5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Má být maturita z matematiky povinná?

Má být maturita z matematiky povinná?

Autor: Barbara Hansen Čechová | Datum: 10.3.2010 | Vydání: 3/2010

Aktuální otázka, která vzbuzuje emoce mezi studenty, rodiči i odbornou veřejností. Jak se k ní postavili naši čtenáři?

Má být maturita z matematiky povinná?

Pro i Proti - Pavel Zelený, ředitel Cermatu

Přestože otázka zavedení povinné státní maturity z matematiky není v současné fázi rozjezdu nové maturity na pořadu dne, v médiích se v uplynulých týdnech toto téma po delší době znovu několikrát objevilo.

Povinná maturita z matematiky vzbuzuje rozporuplné emoce. Zatímco zástupci odborné veřejnosti, zejména z řad některých vysokoškolských pedagogů, považují do budoucna povinnou matematiku za nedílnou součást reformované maturitní zkoušky, laická veřejnost často reaguje zděšením. Z úst řady rodičů dnešních středoškoláků zaznívá obava: „Kdyby za mých mladých let byla maturita z matematiky povinná, asi bych dodnes maturitu neměl.“

Nová maturita startuje v roce 2011. Didaktický test z matematiky ve dvou úrovních obtížnosti v ní má zákonem danou podobu povinně volitelné zkoušky s tím, že v roce 2011 je dalším předmětem k volbě některý z cizích jazyků, od roku 2012 pak student může volit mezi matematikou, občanským a společenskovědním základem a informatikou. Tato forma je podle mého názoru dostatečnou odpovědí pro příznivce obou táborů, které se do debaty o povinné maturitě z matematiky zapojily. V žádném případě nechci zpochybnit význam výuky matematiky, která rozvíjí systematické myšlení a logický úsudek studentů. Po létech peripetií a odkladů reformy maturitní zkoušky ale považuji v tuto chvíli vážnou debatu o matematice coby povinné součásti maturity za přímé ohrožení spuštění nové maturity v době, kdy její přípravy vrcholí. Současně ale zdůrazňuji, že připravovaný model dává možnost vysokým školám udělat z matematiky fakticky povinný maturitní předmět pro uchazeče o studium na té které fakultě konkrétní vysoké školy. Mohou totiž zahrnout úspěšné složení maturitní zkoušky z matematiky mezi podmínky pro přijetí uchazeče o studium, případně její výsledky vzít v potaz v přijímacím řízení...

Pro - Mgr. Jana Montágová, učitelka matematiky, Soukromá střední škola PRAKTIK Horní Benešov

Maturitní zkouška má v blízké budoucnosti projít rozsáhlými změnami. O jejím průběhu je vedena odborná diskuse. Jsem přesvědčena, že rozšíření maturitní zkoušky o část státní maturity by mohlo přispět ke zlepšení úrovně znalostí absolventů škol. Úspěch inovativních změn však záleží na mnoha faktorech – od přípravy přes realizaci k vyhodnocení výsledků, a záleží také na finančních zdrojích, které je stát ochoten do této oblasti investovat. Nyní k samotné otázce. Dle mého soudu by měla být maturita z matematiky nedílnou součástí celého konceptu. Dobře fungující model maturity by měl ve státní i školní části obsahovat čtyři celky:

• ČJL

• cizí jazyk

• matematika

• všeobecný přehled

Model maturitní zkoušky by pak měl ještě obsahovat školní profilovou část. Jaké jsou hlavní argumenty, proč má být matematika součástí maturitní zkoušky? Je to nutné, chceme-li absolventy inteligentní, precizní, logicky, analyticky i systematicky myslící, hledající reálná řešení problémů a ve výčtu dalších vlastností, které matematika rozvíjí, bych mohla dále pokračovat. Avšak chápu jisté obavy studentů, kteří nejsou v matematice příliš zdatní, zda jsou schopni maturitu v dnešním požadovaném rozsahu zvládnout. Mnozí navíc argumentují, že v praxi se s podobnými příklady nesetkají. Je tedy potřeba se také dobře zamyslet nad obsahem maturitní zkoušky z matematiky – to zajisté. Také proto jsem přesvědčena, že myšlenka, která rozvíjí dvě úrovně státních maturit, je správná. Základní úroveň absolvují tedy studenti, kteří nemají ambice studovat na vysokých školách. Naopak vysoké školy by po uchazečích o studium měly požadovat vyšší úroveň maturitní zkoušky a přihlížet v přijímacím řízení k jejím výsledkům...

Proti -Jan Hořejší, student gymnázia

Studuji na přírodovědné větvi, maturita z matematiky mě čeká, volím si ji dobrovolně. Ovšem vím, že naučit se matematiku je pro mne na rozdíl od mnohých spolužáků velmi snadné. Matematika vyžaduje speciální přístup a nadání. Když to trochu přeženu, tak je to jako byste po všech studentech chtěli, aby maturovali ze zpěvu. Zvlášť pokud by měli z matematiky maturovat povinně i učňové, tak si myslím, že je to vůči nim dost „drsné“ a povede to v závěru k tomu, že z té zkoušky bude fraška.

Téma v příštím čísle je nabídka vegetariánských jídel ve školních jídelnách nutností? měly by šéfkuchařky kvůli vegetariánům projít dalším vzděláváním? Svá vyjádření posílejte na rutova@portal.cz.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy