5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Extravert a introvert ve třídě - DÍL II: Co o nich říkají někteří učitelé?

Extravert a introvert ve třídě - DÍL II: Co o nich říkají někteří učitelé?

Autor: Šárka Miková | Datum: 12.5.2010 | Vydání: 5/2010

V dubnovém čísle autorka představila základní rysy extravertních a introvertních dětí a dostali jsme několik rad, jak vycházet vstříc jejich i své přirozenosti při každodenním styku, v rodině. Druhý díl je zaměřený na komunikaci s extraverty a introverty ve třídě, při interaktivním výkladu, zkoušení a skupinové práci.

Extravert a introvert ve třídě - DÍL II: Co o nich říkají někteří učitelé?

Ema často nerespektuje třídní pravidla, kde máme jasně stanoveno, že nebudeme vykřikovat. Taky se nedokáže delší dobu soustředit na výklad, každou chvíli něco špitá sousedovi, po chvíli se začne ošívat, hledá něco v penálu, v aktovce, otáčí se na spolužáky, uprostřed hodiny klidně vstane a jde poradit Sylvě, která se rozčiluje, že neví, co má dělat.

Irena je pomalá, ve výuce není vůbec aktivní, skoro nikdy se nepřihlásí, a když ji vyvolám, tak často neví. Navíc se nezapojuje do skupinové práce, většinou se jen veze s ostatními. Někdy se stane, že přijde k mému stolu a kouká na mě, ale nic z ní nevypadne. Když se jí zeptám, co chce, začne ze sebe pomalu soukat odpověď. Naštěstí většinou rychle pochopím, co chce říct, tak to řeknu za ni, protože o přestávce je málo času a musím vyřešit spoustu věcí.

Kdybychom Emu a Irenu ve výuce pozorovali a vyhnuli se hodnotícím soudům, mohli bychom popsat jejich chování například takto:

Ema ihned reaguje na to, co učitel říká, rychle jedná. Ráda si povídá se svými spolužáky, vyhovuje jí pracovat ve skupině, bez okolků vstupuje do diskuse, bezprostředně a otevřeně sdílí své názory. Vybírá si takové činnosti, při kterých může něco aktivně dělat (pohybovat se, manipulovat s předměty apod.).

Irena, má-li reagovat na to, co říká učitel, potřebuje chvíli času na promyšlení. Vybírá si práci o samotě nebo ve dvojici se spolužákem, kterého si může zvolit, své osobní zážitky a zkušenosti je ochotna sdílet jen s tím, komu důvěřuje. V diskusi spíše pozoruje, naslouchá názorům ostatních, promýšlí svůj názor předtím, než jej zveřejní v diskusi. Vybírá si také činnosti, při kterých může klidně přemýšlet, číst, psát, kreslit apod.

Tenhle skáče do řeči a tamta je pasivní

Za popsanými projevy chování se skrývají vrozené osobnostní dispozice – způsob, jakým čerpáme energii a kam je směřováno naše reagování. Extravertní Ema preferuje vnější svět komunikace a akce, introvertní Irena vnitřní svět pozorování a promýšlení.

Ve výuce, která probíhá klasickým způsobem, kdy učitel klade otázky celé třídě, extravertní děti často odpovídají předtím, než se stihnou přihlásit, či dokonce než učitel dopoví otázku. Obviňujeme je pak z toho, že přerušují ostatní, skáčou do řeči, vykřikují – k tomu, co druzí říkají, je totiž okamžitě něco napadá, ale vzápětí se zrodí jiný nápad, a tak počkat může znamenat o myšlenku přijít. Krátkodobá paměť extravertních dětí je nepřetržitě přetrhována novými úvahami a stimuly, a proto bychom je měli učit, jak mohou své myšlenky „udržet“, např. tím, že si nakreslí značku nebo zapíší slovo, které jim pak jejich nápad připomene.

Introvertní děti naopak většinou mlčí, my je obviňujeme z pasivity a nezájmu. Oni skutečně často nad položenou otázkou ani nepřemýšlejí, protože pro to nemají prostor. Abychom jim umožnili se učit, měli bychom jim ho vytvořit.

Aby se mohli introverti vyjádřit a extraverti si srovnali myšlenky

Introverti potřebují čas na přemýšlení, extraverti by zase nejraději odpovídali ihned, protože většinou právě prostřednictvím mluvení probíhá jejich myšlení. Protože se však jedná teprve o fázi zpracování podnětu, to, co slyšíme, není jejich odpověď, ale to, jak o odpovědi přemýšlejí – jejich sdělení pak může být pro ostatní hůře srozumitelné.

Co s tím ve výuce?

Po položení otázky nechejte žáky určitý čas přemýšlet, nejlépe tak, že je požádáte, aby si zapsali, co je k otázce napadá. Tím, že si své myšlenky zapisují, mohou se obě skupiny lépe připravit. V tuto chvíli jsou „ve výhodě“ introverti – mají čas na promýšlení a neruší je vykřikující spolužáci. Extraverty uklidněte tím, že po vymezené době nastane diskuse – budou díky tomu čas individuálního promýšlení lépe snášet. Pokud se extravertům nedaří v této fázi mlčet, poskytujte jim zpětnou vazbu, tj. říkejte klidným hlasem směrem ke třídě:

Rozumím tomu, že pro některé z vás je obtížné přemýšlet o odpovědi potichu, ale zkusíme to dneska zvládnout, abychom nerušili ty, kteří naopak ticho pro své přemýšlení potřebují. Po třech minutách budeme mít příležitost o svých nápadech mluvit ve dvojicích a pak v celé třídě.

Když si žáci zapsali své nápady (před uplynutím vymezené doby žáky jemně upozorníme, že čas např. za půl minuty vyprší), vyzveme je, aby své myšlenky sdíleli ve dvojici – mohou pracovat se svým sousedem nebo si vybrat kohokoliv ve třídě (introverti raději sdílejí s těmi, kterým důvěřují).

I po písemné přípravě mohou mít introverti zábrany sdělovat své nápady a názory před celou třídou – přestože jsme se snažili vytvořit příjemnou a bezpečnou atmosféru, obávají se negativní reakce učitele či spolužáků či vlastního selhání při formulování odpovědi. Při diskusi ve dvojici mohou získat větší jistotu, že jejich nápad stojí za to, aby byl prezentován, popřípadě, pokud mají opravdu velké zábrany mluvit před ostatními, může jejich nápad následně prezentovat druhý ze dvojice. Nápady nikoho ze skupiny tak nemusí zapadnout.

Teprve poté, co si žáci své nápady sdělili ve dvojicích, vyzvěte je, aby je sdělovali nahlas před celou třídou – většina extravertů už uspokojila svou bezprostřední potřebu zpracovávat podnět nahlas, takže je výrazně menší pravděpodobnost, že budou vykřikovat, navíc jejich odpovědi už budou promyšlené, a tudíž konstruktivnější.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 5/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy