5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Labyrintem pavučin a hadů

Labyrintem pavučin a hadů

Autor: Jan Voda | Datum: 6.6.2012 | Vydání: 6/2012

Mezi nejkontroverznější témata, která se dotýkají každodenní spolupráce rodiny a školy, patří inovativní učebnice matematiky z nakladatelství FRAUS. Nová koncepce, sama o sobě mimořádně pozoruhodná svými důrazy na přemýšlení, tvořivost, řešení problémů a objevování, určitě v řadě škol a rodin způsobila matematickou revoluci, ale rovněž přivedla mnoho rodičů, žáků, ba dokonce i vyučujících do úzkých. Na řadě škol dokonce pořádají zvláštní kurzy pro rodiče, které přeučují zažité matematické postupy, aby byli s to zvládnout domácí úkoly, dohonit zanedbané učivo během nemoci nebo se s dítětem doučovat.

Labyrintem pavučin a hadů

Cílem tohoto příspěvku není v žádném případě polemizovat s metodou jako takovou. Naopak, naše škola Magic Hill byla jednou z prvních, kde se podle této inovativní koncepce vyučovalo ještě z rukopisu, a to o celý jeden školní rok dříve, než učebnice putovaly z tiskárny nakladatelství. Vycházíme tedy z šestileté zkušenosti. Na tuto matematiku jsme na začátku vsadili právě proto, že velice souzníme s tzv. konstruktivistickými přístupy autorů k vyučování. Tyto přístupy konstruování poznatků zdůrazňují aktivitu žáků, jejichž podstatnou složkou je objevování a experimentování, hledání souvislostí, řešení problémů, vlastní vytváření pojmů v mysli žáka, jejich zobecňování a dokazování. To vše podepřené dostatkem zkušeností nabytých ve škole i z každodenního života. Slovy profesora Hejného, „matematiku nemůžeme nikoho naučit tím, že mu předáme hotové poznatky. Matematika není soubor pravidel a vzorců, ale způsob, jak uchopit a analyzovat věci kolem nás a vyvozovat z nich závěry.“ Matematice je nutno rozumět a učíme se ji jejím provozováním. Toto pedagogické krédo autorů lze sotva zpochybnit.

Pro koho jsou učebnice?

Velice dobře promyšlená didaktika však podle mého soudu poněkud opomíjí, nebo možná rezignuje na širší (nematematické) kontexty, které jsou ale – zejména pro učení žáků na 1. stupni – určující. Na stránkách časopisu Rodina a škola se na tyto kontexty opakovaně upozorňuje: že totiž podstatnou podmínkou pro efektivní učení žáků je právě spolupráce klíčových partnerů, rodičů a školy. Například na svém webu nakladatelství Fraus uvádí: „Nabízíme dvě učebnicové řady matematiky pro 1. stupeň ZŠ se zcela odlišnými přístupy k výuce tohoto předmětu. Každý pedagog si tak může vybrat metodu, která mu více vyhovuje. Obě řady plně odpovídají požadavkům RVP ZV.“ Rád bych věřil, že se jedná pouze o neobratnou formulaci. Zatím je ale v této dikci položen důraz na volbu učitele a na to, co vyhovuje jemu, nikoli dětem, které ale především mají být prvořadými uživateli učebnice. Žáci ovšem nejsou uvedeni ani na druhém místě, na němž nakladatelství zdůrazňuje soulad s učebními osnovami (rámcovým vzdělávacím programem). Kdokoliv může namítnout, že je to jen hra se slovíčky, nicméně takováto přesmyčka by mohla mít ve svém důsledku zcela rozhodující dopad na způsob výuky ve škole a přístupy k dětem v ní. Doufejme tedy, že dobrý učitel vybírá učebnice s ohledem na své žáky, a že tak potřeby dětí nezůstanou opomenuty. Tentýž problematický moment můžeme podložit ještě jiným příkladem. Jedná se (upřímně) o skutečně vrcholné didaktické dílo autorů, na němž jsou učebnice matematiky Fraus vystavěny, s názvem Dítě, škola a matematika (Portál, 2001). Tentokrát si všimneme, že žáci jsou ve vyučování matematiky zdůrazněni, ale péče o jejich matematický rozvoj zůstává výhradně v rukou školy. Vždyť také na zadní straně obálky je uvedeno, že „kniha je určena studentům učitelství a učitelům v praxi“. Rodiče na seznamu nejsou.

Koho zmátne matematika?

V tomto příspěvku se nebudeme zabývat didaktikou matematiky jako takovou, ostatně autoři učebnic by mě z titulu své erudice a svých zkušeností snadno rozprášili. Rád bych ale upozornil na problém, který inovativní koncepce ve vzdělávání, matematiku Fraus nevyjímaje, produkují, pokud neberou v úvahu rodiče a rodinu žáka – v tomto případě skrze přespříliš alternativní učebnici vystaví mezi školu a rodinu bariéru, takže rodiče se fakticky nemohou na vzdělávání svého dítěte spolupodílet, podporovat ho a kontrolovat, a tím jsou postaveni mimo hru. Školní učení, jak už bylo na stránkách tohoto časopisu mnohokrát zdůrazněno, totiž není jediné formální učení dítěte, je přinejmenším podporováno domácí přípravou, kterou garantují rodiče jako laici. Často se ale nejedná jenom o symbolickou podporu – často rodiče dodávají/dohánějí, co si dítě ze školy (z různých důvodů) neodneslo, a nezřídka školu zastupují/nahrazují, např. když je dítě delší dobu nemocné a učí se doma. Pokud jde pojetí učebnice „proti“ zkušenosti rodičů, pokud není sdíleným edukačním nástrojem učitelů a rodičů, jímž je domácí příprava koordinována, pokud se ve škole „tahá za druhý konec provazu“ než doma, je to špatně.

Existuje bohužel ještě třetí varianta, ne úplně nečastá – učebnice svým alternativním pojetím zmátne samotné vyučující, kteří „ztrácejí pevnou půdu pod nohama“, a kombinací učitelského a autorského pojetí (umocněného na třetí pojetím rodičovským) vznikne „frausopes“, který v koncovce negativně postihne právě děti, v jejichž prospěch se ale všechno tohle děje.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 6/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy