5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Josef Dobeš: školství je těžce pod financované

Josef Dobeš: školství je těžce pod financované

Autor: Barbara Hansen Čechová | Datum: 8.9.2010 | Vydání: 7/2010

Nový ministr školství zatím ve školství nepůsobil. Josef Dobeš vystudoval psychologii a kromě politiky byl také vězeňským psychologem a konzultantem. Po mailu Rodině a škole exkluzivně zodpověděl několik otázek.

Josef Dobeš : školství je těžce pod financované

Jako první téma, resp. změnu, jste zvolil smlouvu rodiny se školou, která má posílit autoritu učitele. Čím myslíte, že je současná nízká autorita učitelů způsobena?

Je velmi obtížné určit, čím vším je současná nízká autorita učitelů ovlivněna. Symptomem je každopádně zhoršující se kázeňská situace ve školách. A jedním z významných faktorů, které to způsobují, je nepochybně dlouhodobé podfinancování českého školství. To není jen můj subjektivní názor, to jsou fakta. Stačí se podívat na mezinárodní srovnání podílů HDP věnovaných z veřejných zdrojů jednotlivých zemí na školství. Mimořádně velkou míru podfinancování vykazuje zejména první stupeň základního školství. Ten je ale přitom pro získání správných učebních návyků klíčový! Další problém: zhoršují se postoje žáků k vyučovaným předmětům. Jinými slovy – děti mají školu a vzdělávání čím dál méně v oblibě. Vztah k pedagogům s tím pochopitelně úzce souvisí. Chci, aby došlo ke změně. Učitelé si zaslouží stejnou úctu a respekt jako lékaři nebo třeba duchovní.

Když jsme u učitelů, ráda bych se zeptala na jejich finanční ohodnocení. Které skupiny učitelů by měly především mít vyšší plat?

Jak již jsem zmínil v předchozí odpovědi, české školství je dlouhodobě podfinancováno. S tím pochopitelně souvisí i platy učitelů. Finanční prostředky, které mám pro školství přislíbeny navíc – je tam nárůst o 2,1 miliardy pro příští rok – půjdou na dorovnání platů učitelů do částky 20 000 Kč. A také na náborové příspěvky pro nastupující učitele. A kam by mělo směřovat další navýšení (4 miliardy) v letech následujících? Jednoznačně na podporu kvalifikovaných pedagogů. Hlavně musím přitáhnout do škol mladé učitele. Vnímám znepokojivě demografii v učitelském stavu. Nejsilnější skupina je předdůchodového věku a jen poměrně malá je skupina nastupujících učitelů. Dorovnání tarifů do dvaceti tisíc hrubého se dotkne pětatřiceti tisíc učitelů. Důležité je, že ředitelům zůstanou peníze na nadtarifní složku, se kterou mohou naložit podle svého uvážení. Další peníze navíc přijdou do škol v roce 2012.

Budete pokračovat v práci na standardech učitele?

Celá koncepce kariérního růstu musí projít určitou revizí. Klíčem k dobrému vzdělání vždy bude pedagog a kvalita jeho práce. A tudíž je nezbytné zaměřit se jak na standard učitele, tak na jeho profesní a kariérní růst. Tato oblast bude jednou z mých stěžejních priorit pro nadcházející období.

Hodně se v současnosti mluví o příručce sexuální výchovy, se kterou někteří rodiče nesouhlasí. Jaký je váš názor?

Tomuto tématu jsem se v posledních dnech věnoval velmi intenzivně. Sešel jsem se jak s panem kardinálem Dukou, tak se zástupci rodičů, kteří vyjadřovali svůj nesouhlas s příručkou. A samozřejmě jsem pozval sexuologické odborníky ke konzultacím. Se zástupci rodičů z Výboru na obranu rodičovských práv (VORP), kteří podepsali petici proti nové příručce pro sexuální výchovu na základních školách, jsme se shodli, že jednotlivé metody sexuální výuky budou předem konzultovány s rodiči, kteří tak budou přesně vědět, co a jakým způsobem se jejich dítě na toto téma ve škole učí. Zároveň se však domnívám, že poskytnutí informací přiměřených věku dítěte je povinností školy a nárokem školáka. Téma sexuální výchovy není výjimkou.

V poslední době se objevily zprávy o zhoršující se úrovni znalostí žáků a vina byla dávána často kurikulární reformě. Jaký je váš názor? Budete dále cíle vytyčené kurikulární reformou podporovat? Nejdou vámi navrhovaná kontrolní testování proti jejímu smyslu?

Mezinárodní výzkumná šetření ukazují tři nepříznivé trendy. Zaprvé – zhoršují se výsledky našich žáků v matematice a čtenářské gramotnosti. Není to zatím fatální, ale trend tu je a nesmíme jej podceňovat.

Další problém – školám se nedaří podporovat žáky adekvátně jejich nadání, nebo naopak handicapu. Přizpůsobování vzdělávání individuálním charakteristikám dítěte pokulhává. A třetí zjištění je také neveselé – zvětšují se rozdíly mezi jednotlivými školami a jednotlivými žáky. Co se týče kurikulární reformy, podrobnou analýzu průběhu a dopadů budeme mít k dispozici v příštím roce. Tedy po uplynutí čtyř let od zavádění RVP. Po vyhodnocení této analýzy můžeme vést debatu, zda jsou, či nejsou žádoucí určité korekce. Mimochodem, srovnávací testy, které plánujeme v 5. a 9. třídě, nejsou s podstatou kurikulární reformy vůbec v rozporu. Naopak ji podporují.

Dovolte mi pochvalu – na stránkách ministerstva jsem snad poprvé našla přehledně zpracované priority vlády a také dobré odkazy na vaši vlastní prezentaci (na facebooku apod.). Jaké další změny chcete v tom, jak ministerstvo komunikuje k veřejnosti, zavést?

Děkuji za pochvalu. Těší mě, že jste si této změny všimla. Já jsem otevřený a komunikativní člověk a chci, aby se to odrazilo i v komunikaci celého ministerstva. Do příprav zásadních koncepčních materiálů hodlám do budoucna zapojit i odbornou veřejnost a významné školské asociace. Zpětná vazba je pro mě velmi důležitá. Podstatný je i boj proti korupci, na webu ministerstva jsme proto zvlášť vypíchli antikorupční linku.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 7/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy