5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Blýská se školním zahradám na lepší časy?

Blýská se školním zahradám na lepší časy?

Autor: Daniela Kramulová | Datum: 13.9.2006 | Vydání: 7/2006

Ještě před deseti patnácti lety se zdálo, že školním zahradám v masovém měřítku odzvonilo. V současnosti se ale znovu hovoří o jejich významu, dokonce přibývá projektů, jejichž cílem je zahradu integrovat do skutečného každodenního života školy.

Pro generaci dnešních rodičů představovaly „pozemky“ nejen označení předmětu s minimální hodinovou dotací, který postihl žáky v průběhu druhého stupně, ale zpravidla též synonymum pro nudnou, špinavou činnost, jejíž praktický smysl školákům unikal. A v devadesátých letech se zdálo, že děti už se nebudou „rýpat v zemi“ nikdy. Přesto se mnohým školám podařilo jejich školní zahrady zachránit, což se jim nyní hodí při environmetální výchově.

Anachronismus, nebo prostředek výuky?

Otevření se Evropě a světu a poměrně štědrý přísun grantových financí v posledních patnácti letech umožnil školám, aby realizovaly výměnné pobyty žáků, zakládaly počítačové učebny, rekonstruovaly sportoviště… Představa žáků s motyčkou, ohnutých nad školním záhonkem a plejících mrkev, kterou v průběhu prázdnin zkonzumuje školníkova rodina, případně se nesklizené zaplevelené zbytky v rámci zářijových pozemků vytrhají, se mnohým ředitelům, pedagogům,zřizovatelům škol i rodičům zdála jako anachronismus nehodný nastupujícího 21. století. Některé školy přišly o pozemky v restitucích, jiné tlačí k jejich prodeji zřizovatel. Kde nemají nadšeného pedagoga, tam školní zahrady pustnou, případně se mění na hřiště a U rampy pro školáky i širší veřejnost, onde navrhuje obec zřídit na pozemku koupaliště nebo jsou pronajímány k jiným účelům.

Zároveň však působí i opačné tendence. Ekologické organizace a sdružení, které se zaměřily na školáky, přicházejí s krátkodobými i dlouhodobými projekty pro třídní kolektivy i celé školy zacílenými na poznání přírody, její ochranu a pochopení ekologických zásad udržitelného rozvoje. Jde například o sdružení Tereza, Sever - středisko ekologické a etické výchovy Rýchory, kněžičké Středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě Chaloupky, brněnský Rozekvítek a další „neziskovky“, které se v roce 1996 sdružily do celostátní sítě Pavučina. Jednou z nabídek Pavučiny pro školy je projekt MRKEV (tedy Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), který už pět let podporuje vzdělávání pedagogů, vytváření školních programů ekologické výchovy a výměnu zkušeností mezi školami. A právě s ekologickými aktivitami a s programem environmentálního vzdělávání, které školám doporučuje metodický pokyn ministerstva školství z prosince 2001, nenápadně přichází i postupná renesance školních zahrad.

Zahrady ze škol nezmizely

Ekologické středisko Chaloupky realizovalo v roce 2004 průzkum současného stavu školních zahrad. Dotazníkem oslovilo všech 3858 základních a zvláštních škol v ČR, vrátila se téměř čtvrtina odpovědí. Z nich vyplynulo, že 769 škol(83 procent) má vlastní školní zahradu a ze 152 škol, které ji v současnosti nemají, ji dřív vlastnilo 106 škol. Téměř padesát škol uvažuje o tom, že zahradu založí nebo obnoví, většinou s cílem využívat ji v rámci environmentální výchovy. A skoro pětina stávajících školních zahrad už funkci „učebny v přírodě“ plní. Nejčastěji jsou školní zahrady využívány pro pěstování ovoce a zeleniny (579), květin (562), jako trávník (522), jen jedenáct škol uvedlo, že školní zahradu nevyužívá vůbec. Šedesáti třem procentům škol slouží zahrada k výuce přírodopisu, probíhá tu i výtvarná či tělesná výchova, výuka cizích jazyků, český jazyk a čtení, rodinná či hudební výchova, ekologie. Zahradu využívají školní kroužky, děti v družině i žáci o přestávkách.

Peníze na školní zahrady mohou školy získávat od různých fondů a nadací. Od roku 1999 funguje nadační fond Zelený poklad, jehož posláním fondu je podpora projektů zaměřených na ochranu přírody, revitalizaci veřejných prostranství a ekologickou výchovu - poslední dva roky se fond orientuje především na vznik ekologických školních zahrad (jedna z nich se rodí v Nýřanech z klasických pozemků na pracovní vyučování). Vznik zahrad financují i další nadace. Například nadace Via, která se orientuje na rozvoj občanských aktivit v místě, podpořila mimo jiné novou školní zahradu v Roztokách u Prahy - vzniká ve spolupráci školy, obce i rodičů.

Místo pro hry i pěstování zeleniny

Některé školy využívají svých zahrad především pro volnočasové aktivity svých žáků. Například v ZŠ Železnice má školní zahrada podobu zatravněné plochy s prolézačkami, kde si hraje především školní družina. I ZŠ Hálkova v Humpolci uvažuje o vybudování zákoutí pro družinu, základem jejich zahrady ale jsou obdělávané plochy, na nichž žáci pěstují ovoce a zeleninu. Pracují tu sedmáci a osmáci v rámci pracovních činností - pěstitelství. „Máme tu kromě záhonů i skleníky, učebnu pěstitelství, kompost. Žáci občas ohrnují nad hlínou nos, ale některé po roce pěstitelství chytne. Na Den Země si zkoušejí práce v zahradě i menší děti. Skoro všechny jsou z toho nadšené,“ říká učitelka Jana Kutišová. Největším problémem je podle ní nedostatek času. Ze šesti vyučovacích hodin týdně se velký areál školní zahrady udržovat nedá. „Uvažujeme o spolupráci se zahradnicí. Rozšířili bychom obdělávané plochy a další část zahrady upravili jako okrasně pobytovou zónu se sezením, prolézačkami. Chceme tu mít i nesečenou louku, na které budou moci děti pozorovat rostliny a hmyz, hmatovou stezku a využívat zahradu k učení v přírodě. Mám zpracovaných několik metodik laboratorních prací spojených s odchytem a pozorováním, ve školní zahradě se dá i kreslit,“ plánuje J. Kutišová.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 7/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy