5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Opakování ročníku: V evropském školství vládnou značné rozdíly

Opakování ročníku: V evropském školství vládnou značné rozdíly

Autor: Jana Halamová | Datum: 9.1.2013 | Vydání: 1/2013

Boj proti školní neúspěšnosti a snaha zabránit předčasným odchodům žáků ze škol patří mezi dlouhodobé priority národních vzdělávacích politik. Strategie pro boj se školní neúspěšností jsou v současné době předmětem diskusí i na úrovni evropské. Aby Evropská komise lépe poznala praxi týkající se opakování ročníků v jednotlivých zemích, pověřila evropskou informační síť Eurydice zpracováním srovnávací studie na toto téma.

Opakování ročníku: V evropském školství vládnou značné rozdíly

Studie porovnává způsoby, jimiž se v různých evropských zemích reguluje opakování školního ročníku v povinném vzdělávání. Přestože je ve většině zemí opakování ročníků možné a příslušné základní legislativní předpisy jsou obdobné, četnost opakování se v jednotlivých zemích značně liší. Například Slovinsko, Spojené království, Island a Finsko vykazují nízkou četnost opakování ročníků (méně než 3 %), zatímco Francouzské společenství Belgie, Španělsko, Francie, Lucembursko a Portugalsko vykazují četnost vysokou (více než 30 %). Problematiku opakování ročníků ovšem nelze oddělovat od společenských souvislostí a tradic spojených se vzděláváním v dané zemi. Opakování ročníků se častěji vyskytuje v zemích, kde převažuje názor, že je pro žáky prospěšné.

Stanovení minimální úrovně znalostí a dovedností

Ve všech evropských zemích je v průběhu školního roku určitou formou hodnocen pokrok žáků v učení. Legislativní předpisy obvykle stanoví určitou minimální úroveň, které musí žák dosáhnout. V některých zemích tyto předpisy navíc uvádějí povinné předměty, v nichž musí žák dosáhnout uspokojivého hodnocení, aby mohl postoupit do vyššího ročníku. Hodnocení může zahrnovat různé aspekty, například celkový vývoj, motivaci, práci v průběhu roku, chování apod. V některých případech tak známky nemusejí být jediným kritériem pro postup do vyššího ročníku, upřednostněno může být celkové hodnocení. O opakování ročníku pak ve většině případů rozhodují učitelé.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 1/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy