5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Škola bez učebnic

Škola bez učebnic

Autor: Jan Voda | Datum: 7.12.2012 | Vydání: 10/2012

Mám osobní zkušenost z britských základních škol, kde děti nedostávají žádné učebnice. Během výuky pracují s různorodými texty ze školní knihovny – atlasy, encyklopediemi, knihami, časopisy, katalogy apod. Namísto objemné školní aktovky nadité učebnicemi si nesou do školy tenkou složku na výkresy, testy, pracovní listy. I v České republice jsou děti, které do školy učebnice legálně nenosí. Ale pozor, ty obvykle mají sady učebnic hned dvě – jednu doma, druhou ve třídě. Ze zdravotních důvodů. U nás si základní školu bez učebnic zkrátka neumíme představit.

Škola bez učebnic

Je neopominutelné, že současné trendy ve vzdělávání směřují k výuce orientované na žáka (student-centered teaching). V procesu učení by měl každý žák dostávat takové podněty a zažívat takové situace, aby v nich mohl uplatnit a rozvíjet svá osobní specifika – individuální potřeby, schopnosti, zájmy, styl učení apod. Toto nastavení zvyšuje šance, že více žáků různorodých charakteristik bude zažívat úspěch, a tím bude motivováno k dalšímu učení. Jde o takový způsob výuky, při němž podporujeme společné vzdělávání dětí s rozdílnou úrovní schopností. Tyto rozdíly mezi dětmi respektujeme a reagujeme na ně při plánování, realizaci a hodnocení výchovně-vzdělávací práce.

Různé děti pospolu

Potřeba individualizované výuky se netýká jen dětí se specifickými potřebami (handicapované, s poruchami učení apod.) nebo dětí nadaných. Požadavek individualizace platí v jakékoli třídě, neboť ta je vždy složena z dětí nestejného stupně pokročilosti. V prvním ročníku se například setkávají žáci, kteří ještě s jistotou neznají písmena abecedy s celkem pokročilými čtenáři, co už čtou docela plynně. Dále jsou zde třeba děti odlišných poznávacích (kognitivních) stylů v matematice – žáci, kterým vyhovuje výklad a následně procvičování, s důrazem na pamětné/řemeslné zvládnutí početních operací versus žáci schopní konstruovat hypotézy, experimentovat, plynule/přirozeně řešit problémové úlohy. Ještě jiným příkladem je výuka cizího jazyka – v lavicích sedí úplní začátečníci, kteří se setkávají s angličtinou vůbec poprvé, vedle dětí s několikaletou průpravou z mateřské školy či kroužků, popř. děti z bilingvních rodin. Při této různorodosti opravdu není možné učit všechny všechno, stejným způsobem a stejně rychle – z téhož slabikáře, z téže početnice, tutéž gramatiku...

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 10/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy