5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Vlastní hodnocení škol v praxi

Vlastní hodnocení škol v praxi

Autor: Lucie Procházková | Datum: 9.12.2010 | Vydání: 10/2010

O reformě, její náročnosti a novinkách pro školy již bylo napsáno mnoho. Cílem reformy bylo zkvalitnění českého školství. Tento článek stručně shrnuje, jak vypadá dnes již neodmyslitelná součást práce školy na cestě ke své kvalitě - přes vlastní hodnocení školy.

Vlastní hodnocení škol v praxi

S novým školským zákonem byla pro mnohé školy povinnost vlastního hodnocení novinkou a možná i překvapením. Od té doby uplynulo již více než 5 let, během kterých se školy s touto novou součástí své každodenní práce nějak vyrovnaly. Metodická pomoc chyběla, vyhláškou daná periodicita dvou let působila ze začátku jako Damoklův meč. Školy hledaly cestu, jak splnit povinnost, vlastní hodnocení provést a „přežít“ v záplavě dalších nových povinností. Desítky škol se hodnocení vlastní práce věnovaly systematicky již dříve a neměly problém pokračovat v tomto procesu s jistým náskokem. Ostatní školy se s vlastním hodnocením seznamovaly, sžívaly a postupně doceňují tento proces, který jim začal přinášet užitek. V čem? Bez ohlédnutí za svou prací, bez zpětné vazby od těch, kterých se vzdělávací proces týká, nemůže škola vědět, jestli se jí práce daří, jestli vynaložené úsilí přináší očekávané výsledky. Bez vlastního zhodnocení své práce může škola jen vytvářet domněnky, že naplňuje svou vizi a postupuje směrem k cíli, který si vytyčila. A pouhé domněnky na správná strategická rozhodnutí nestačí.

Mnohým školám chybí metodická podpora

V projektu Cesta ke kvalitě proběhlo v roce 2009 dotazníkové šetření (viz rozhovor s Martinem Chválem). Poznatky z předchozích dílčích výzkumů různých institucí či odborníků a předpoklady tvůrců projektu se potvrdily, zároveň jsme získali i několik nových zjištění. Školy, které měly již delší zkušenost s vlastním hodnocením, více chápou smysl celého procesu pro svou školu a uváděly, že už si bez něj nedokážou zkvalitňování své práce představit. Také mezi těmito školami se vyskytovalo méně těch, které si stěžovaly na neefektivitu celého procesu, dokážou ho pro sebe lépe vytěžit, ale shodně s ostatními pociťují značnou administrativní náročnost a kritický nedostatek ověřených kvalitních evaluačních nástrojů. Názory ředitelů z dotazníkového šetření se v průběhu projektu potvrzují i z dalších výzkumných aktivit, jakými jsou rozhovory na školách, ankety účastníkům konferencí či vzdělávacích akcí, dále z osobních kontaktů a partnerských konzultací s aktivními účastníky různých nabízených programů.

Stále však existuje velké množství škol, které kromě nástrojů potřebují podle svých slov systematickou metodickou podporu – „návod“ k jednotlivým krokům vlastního hodnocení školy, možnost konzultací, sdílení zkušeností, odborné teoretické i praktické podklady k celé problematice. V projektu Cesta ke kvalitě byl připraven vzdělávací program Koordinátor autoevaluace, byli proškoleni poradci autoevaluace, školy se mohou účastnit workshopů ke sdílení zkušeností, vzájemných návštěv či peer review (kolegiální evaluace). Na webu projektu jsou ke stažení různé materiály, zdarma rozesílaný bulletin Na cestě ke kvalitě, který tvoří jak články odborné povahy, tak texty s ohlasy z praxe a rozhovory s řediteli škol o jejich zkušenostech. Školy také mají k dispozici portál evaluačních nástrojů, které mohou zdarma využívat a zároveň přispět ke standardizaci těchto nástrojů. Evaluační nástroje postupně přibývají a celkem jich bude vytvořeno třicet tak, aby pokrývaly všechny oblasti vlastního hodnocení školy a byly využitelné pro všechny typy škol.

Jak by mělo vlastní hodnocení školy vypadat? Každá škola může jednotlivé kroky v procesu realizovat podle svých potřeb. V obecné rovině by měl efektivní proces zahrnovat tyto momenty:

1) Fáze motivační – zabývá se otázkou proč

2) Fáze plánování – zabývá se otázkou kdy, jak, s kým a co

3) Fáze realizační – probíhá sběr dat pomocí evaluačních nástrojů

4) Fáze evaluační – dochází k vyhodnocení získaných dat

5) Fáze korektivní – navrhují se opatření, co a jak na základě zjištění zlepšovat

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 10/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy