5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Zajímavé odkazy

Jak se vyrovnat s aktuálními problémy vzdělávání v mateřské škole

Autor: red | Datum: 4.4.2017

Odborná konference určená pro pedagogy mateřských škol, jejich vedoucí pracovníky, asistenty pedagoga, psychology, rodiče a další zainteresovanou veřejnost. Jednotlivá témata jsou zaměřena na rozpoznání, pochopení a zvládání větších či menších odlišností jedinců v dětském kolektivu, na jejich rozvoj a minimalizaci těžkostí plynoucích z jejich domnělého či reálného hendikepu. Přednášející se zaměřují na příklady z praxe a na fungující řešení.

Jak se vyrovnat s aktuálními problémy vzdělávání v mateřské škole

Program odborné konference

Dopoledne

- 9:00 – 9:05 – Zahájení

- 9:05 – 9:45 – Odlišnosti vchování u dítěte v MŠ (Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z.ú.)

Příspěvek se zaměřuje na odlišnosti v chování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole a uvádí praktické příklady, jak mohou pedagogové poznat, že dítě potřebuje speciální péči.Věnuje se spolupráci s rodiči a Školským poradenským zařízením a přináší příklady dobré praxe.

- 9:45 – 10:30 – Předškolák a jeho svět (Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. – psycholožka, Národní ústav pro autismus, z.ú.)

Příspěvek bude zaměřen na psychosociální vývoj dětí v předškolním věku i na to, jak vnímá předškolák sebe sama a jaký může hodnocení druhými lidmi individualitu dítěte ovlivnit. Příspěvek bude doplněn konkrétními příklady zpraxe, bude dán prostor pro diskusi.

Přestávka

- 11:00 – 11:45 – Autismus vmateřské školce (Mgr. Dana Cejpková – spoluzakladatelka integrační mateřské školy při NAUTIS, z.ú.)

Jaké projevy mohou vést k tomu, že u dítěte vzniká podezření na poruchu autistického spektra - odlišnosti ve hře, komunikaci, zájmech, jemné a hrubé motorice a jak je vyhodnotit.

Jak tuto skutečnost sdělit rodičům a jak dále postupovat. Jak stakovými dětmi pracovat.

- 11:45 - 12:05 – Jak využít moderní technologie vmateřské škole? Aplikace Včelka a její možnosti pro rozvoj dětí vpředškolním věku. Praktická ukázka (Michal Zwinger – zakladatel projektu)

- 12:05 – 12:35 – Rozvoj smyslového vnímání amotorických dovedností udětí předškolního věku (Mgr. Ivana Vlková - speciální pedagožka se zaměřením na percepčně motorickou připravenost, školní zralost a včasnou diagnostiku nerovnoměrného psychomotorického vývoje u dětí)

Příspěvek je věnován přirozenému rozvoji smyslového vnímání a motoriky, který je vněkterých předškolních zařízeních podceňován. Děti bývají jednostranně zatěžovány v oblasti zrakového vnímání atolik potřebná koordinace ruky aoka je zatlačena dopozadí. Děti pak nedokáží koncentrovat svoji pozornost asoustředí se jen obtížně namluvené slovo, které není doprovázeno vizuálním doprovodem.

Přestávka na oběd

- 13:30 - 14:45 – ADHD vkontextu předškolního období a docházky do MŠ

(Mgr. Markéta Závěrková – terapeutka zabývající se ADHD u dětí a dospívajících)

Jak se ADHD projevuje vpředškolním období? Které projevy chování jsou typické pro ADHD a kdy se jedná pouze o nesoustředěnost či reakci na zvládání každodenní reality. Přednášející uvede řadu příkladů zpraxe a poradí, jak ktěmto dětem a jejich okolí přistupovat.

- 14:15 – 15:00 – Slyším, chápu, mluvím aneb komunikace u dětí vMŠ (Mgr. H. Zobačová – speciální pedagožka, poradkyně Střediska včasné intervence NAUTIS, z.ú.)

Příspěvek se věnuje mj. otázkám, jak vymezit základní pravidla komunikace u dětí s SVP, jakou podobu mohou narušení těchto pravidel mít, jaké jsou důvody takových narušení a postupům nápravy komunikace. Vše je ukázáno nakonkrétních příkladech. Dále se příspěvek věnuje práci sintaktním kolektivem, otázce jak komunikovat s ostatními dětmi ve třídě, jak a do jaké míry jim sdělovat informace, jak pracovat srodiči ostatních dětí i srodiči dítěte sSVP.

Cena

- 1.090 Kč - při zaslání objednávky do 22. 3. 2017
- 1.290 Kč – při zaslání objednávky po 22. 3. 2017

Datum konání konference

18. 4. 2017

Místo konání konference

Prostory ČSOB inspirace, Jungmannovo nám. 767, Praha 1

Změna programu vyhrazena.

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy