5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Oživte dětský repertoár o cizí písničky a říkadla

Oživte dětský repertoár o cizí písničky a říkadla

Autor: Viera Závodyová | Datum: 7.10.2010 | Vydání: 8/2010

Písničky jsou důležitým prvkem v hodinách cizího jazyka. Zařazujte je nejen proto, že ulehčí osvojení některých slov a frází, ale i pro vytvoření pozitivního vztahu k nové řeči. Jak je ve výuce používat?

Oživte dětský repertoár o cizí písničky a říkadla

Říkat dětem básničky, zpívat jim písničky, hrát s nimi různé hry, to je ten nejpřirozenější způsob, jak dítě seznamujeme s mateřským jazykem. Děti si z říkanek nebo písniček zapamatují množství slov a brzy je pak používají v každodenní řeči. Podobná metoda funguje i při osvojování si cizího jazyka. Krom toho melodie a rytmus, které jsou hlavními prvky básní a písní, ulehčují osvojení si jazyka a s ním spojené výslovnosti.

Hlavní důvody, proč zapojovat písničky a rýmovačky do cizojazyčného vyučování dětí:

- rozvíjejí sluch, což je jeden z nejdůležitějších kroků při učení se novému jazyku
- jejich prostřednictvím se děti přirozenou cestou učí výslovnost, intonaci a také přízvuk
- děti si osvojí rozmanitou slovní zásobu a fráze
- množství písniček a rýmovaček využívá opakování nebo fráze s jednoduchým přidáváním různých slov na správná místa ve větě
- jsou vhodnou cestou, jak poskytnout dětem plnovýznamový text hned na začátku učení
- děti je velmi dobře přijímají a zároveň se zabaví – mají rády rytmické zvuky a výrazný přízvuk, který je přítomný ve většině písní a rýmovaček. Vzhledem k tomu, že je mají rády, rychle si je přidají do svého repertoáru. Budou si je prozpěvovat i třeba mimo vyučování.

Rýmovačky v hodinách cizích jazyků

Pod pojmem „nursery rhymes“ rozumíme soubor jednotlivých žánrových forem anglického dětského folklóru. Za nejvhodnější pro předškoláky a mladší školáky považuje Preložníková (1992) zejména ty, které už dítě zná z domácího dětského folklóru. Jedná se o „hand-clapping rhymes“, „finger and toe-rhymes“, tedy veršovánky o jednotlivých částech lidského těla, jednoduché rýmovačky, které jsou doprovázeny pohyby prstů, rukou nebo nohou (dupání, tleskání) a tvoří ekvivalenty našich jednoduchých her „vařila myšičky kašičku“ apod. Hodně paralel s domácími veršovánkami najdeme ve veršíkách a hrách o zvířátkách a ptácích („chants and rhymes about birds and animals“). Dítě v nich rozpoznává známé verše napodobující řeč zvířat.

Učitel může skrze rýmovačky děti na-učit specifickou slovní zásobu z určité oblasti. Například může použít rýmovačku „Monday’s child“ („Pondělní dítě“), aby se naučily dny v týdnu, nebo „30 days have september“ („září má 30 dní“), při povídání o ročních obdobích, „Hickory dickory dock“, aby se obeznámily s použitím jednotlivých časů v angličtině. „One, two, three, four, five“ jim zase pomůže se naučit čísla. Mnoho dalších je učí barvy. Učitel má zároveň možnost využit mnohé rýmovačky k dramatizaci, to platí o následující říkance:

„Three little monkeys, jumping on the bed, (3 prsty, představující 3 opičky, položte na dlaň druhé ruky a poskakujte s nimi)
One fell off and broke his leg. (odeberte 1 prst a chyťte se za nohu)
Mother called the doctor and the doctor said: (předstírejte, že voláte doktorovi)
No more little monkeys, jumping on the bed! (pohrozte prstem na znamení zákazu)
Two little monkeys, jumping on the bed, One fell off and broke his leg. (odeberte další prst)
Mother called the doctor and the doctor said:
No more little monkeys, jumping on the bed!
One little monkey, jumping on the bed,
One fell off and broke his leg.
No more little monkeys, jumping on the bed!“
(Tři malé opičky skáčou na posteli, jedna z nich spadla a zlomila si nohu. Máma zavolal doktorovi a ten řekl: opičky neskákejte už na té posteli.)

Učitel může pro děti vytvořit i různé pracovní listy spojené s rýmovačkami, záleží jen na jeho fantazii a snaze.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 8/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy