5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Zajímavé odkazy

Zamotaná hlava aneb pomozme asistentům pedagoga v jejich práci

Autor: red | Datum: 4.4.2017

- asistent pedagoga a vzdělávání žáků se SVP v příkladech, otázkách a odpovědích

Konference plná kazuistik, příkladů z praxe a námětů jak řešit konkrétní situace, které při interakci mezi žákem a asistentem pedagoga nastávají. Nebude opomenuta ani osoba asistenta samotného – co by měl vědět, jak ve škole fungovat, věnovat se bude i vztahům mezi asistentem, učitelem a vedením školy. Abychom se na problematiku podívali ze všech stran, byl zařazen i příspěvek jak jednat s rodiči ve vyhrocených situacích a sdělovat jim i nepříjemné skutečnosti. Jednotlivé příspěvky přinášejí informace, které je aktuálně potřeba vědět a odpovědi na otázky, jež si asistenti pedagoga kladou.

Konference je určena pro asistenty pedagoga – ty, kteří již na této pozici působí i pro ty, kteří se na tuto činnost připravují. Dále samozřejmě pro vedení škol, pedagogy, rodiče dětí s SVP a další zainteresovanou veřejnost.

Zamotaná hlava aneb pomozme asistentům pedagoga v jejich práci

Program odborné konference

- 9:00 – 9:05 – Zahájení

- 9:05 – 9:45 – Legislativní desatero asistenta pedagoga (PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského)

Příspěvek, který přinese základní desatero důležité pro každodenní práci asistenta pedagoga. Zaměří se zejména na § 16 školského zákona také na vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Neopomene ani další důležité právní normy.

- 9:45 – 10:30 – Dítě sodlišným chováním vhodině (Mgr. Jana Divoká – pedagog ZŠ, působí také vpsychoedukační poradně pro děti a rodiče na dětské klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Příspěvek přinese několik kazuistik a ukáže, jakými způsoby lze přistupovat kodlišnému chování dětí při vyučování. Společně se podíváme do světa nadaného dítěte, dítěte sADHD (ADD) a lehkým mentálním postižením vkontextu jejich třídního kolektivu. Cílem prezentace je ukázat, že každé dítě může při určité míře podpory dosáhnout svého úspěchu.

Přestávka

- 11:00 – 11:45 – Jednání sproblémovým rodičem (Mgr. Dana Cejpková – spoluzakladatelka integrační mateřské školy při NAUTIS, z.ú.)

Příspěvek přinese doporučení jak řešit situace, které občas nastávají a nikdy nejsou příjemné. Jsou to mimo jiné odpovědi na tyto otázky: Jak rozpoznat problémového rodiče? Jak být klidný při řešení konfliktů, jak je minimalizovat či jim předcházet? Jak rodičům sdělovat nepříjemné skutečnosti?

- 11:45 - 12:30 – Shumorem jde všechno líp, aneb sčím se asistenta pedagoga může potkat ve své každodenní praxi (PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského)

Příspěvek přináší několik příběhů zběžného života základní školy. Zaměřuje se především na práci asistentů pedagoga sžáky srůznými speciálními vzdělávacími potřebami. Připomene i problematické momenty vztahu asistenta se zákonnými zástupci. Zaměří se také na dvojici učitel – asistent.

Přestávka na oběd

- 13:30 – 14:15 – Podpůrná organizační opatření vpraxi (PaedDr. Věra Čadilová – ředitelka SPC při NAUTIS, z.ú.)

Jaké možnosti nabízejí organizační podpůrná opatření u žáků s SVP, jak mohou ovlivňovat bezproblémové vzdělávání. Co funguje a co ne - příklady zpraxe. Na co má škola při vzdělávání žáků sSVP nárok, jak nárokované získat.

- 14:15 – 15:00 – Jak využít moderní technologie při práci sdětmi (PaedDr. Renata Wolfová – speciální pedagožka)

Příklad praktického řešení problémové situace – potíží se čtením a využití digitálních pomůcek.

Cena

- 1.090 Kč - při zaslání objednávky do 29. 3. 2017
- 1.290 Kč – při zaslání objednávky po 29. 3. 2017

Datum konání konference

26. 4. 2017

Místo konání konference

Prostory ČSOB inspirace, Jungmannovo nám. 767, Praha 1

Změna programu vyhrazena.

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy