5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Sexuální výchovu potřebují i rodiče

Sexuální výchovu potřebují i rodiče

Autor: Martina Nuslauerová | Datum: 8.2.2012 | Vydání: 2/2012

Poslední dobou se v tisku probírá velmi citlivé téma: sexuální výchova v základních školách. Proč v nás rodičích vzbuzuje tolik obav? Obavy plynou nejčastěji z naší nevědomosti. Pojem sexuální výchova v nás totiž evokuje představu sexu. Ráda bych o tom řekla pár vět z pozice matky i učitelky, která se již sedmým rokem tzv. sexuální výchově věnuje.

Sexuální výchovu potřebují i rodiče

Jaké jsou cíle sexuální výchovy?

Začněme očekávanými výstupy z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro druhý stupeň, které bychom mohli zařadit do tzv. sexuální výchovy:

• Žák optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

• V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí žák přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování

• Žák projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům životního stylu a dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce

• Žák uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými přenosnými civilizačními chorobami

Na základě těchto výstupů si každá základní škola vytvořila své školní výstupy a zařadila je do výukových předmětů. Škola, na které učím, pojala výstupy do předmětu výchova ke zdraví v období od šesté do osmé třídy. V každém ročníku se snažíme řešit jiné zdravotní téma, které se týká naší civilizace. K tématům nepřistupujeme jen formou přednášek, ale dětem spíše předkládáme problémové situace, na které hledají odpověď samy.

Do učiva patří rozmnožovací soustava člověka, pojem puberta, orientace v základních otázkách dospívání, přenos a prevence sexuálně přenosných chorob, také téma osobního bezpečí a s ním související sexuální obtěžování a zneužívání dětí. Žáci získávají užitečné informace pro budoucí život a vytvářejí si své postoje.

Sexuální výchova by měla v žácích probudit odpovědnost vůči sobě, zodpovědnost za své chování, za své činy, zodpovědnost k budoucí roli rodiče a zdravý postoj k vlastní sexuální jedinečnosti. Vše je zaměřeno na etický vývoj osobnosti.

Sexuální výchova se nedá učit „podle příručky“, záleží na osobnosti učitele, na důvěře, kterou k němu žáci mají, záleží i na spolupráci učitele s rodiči, rodičů s dětmi.

Projekt HIV/AIDS

Celý projekt byl již šestým rokem načasován pro osmý ročník ZŠ k 1. prosinci – Světovému dni boje proti HIV/AIDS. Do projektu je vždy zapojena i vyučující zeměpisu a projekt počítá i se spoluprací učitelů občanské a výtvarné výchovy.

Jednou z velkých motivací, proč se do projektu pouštím, je pro mne stav naší společnosti, velká tolerance k rozvodovosti a nevěře. Prevence HIV/AIDS je postavena především na věrnosti ve vztahu, úctě k partnerovi a celkovému postoji ke své sexualitě. Dalším silným motivem pro pořádání projektu je to, že lidé i v 21. století stále žijí v předsudcích vůči této nemoci, odsuzují homosexualitu a zapomínají na souvislosti HIV/AIDS s injekčním užíváním drog.

Hlavním cílem projektu je seznámení se s HIV/AIDS v oblasti zdravotní, reprodukčního zdraví, v celospolečenském a globálním problému. Získávání správného a zodpovědného postoje ke své sexuální jedinečnosti a vytvoření si vlastního názoru na způsoby sexuálního chování. Zbavení se předsudků, obhajoba svých názorů. Získávání správného morálního povědomí péče o své zdraví.

Projekt pro žáky osmé třídy začíná v hodinách výchovy ke zdraví prezentací v power pointu. Prezentaci jsem si vytvořila s použitím materiálu ze vzdělávacího programu Free Teens a koncipována je na základě získávání základních informací např. historie a objev HIV, nemoc AIDS, přenos a prevence HIV, souvislost HIV s injekčním užíváním drog, vysvětlení sexuální orientace homosexualita, heterosexualita, bezpečné darování krve, seznámení s dobrovolnými organizacemi, které pracují na území ČR, ale i seznámení se s problematikou HIV/AIDS jako světovou pandemii. Také vyprávění příběhů ze života, zamýšlení nad stylem života, otevření témat přátelství, láska, manželství, partnerství.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy