5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Která angličtina je „ta pravá“?

Která angličtina je „ta pravá“?

Autor: Marie Těthalová | Datum: 8.9.2010 | Vydání: 7/2010

Možná se ptáte, co je to za hloupou otázku. Přece ta, kterou se učíme v jazykovce nebo ve škole. Ve chvíli, kdy nám někdo neuzná americké fall, protože by se správně mělo používat britské autumn, asi něco není úplně v pořádku.

Která angličtina je „ta pravá“?

Přiznám se, že motivací k tomu, abych pátrala, proč mají české školy „pod kůží“ hlavně britskou angličtinu, byl můj vlastní zážitek se slovy fall a autumn. A pak taky článek na jednom českém zpravodajském webu, který líčil, jak na palubě jakéhosi letadla pasažéři podpálili koupelnu. Přišlo mi to komické, tak jsem chvíli hledala zdroj. Článek byl převzat z amerického webu a milého redaktora asi ve škole nenaučili, že bathroom je v americké angličtině toaleta.

Tomu, že by se ve školách mělo učit hlavně „po britsku“, věří mnozí učitelé. Mluví o tom, že mají přikázáno učit jihoanglický standard, že britskou angličtinu předepisují (dnes již neexistující) osnovy a americká angličtina jim připadá jako slang, „street language“. Ten poslední argument plyne nejspíše z toho, že americkou angličtinu známe hlavně ze seriálů a filmů, které se opravdu odehrávají především na ulici. A tak se nám zdá, že američtina je opravdu hodně pouliční řeč. Stačí si ale chvíli poslechnout, jak spolu mluví mladí Britové v metru nebo zajít do kina na britský snímek Fish Tank, a naše iluze o „Queen English“ pominou.

Mýtus o britské angličtině

Kde se vzal mýtus o tom, že se musí učit „po britsku“? Doporučení učit britskou angličtinu jsem našla pouze v osnovách Obecné školy, které ale postupně s nástupem RVP a tvorbou školních vzdělávacích programů odeznívají, resp. učí se podle nich jen na některých školách a v některých ročnících. „Vzhledem k rozloze a geografické poloze anglicky mluvících zemí má angličtina mnoho zeměpisných variant. Proto je důležité, aby se žáci postupně receptivně seznamovali s co nejširším vzorkem mluveného a později i psaného jazyka. Pro produktivní ovládání však bude na základním stupni sloužit jen model britský,“ píše se ve verzi aktualizované k 1. 9. 2006.

RVP pro základní vzdělávání uvádí pouze požadované výstupy (produktivní, receptivní a interaktivní řečové dovednosti) a o tom, jaká angličtina by se měla učit, se v něm nedočteme. Mgr. Tereza Šmídová uvádí, že výuka britské angličtiny má v Česku tradici. „Je však v pravomoci škol, kterou variantu budou vyučovat (existuje cca 7 spisovných variant anglického jazyka), myslím, že to nikde není stanoveno. V praxi to vypadá tak, že když má učitel jazyka zahraniční zkušenost z dané země, kde narazil na dobrou učebnici jazyka, přiveze si ji a z ní učí, sám také touto variantou mluví. Ale pozor, nejedná se o dialekt. Platí, že pokud má uživatel jazyka britskou výslovnost, měl by používat i slovní zásobu daného jazyka a neměl by varianty mixovat. Pokud žáci znají výrazy i z jiných variant jazyka, je to pro ně výhoda, z které učitel může těžit v hodině,“ uvádí metodoložka cizích jazyků z VÚP.

Že by tedy za zažitým mýtem stála školní inspekce? Jarmila Bílkovská z ČŠI tvrdí, že rozhodně nejde o „výmysl“ inspekčních orgánů. „Rámcové vzdělávací programy ani žádné jiné koncepční dokumenty neurčují, jaká kodifikovaná norma cizího jazyka bude ve školách vyučována,“ říká inspektorka. „Z praktického hlediska – žijeme v Evropě – používáme britské učebnice s britskou normou a učitelé angličtiny si na pedagogických a filozofických fakultách osvojují především britskou podobu jazyka. Proto školy dávají přednost britské angličtině.

Žáci by se však v průběhu studia měli z praktických důvodů seznámit s nejrůznějšími podobami cizího jazyka. Moderní učebnice jazyků obsahují rozmanité autentické zdroje, které tento princip podporují,“ vysvětluje Jarmila Bílkovská. A doplňuje, jak se na výuku angličtiny zaměřují samotní inspektoři. „Při inspekční činnosti nesledujeme, zda výuka probíhá v britské nebo americké angličtině. Je však třeba dodat, že podporujeme princip důslednosti, tj. není možné libovolně směšovat prvky britské a americké angličtiny, naopak je třeba obě normy jasně rozlišovat.“

A ani ministerstvo školství nevydalo žádné nařízení o tom, že se ve školách musí učit britská angličtina. „Vyučování britské či americké angličtiny na školách není upraveno žádným předpisem – je tedy zcela v kompetenci učitele, popř. ředitele školy, jaký typ angličtiny zvolí, popř. zda na konverzační hodiny zaměstná rodilého mluvčího s britskou či americkou angličtinou,“ říká Šárka Svobodová z odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT ČR.

Co vybereme, toho se držme

Podle kompetentních institucí se tedy škola nemusí bát učit americkou angličtinu. Pokud má učitele, který ji dobře ovládá, proč ho nutit, aby učil „po britsku“. Podle odborníků z jazykových škol a z center, kde je možné skládat mezinárodní zkoušky (PET, FCE, CAE…), je ale třeba, aby byl studentův projev konzistentní, prostě aby „neskákal“ z jedné varianty jazyka do druhé. Michaela Malyszová z Akcent International House Prague říká, že při psané a mluvené části zkoušek je možné používat nejen britskou angličtinu – přípustná je např. americká, kanadská. „Podmínkou je, že se kandidát drží typu angličtiny v celé části zkoušky. Jinými slovy, není možno použít kombinaci typů angličtiny. Ani k obohacení projevu není možné ‚mixovat‘ britské a americké výrazy.“ Podobně odpověděla PhDr. Helena Očenášková z Jazykové školy hlavního města Prahy (na této škole je možné složit i státní zkoušku). „Při zkoušce je možno používat jak britskou, tak americkou angličtinu. Předpokladem je, že kandidát používá v celém projevu jednotný standard.“ Podobné stanovisko zastává i Britská rada, která podle Pavlíny Matuškové také u zkoušek povoluje americkou angličtinu, ale stejně jako ostatní školy trvá na jednotném projevu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 7/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 3 / nových příspěvků: 3

  • Moje děti učí Ukrajinka 4.10.2010, 0:48 Zobrazit
    Pod jakou vlajkou učit 12.10.2010, 11:42 Zobrazit
    • Pod jakou vlajkou učit 28.11.2013, 12:25 Zobrazit

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy