5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Jak jde dohromady fyzika a poezie?

Jak jde dohromady fyzika a poezie?

Autor: Irena Poláková | Datum: 8.6.2011 | Vydání: 6/2011

Metodu kritického čtení si obvykle spojíme s výukou humanitních předmětů. Dokážeme si představit, že rozebíráme historické texty či díla literátů. Jak ale tyto metody využít v exaktních předmětech? Vyzkoušeli jsme si je s učiteli na tématu Objevy Edisona a byli jsme mile překvapeni výsledkem. „Učení“ může být pouhým časem stráveným ve škole, jakkoli, resp. i čímkoli stráveným. „Učení“ ale může být i poznáváním, které přináší radost a potěšení z dobrodružných objevů.

Jak jde dohromady fyzika a poezie?

V polovině května se již potřetí setkalo 24 učitelů Moravskoslezského kraje. Společně s lektory programu RWCT (Kritické myšlení) si zkoušeli takové způsoby práce a metody, které by jejich žákům umožnily vidět v obsahu hodin větší smysl a současně jim pomohly skutečně se něčemu i naučit – nejen v určitém čase umět něco odříkat a v čase velmi blízkém to zase navždy zapomenout. Základ kurzu programu RWCT tvoří modelová lekce – účastníci si ji vyzkoušejí v roli žáků. V následné analýze poté zhodnotí, jak se jim pracovalo, co se žáci prostřednictvím zvolených postupů učí, a označí možná rizika použití této metody.

Čtení pro výuku fyziky

Jeden den ze setkání byl věnován Edisonovi, resp. důsledkům jeho vynálezů. Obvykle totiž panuje přesvědčení, že metody kritického myšlení je možné použít hlavně v humanitních předmětech. Záměrně jsme se proto rozhodli zvolit „fyzikální téma“, abychom viděli, jaké možnosti nám poskytne text o životě a vynálezech Edisona.

Naším záměrem bylo dozvědět se základní informace o Edisonových vynálezech a pokusit se vyvodit, jaký vliv měly na další dějinné události. Chtěli jsme si také přečíst Nezvalova Edisona a všimnout si básnických figur, které básník používá, i míst, v nichž se v básni objevují stopy reálií z Edisonova života. Cílem lektorů bylo i ukázat nové metody nebo metody známé v nových souvislostech. Celá lekce nejprve začala úvahou nad tím, jaké vynálezy z oblasti techniky za posledních 150 let nejvíce ovlivnily další dějiny. Zamýšleli jsme se i nad tím, jakým způsobem je ovlivnily. Objevila se řada otázek, které jsme si zapisovali, abychom se k nim mohli v průběhu lekce vrátit.

Užití podvojného deníku

Z nejrůznějších vynálezů jsme vybrali ty, které vynalezl Edison – a byli jsme překvapeni jejich šíří. Zavzpomínali jsme, co o Edisonovi víme (nebo si myslíme, že víme), a zformulovali, co bychom chtěli vědět (obojí jsme si poznamenali). Následně jsme četli jednoduchý a zábavný, a přitom informacemi nabitý text, který vycházel z knihy Františka Jílka T. A. Edison. To, co nás zaujalo, jsme si zaznamenávali do tzv. podvojného deníku – papír jsme rozdělili na dvě půlky, do jedné doslovně zapisovali, co nás v textu upoutalo, v druhé jsme zdůvodňovali proč… Vznikla celá řada zajímavých podkladů pro následnou diskusi.

Nejprve jsme si záznamy z četby přečetli ve dvojici, poté se jimi probírali společně. Otevřelo se široké spektrum nejrůznějších reakcí na četbu – od zájmu o Edisonovo rodinné zázemí, přes obdiv k jeho vytrvalosti, až po snahu dopátrat se zjištění, na jakém principu fungují vynálezy, které si nechal patentovat. Nejdelší debata se rozvinula na téma střídavý a stejnosměrný proud. Lekce probíhala mezi učiteli, navíc učiteli humanitních předmětů, i tak ale bylo patrné, že v případě autentické hodiny by dobře zvolený a zajímavý text přivedl žáky k hledání souvislostí, které by je při tradičním způsobu zpracování tématu zřejmě nenapadly.

Na závěr první části lekce jsme se vrátili k našim vstupním předpokladům a otázkám. Některé jsme potvrdili, jiné vyvrátili, leckteré z otázek zůstaly nezodpovězené, navíc přibyly nové – otázky, které naznačovaly celou řadu možností, kudy by se bádání „žáků“ mohlo ubírat dál.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 6/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy