v rozhovoru vzpomíná na svá školní léta a nabízí i rady, jak zvládnout třeba trému.

Celý článek

Rodina a škola 1/2010

Barbara Čechová, 13.1.2010

Lednové číslo Rodiny a školy přichází se dvěma novými rubrikami - Panelem ředitelů, kde se pravidelně budeme dozvídat názory na aktuální dění. Tentokrát to bude krize na vysokých školách. Stejnému tématu se věnuje i oblíbená rubrika Pro a proti. Další novinkou bude prostor věnovaný pedagogickým nováčkům pod názvem Začínáme. Rozhovor si můžete přečíst s Hanou Pinkavovou, která dotočila dokumenty o nadaných dětech Nehasit! Hořím! V rubrikách zaměřených na praxi na školách se dozvíte, jaké novinky se plánují v oblasti vyučního listu a inspiraci, jak připravit projekt věnovaný moderní historii. Potěšením nakonec je povídaní moderátorky Štěpánky Duchkové o jejím vztahu ke škole a vzdělávání.

Celý článek

801.jpg

Jakou mají ve skutečnosti hodno tu miliard y z EU

Bohumil Kartous, 13.1.2010

České školy mají od loňska možnost sáhnout si na miliardový balík, který představuje evropský operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Do českého školství se v letech 2008 až 2013 přilévají mimořádné finanční prostředky, které by měly, pravděpodobně v duchu názvu operačního programu, zkvalitňovat úroveň českého školství tak, aby společnost lépe obstála v globální ekonomice. Pro školy mohou být evropské peníze neúměrně nákladné.

Celý článek

Správný učitel je přísný, ale spravedlivý

Marie Těthalová, 13.1.2010

Práce učitele a moderátora je každá „z jiného soudku“, ale přece jen mají něco společného - vystupování před velkou skupinou posluchačů, které je třeba zaujmout a upoutat. Známá moderátorka Štěpánka Duchková v rozhovoru vzpomíná na svá školní léta a nabízí i rady, jak zvládnout třeba trému.

Celý článek

NEZNÁMÍ HRDINOVÉ ANEB JAK SE ŽILO PŘED ROKEM 1989

Maja Bihelerová, 13.1.2010

V listopadovém čísle jsme přinesli inspiraci, jak učit o českých moderních dějinách v jednotlivých hodinách. Zde můžete najít návod na to, jak z druhé poloviny dvacátého století udělat celoškolní projekt.

Celý článek

Výuční list bude důvěryhodnější

Zoja Franklová, 13.1.2010

Závěrečné zkoušky učňů se sjednocují podobně jako maturity. Od tohoto školního roku mohou všechny školy, které mají učební obory, provádět závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Úroveň zkoušek na jednotlivých školách bude tedy srovnatelná a nebude možné, aby absolventi něco podstatného z oboru neznali. Nové závěrečné zkoušky by tak měly pomoci zvýšit prestiž učebních oborů.

Celý článek

Co se děje na školách

Lenka Pecharová, 13.1.2010

Soubor úloh s klíčem ke studijní disciplíně Náhradní výchovná péče

Celý článek

Mučte jazyk, ne student y!

13.1.2010

Pár námětů a myšlenek nejen k výuce cizích jazyků, přestože ta má vzhledem k ostatním předmětům svá významná specifika.

Celý článek

Darovaná záložka - pro mou knihu kámoška

Radmila Indráková, 13.1.2010

Tento slogan vytvořili žáci ZŠ TGM v Komorní Lhotce, kteří se společně s dalšími českými a slovenskými školami zúčastnili projektu Záložka do knihy spojuje školy. Cílem projektu byla podpora čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými dětmi prostřednictvím výměny záložek, které žáci sami vyrobili.

Celý článek

Děti a smrtelnost člověka

Jan-Michal Mleziva, 13.1.2010

Naše děti chráníme před zážitkem umírání našich blízkých. O smrti nemluvíme, na pohřby je nebereme. Co tím vlastně získáváme?

Celý článek

Evropské peníze všEm mimopražským základním školám

13.1.2010

V letech 2007-2013 lze v České republice (ČR) čerpat dotace na vzdělávací projekty s cílem podpořit vytvoření kvalitního a účinného systému celoživotního učení. Zdrojem financí je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je zaměřen na všechny regiony mimo území hlavního města Prahy. Program je řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Příležitost využít OP VK získají v letošním roce zejména základní školy, pro které MŠMT připravilo mnohem jednodušší cestu k dotacím díky zjednodušení tvorby projektové žádosti a způsobu financování projektů.

Celý článek

Plat uči telů - podle kantorsk ých nov áčk ů nejv ětš í probl ém

13.1.2010

Studenti pedagogických fakult jsou na praxi nedostatečně připravováni a většina z nich ve skutečnosti učit nechce. Oba tyto tradované postoje nesdílejí podle výzkumu, který v roce 2009 provedla pro Ministerstvo školství společnost Faktum Invenio, právě studenti pedagogických fakult. 70 procent respondentů se domnívá, že je pedagogická fakulta na profesi dobře připravila. Nespokojenost naopak panuje s platovými podmínkami, možnostmi dalšího vzdělávání a prestiží jejich profese.

Celý článek

Co pociťují učitelští nováčci

Anežka Bednaříková, 13.1.2010

Sen stát se učitelkou mě provází od 3. třídy, kdy mě ve škole těšilo psát křídou na tabuli. Toto přání se mi splnilo. A jak to cítím teď?

Celý článek

Chci žít s alkoholikem. No a?

13.1.2010

Dobrý den, prožívám těžké období, protože můj manžel je alkoholik. Váhám ale, jestli alkoholismus partnera je nutným a vážným důvodem k rozvodu. Myslíte si, že je to tak? Budu letos 25 let vdaná, muž popíjí od začátku našeho vztahu (já už slyším, proč jste si ho brala?!). Mně bylo 20 let, jemu 32 let. Máme 3 syny, jeden studuje VŠ, druhý pracuje a třetí končí ZŠ. To, co jsme museli zažít s alkoholikem (kvartálním, ale vždy do mrtva), jsem snášela více jak 24 let. Na druhou stranu musím říci, že v jiných věcech, jako třeba děti, domácnost, sex, si docela rozumíme. Další průšvih je v tom, že ho moc miluji. Je to dost těžké, zvlášť když manžela nacházejí lidé někde ležet, když dochází domů v zoufalém stavu. Někdy ho musíme nacházet všude možně, a nejen my, a tahat ho domů! Často se stane, že se kvůli pití zadluží. Jedná se však o příhody, které mi nebrání ho mít ráda, které mi nebrání s ním žít. Kolegyně ve sborovně mi však radí, abych se rozvedla, v poradně mi psycholožka říkala taky, že je to nejlepší řešení. Kolegyně mi však radí i tehdy, když od nich nehledám pomoc. Mám si nechat od nich radit? Průšvih je to, že manžela mám ráda, a přesto všechno s ním chci žít. Na druhou stranu věčně vtíravé rady kolegyň učitelek a přátel mě nutí, abych se manžela pořád zastávala až tak, že vím, že před nimi neříkám pravdu. Řada lidí mi vysvětluje, že mu pomohu jedině tím, že od něj odejdu. Je to možná komické, ale chci zůstat se svým mužem, protože věřím, že výhody vysoce převyšují nevýhody. Na druhou stranu jsou jeho excesy příliš vidět a je těžké ho před druhými hájit. Lea S., Trutnov Leo, velmi si vážím vaší odvahy takový problém předestřít na veřejnosti. Rodinné vztahy jsou často tak složité, že je těžké nalézat konkrétní řešení. Ve vašem případě jde však také o sladění vztahů v práci a vztahů doma. Ve vztahu k manželovi na jedné straně máte jasno, na druhé straně se ptáte na nutnost rozvodu. Víte, co chcete, ale síla argumentů kolegyň je taková, že pochybujete. Dokážete snášet alkoholismus manžela, ale poznámky vašich přátel vám to komplikují. Je milé, jak poukazujete na oblasti vztahu, kde si rozumíte. Pouto, které je mezi vámi, stojí na základech, které druzí nechtějí brát vážně. Naopak ty stránky, které jsou vidět a které odsuzují druzí, vám nečiní problém. Dopřáváte manželovi takovou svobodu, kterou velká část lidí nechápe. V první řadě je potřeba si zodpovědět otázku, zda je pro vás těžší snášet poznámky v práci nebo alkoholismus manžela. Tato odpověď vám ukáže lépe na správné řešení problému. V úvodu se ptáte, zda alkoholismus je nutný a vážný důvod k rozvodu. Pro řadu lidí ano, protože je pro ně takový svazek neúnosný. Neúnosnost může být dána náročností soužití s takovým partnerem nebo tím, že partner v abúzu není příkladem pro děti, nebo že jím v takové situaci pohrdají. Může být dána také tím, že manžela někdo v takové situaci potkal, nesnesl to a šíří to v okolí. Taková společenská pověst může být pro řadu lidí také velmi zatěžující. Důležité je však rozhodnutí, zda život s vaším mužem je hodnotný i přesto, že někdy pije alkohol. To, jakou zátěž pro vás spolužití s vaším mužem bude znamenat, a to, jestli je to pro vás únosné, víte jen vy. Jestli jste však rozhodnuta žít se svým mužem, hledejte spíše to, za jakých podmínek je pro vás taková situace únosnější. Co konkrétně potřebujete k tomu, abyste se cítila lépe. Je často pozoruhodné, jak druzí radí svým přátelům, co v životě mají dělat. Předpokládám, že je to tím, že je jednodušší radit druhým než konstruktivně řešit vlastní problémy. Pravděpodobně jste pro kolegyně ve sborovně nepochopitelná. Překračujete šablonu, kterou si druzí nastavili jako správnou, a vybíráte si řešení, které by jiní brali jako nepřijatelné. Několikrát jste ve svém dopise napsala, že manžela milujete. Dále jste napsala, že s ním chcete dále žít. Největší otázkou je pro mě to, do jaké míry je dobré nechat zasahovat kolegy do vašeho vztahu. Proč připouštíte diskuzi na takové téma. Mohou vám tímto pomoci? Odpovědnost za rozhodnutí je na vás a kolegyně, i když to asi myslí dobře, nemohou zvážit všechna pro a proti. Myslím si, že by kolegové měli vědět, kdy si od nich radu přejete a kdy jde o věc, kterou s nimi nechcete řešit. Ve svém dotazu jste tedy rozvinula dva problémy, u kterých hledáte řešení. To, jestli je alkoholismus manžela nutným a vážným důvodem k rozvodu, a únosnost rad kolegyň v práci. Jestliže jste rozhodnuta s manželem dále žít, už si toto rozhodnutí nezpochybňujte a hledejte to, co vám život ulehčí, a ne to, co vám situaci ještě více komplikuje. Jestliže vám kolegyně znepříjemňují život svými radami, tak jim sdělte to, kdy rady od nich očekáváte a kdy jsou pro vás přítěží. Přeji vám hodně sil a to, abyste si vztahů doma i v práci dokázala co nejvíce užívat.

Celý článek

Jak vnímáte skandály na vysokých školách?

13.1.2010

Čím si tuto situaci vysvětlujete?

Celý článek

Co brání učitelům ve zlepšování kvality výuky?

Jana Hrubá, 13.1.2010

Na stránkách www.rvp.cz proběhla diskuse na téma, jaké překážky musí v současné době pedagogové překonat, aby měli dostatek sil a vhodné podmínky pro zlepšování výuky. Na základě textu analýzy diskuse a odpovědí jsem připravila tento článek. Přímé citace vybraných odpovědí jsou v článku uvedeny kurzívou.

Celý článek

Děti, které hoří

Barbara Hansen Čechová, 13.1.2010

Režisérka Hana Pinkavová připravila pro Českou televizi dokumenty o nadaných dětech s názvem Nehasit! Hořím! S výjimečnými dětmi strávila téměř celý rok. Jaké jsou její postřehy o jejich životě a zázemí, které jim vytváříme?

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy