5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Žák versus učitel

Žák versus učitel

Autor: Jan-Michal Mleziva | Datum: 10.3.2010 | Vydání: 3/2010

Diskutovaným tématem se v poslední době stalo řešení vztahu žák versus učitel v prostoru internetu. Diskuse však neustále naráží na zásadní problém, zda je škola oprávněna zasahovat do soukromých aktivit žáků na internetu, či nikoli, popřípadě zda může v některých případech žáka potrestat.

Žák versus učitel

V povědomí většiny starších dospělých přetrvává domněnka, že hodnocení chování žáka mimo školní vyučování spadá do kompetence školy a je součástí její komplexní výchovně vzdělávací činnosti. Tak tomu skutečně bylo, aleustanovení přestalo platit v roce 1991.

Má škola právo hodnotit soukromé aktivity žáků?

Současná školská legislativa řadí hodnocení chování pod souhrnné hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V základním vzdělávání je stanoveno, že na vysvědčení se hodnotí chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou, což vylučuje zahrnout do něj též chování mimo rámec školního vzdělávání. U středního vzdělávání není hodnocení chování studentů přímo takto omezeno, ale i zde se jedná o hodnocení výsledků vzdělávání. Vzhledem k tomu, že k obecným cílům vzdělávání stanoveným školským zákonem patří vybavit osobnost žáka sociálními způsobilostmi a mravními hodnotami, má každá škola možnost zakomponovat tyto cíle do svých dokumentů. Ze školských předpisů tedy vyplývá, že školám není přímo dáno oprávnění hodnotit soukromé aktivity svých žáků na internetu, eventuálně je za ně trestat. Prostřednictvím vlastního školního vzdělávacího programu a školního řádu však získaly školy příležitost zohlednit v nich problémovou záležitost a své žáky ve stanoveném duchu vést, vzdělávat a následně hodnotit.

Chybu hledejme v přístupu k žákům

Jak můžeme být mnohdy svědky, praxe ve školách neprobíhá zcela v souladu s právními normami, někdy i v rozporu s vlastním školním řádem. Aniž by se žákům dostalo nezbytného poučení a vzdělání, bývají spontánně trestáni podle zaběhnutých zvyklostí a strach jim neumožňuje se bránit. Obzvláště na výběrových školách, kde existuje vyšší riziko vyloučení ze studia, je míra poslušnosti vůči nadřízeným pedagogům značná. Tím dochází k potlačení schopnosti rozhodovat se, uvažovat o důsledcích svého jednání a být za své chování zodpovědný, což se promítá i do oblasti aktivit žáků na internetu. Za zcela nedostatečnou lze považovat úroveň právního vzdělávání obecně, natož v konkrétních záležitostech. V souvislosti s projevy nežádoucího chování na internetu by žáci měli získat povědomí o tom, co je přijatelné, a co již ne. Každý žák by tedy měl znát, že je zákonem zajištěno právo na ochranu osobnosti, jejího soukromí, jména a projevů osobní povahy, že snímky, obrazové a zvukové záznamy týkající se jiné osoby smějí být pořízeny jen s jejím svolením, že ublížení na cti urážkou nebo posměchem je trestáno podle zákona atd.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy