5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > České čítanky pro první stupeň

České čítanky pro první stupeň

Autor: Jana Hoňková | Datum: 10.10.2012 | Vydání: 8/2012

Mnozí z nás si možná ještě vybaví, jak vypadala čítanka, ze které jsme ve škole čítávali. Míru našeho zaujetí tehdy určovala vedle osobního čtenářského zájmu jistě přitažlivost textu, který nám byl předložen, a také způsob, jakým nám pak učitel zpřístupnil i skryté roviny toho, co jsme četli. Krátký úryvek nás možná někdy motivoval k přečtení celé knihy. Na tomto procesu se asi ještě dlouho nic nezmění. Díky, respektive vinou audiovizuálních médií čtenářů mezi dětmi ubývá a čítanky na základních školách a učitelova interpretace musejí být stále přitažlivější.

České čítanky pro první stupeň

Jen pro zajímavost, čítanky nebyly vždy těmi antologiemi, na jaké jsme zvyklí, zpočátku sloužily jako soubor textů využívaných k výuce prvouky a náboženství. Později byly autorskými sbírkami, do kterých současníci cíleně přispívali. Už mnoho desítek let je úkolem čítanek rozvinout v dětech čtenářství, motivovat je k další četbě knih od českých klasiků až po moderní autory současné světové literatury a poskytovat jim příležitost k zamyšlení nebo zábavě. Pro většinu učitelů jsou stále dominantním materiálem pro hodiny čtení.

Co je na čítankovém trhu k mání

Na základních školách se můžeme setkat s mnoha učebnicovými variacemi. Některé školy upřednostňují ediční řady jednoho nakladatelství, jinde pracují s různými čítankami v různých ročnících. Některé čítanky nabízejí pouze texty a nechávají na učiteli, jak se s interpretací popasuje, jiné podávají návod v metodických příručkách a některé poskytují návodně otázky k textu, další úkoly i informace o autorech. Takže která je nejlepší? Dobrý učitel a dobrý text jsou v tomto případě ideální kombinací. Možná namítnete, že dobrý učitel udělá i z ne právě šťastně zvoleného textu zajímavý čtenářský zážitek, ale lepší pro něj jistě bude skvěle sestavený soubor věkově přiměřených textů, které děti strhnou ke čtení celých knih. Já osobně jsem udělala nejlepší zkušenost s čítankami nakladatelství Alter i když úroveň knih se liší dle ročníků a nakladatelstvím NOVÁ ŠKOLA, s. r. o. (neplést prosím s nakladatelstvím Nová škola Brno).

Ilustrace děti přitáhnou, ale i odradí

Ilustrace, jejich druh a množství, vždy hrály v dětských knihách velmi důležitou roli. Přiláká-li čítanka začínajícího čtenáře při prvním listování ke čtení, má na tom s největší pravděpodobností hlavní podíl právě její výtvarná složka. Hodnotné ilustrace lze výborně využít při interpretaci textu. Ilustrace mohou dítěti pomoci pochopit zápletku, chování některých postav, utvořit si představu o neznámých předmětech, o nichž se dočetlo v článku, uspokojit jeho zvídavost. Ilustrace mohou být věrným obrazem skutečnosti sdělené v textu, mohou se však také v drobnostech lišit, někdy mohou být textu zcela neodpovídající. Zde záleží na učiteli, jak takovou ilustraci využije, zda si přečtený článek doplní sám autentickou ilustrací z knihy, či zda právě nesouladu ilustrace s textem při práci s textem využije. Faktem je, že některé ilustrace čtenáře spíše zavádějí a matou, vytvoří-li si na základě nich nějakou představu o tom, co bude obsahem textu, a následně žádnou souvislost neodhalí. Z vlastních zkušeností vím, že žáci, především nižších ročníků, ilustrace detailně prohlížejí a sami projevují zájem o jejich společnou analýzu. Požadavek na vhodné (srozumitelné, veselé a pravdivé) ilustrace a celkovou grafickou pestrost knihy také zařazuji mezi hlavní znaky „ideální“ čítanky.

Co se týče autentičnosti ilustrací, je podle mě vhodné doprovázet texty ilustracemi, s nimiž jsou již tradičně spjaty z knižní podoby. Tomuto požadavku čítanky Alteru i NOVÉ ŠKOLY odpovídají. Čtenář si pak může utvořit lepší představu o knize, z níž čte úryvek. Některé čítanky obsahují také seznam všech ilustrátorů, jejichž obrázky jsou v knize použité. Já se vždy snažím propojovat literaturu i s výtvarným uměním, povídáme si o malířích i zvláštnostech jejich ilustrací. Děti učím nejen číst, ale také dívat se na obrázky. Vyhýbám se čítankám, kde najdu jen několik málo autentických ilustrací, kde knihy výtvarně vypravil převážně jeden ilustrátor. Například v čítankách nakladatelství Fortuna čtenář po několika stranách textu objeví jednu či dvě malé ilustrace, které s textem souvisejí jen tematicky.

Čítanky, které vyzývají k dalším činnostem

My učitelé oceníme, když texty v čítance obsahem, tématem, zpracováním a rozsahem poskytují dostatek podnětů k jiným didaktickým činnostem (matematice, prvouce, možnost tvořivě dramatického přístupu k látce textu, prolínání s dalšími složkami českého jazyka, slohem a mluvnicí apod.). I tyto podmínky čítanky Alteru a NOVÉ ŠKOLY splňují. Najdeme v nich dokonce i rébusy, hádanky a kvízy. Přivítala bych i literární křížovky, které děti vždy baví. A výběr textů? Učitelé často postrádají texty srozumitelné dětem věkové kategorie, pro které jsou určeny. Například v čítance pro 2. ročník nakladatelství Alter od autorky Zuzany Novákové čtenář najde mnoho krátkých textů bez pointy, které působí samoúčelně. V čítance pro 2. ročník nakladatelství Nová škola najdeme soubor krátkých textů se známým hrdinou a jasnou pointou, které děti okamžitě zaujmou, pobaví a není pro ně těžké je interpretovat: popíší, kdo je hlavní hrdina, o co v textu jde a jak končí. Otevřenost konce si můžeme dovolit u velmi zajímavých a známých textů, třeba se najde někdo, kdo na další hodinu přinese knihu s rozuzlením. Vedle dětských textů jsou v čítance Nové školy i naučné texty, které se dají dobře využít v prvouce. Zájem dětí o známé hrdiny mě přivádí k otázce, proč nenabídnout v čítankách texty, které už znají (například z televize), a nedokázat jim, že psaná forma jim umožní si věci představovat jinak, po svém? Se známými postavami se dítě rychle ztotožní. Možná by nebylo špatné nabídnout i komiksové hrdiny, často jsou komiksy jediným psaným textem, který malé čtenáře láká. Za velmi podstatné pozitivum čítanky Nová škola pro 2. ročník považuji vypsání složitých a neobvyklých slov vedle článku.

Autorsky se současné čítanky pro první stupeň vesměs shodují na převážně českých autorech, které doplňují několika světovými, jejichž počet se zvyšuje s jednotlivými ročníky. Tento trend je dle mého názoru vhodný. Například Hrubínovy veršované pohádky už dokázaly mnohokrát nadchnout moje nejmenší žáčky tak, že každou hodinu nekompromisně vyžadovali další. Znali příběh a mohli jsme k němu přistupovat tvořivě. Vedle klasických starších autorů, které znají i generace rodičů a prarodičů (skvělá možnost pro společně strávený čas nad domácím úkolem), dobrá čítanka nabízí i současné osvědčené autory, jejichž knihy si děti samy v knihovnách půjčují.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 8/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy