5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Běda učitelkám, kterým muži vládnou?

Běda učitelkám, kterým muži vládnou?

Autor: Jan Mazanec | Datum: 10.11.2006 | Vydání: 9/2006

Velký mediální rozruch nedávno nevyvolala Analýza odměňování žen a mužů ve školství, kterou si nechala vypracovat Otevřená společnost. Pozornost nevzbudil ani tak samotný text analýzy, jako komentování jejích závěrů ze strany mužů. Z textu vyplývá, že za rozdílem mezi platy učitelů a učitelek na základních a středních školách (muž průměrně 21 863 korun, žena jen 16 754 Kč - Český statistický úřad, 2003) stojí nejen objektivní příčiny, ale i tzv. genderové stereotypy, tedy vžité představy o mužích a ženách.

Ve školním roce 2004/05 působilo v českém školství 90 tisíc žen ze 130 tisíc pracovníků. Čím škola poskytuje vyšší stupeň vzdělání, tím je na ní zastoupení žen nižší. Laickou veřejnost možná překvapily rozdíly v „distribuci funkcí“. Například při dílčím šetření na základních školách na Olomoucku vyšlo najevo, že pedagogické sbory tvořilo 83 % žen a 17 % mužů, kdežto ředitelskou funkci zastávali v 59 % muži. Pro střední školy celostátně platí, že podíl žen v zástupcovských funkcích je 47 % a v ředitelských 24 %. Analýza zejména prostřednictvím rozhovorů s vedením škol však dokazuje, že rozdíl v platech obou pohlaví není způsoben jen vyšším podílem mužů ve vedoucích funkcích. Zpochybňuje například tezi, že tarifní systémy nedávají prostor pro individuální výjimky. Podle ní různé přístupy k hodnocení vedení kroužků, suplování, přesčasů a k poplatkům za třídnictví mohou způsobovat rozdílné odměny pro jedno ze dvou pohlaví - týká se to i nenárokových složek platu a odměn. Na všech zkoumaných školách měli učitelé-muži více přesčasů než ženy: „Přesčasovou práci se snažíme dávat hlavně mužům. Oni se sami po přesčasech ptají. Je to jedna z cest, jak si učitel může nějaké peníze přivydělat. (...) Sportovní výchovy a informatiky vyučují převážně muži, protože domů tak nechvátají,“ uvádí jeden z ředitelů ZŠ.

Dva z osmi ředitelů-mužů nějakým způsobem zvýhodňovali muže a svůj postoj vysvětlovali takto: muž je živitel rodiny a zároveň není tolik „svázaný“ rodinou, kdežto žena se víc stará o děti (musí je vyzvednout ze školky atd.). Tento názor byl dále posilován myšlenkou, že muže je třeba ve školství udržet i za cenu určité „pozitivní diskriminace“, protože jinak tam zbudou samé ženy. Vyskytl se i názor, že učitelky-ženy samy nemají například zájem o více hodin, protože jejich manželé je s přehledem uživí.

Muži jsou podle analýzy spojováni s autoritou, racionalitou, ambiciózností a nadhledem, což dokládá výrok jednoho z ředitelů ZŠ: „Když budu chtít uklidnit osmou třídu, kde jsou tři čtvrtiny puberťáků, tak se to určitě lépe povede mně než učitelce, třebas dobré a šikovné, protože ti kluci se na ni dívají jinak.“

Někteří respondenti výzkumu měli zcela opačný názor už v samotném hodnocení profesní způsobilosti. Jeden z ředitelů SŠ uvedl: „Některé kolegyně to berou moc mateřsky, moc se sžijí s tím,moje děti.‘ Někdo jim dá pětku a už to berou, jako by tu pětku dostaly ony... Může se objevit taková přecitlivělost, někdy až hysterie.“ A další (z textu není jasné, zda šlo o ředitele, nebo ředitelku SŠ) naopak poznamenal(a): „Učitelky jsou takové pečlivější, soustavnější, vyžadují plnění úkolů... Kdežto chlapi mají nadhled, něco přeskočí...“

Velkorysost, nebo diskriminace?

Podle autorů studie nelze velký platový rozdíl svádět na fakt, že muži častěji pracují ve vedoucích funkcích. „Muži dostávají vyšší odměny a osobní ohodnocení. Vedení školy jim častěji dává placené suplování, aby měli víc peněz,“ vysvětlila v MF Dnes jedna z autorek studie Irena Smetáčková. „Navíc ve školách často žijí v přesvědčení, že žena učitelka po práci musí běžet hned domů postarat se o rodinu. A že muž má víc času,“ dodala. Podle ní fakt, že mužů je ve školství málo, nemůže sloužit jako argument pro zvedání platů. „I učitelky musí zabezpečit rodinu,“ uvedla Irena Smetáčková.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy