5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Čeňková, J. a kol.: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury.

Čeňková, J. a kol.: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury.

Autor: Petr Kukal | Datum: 20.10.2006 | Vydání: 8/2006

Studie v osmi kapitolách představuje vývoj literatury pro děti a mládež (LPDM), k rámcově charakterizuje její jednotlivé žánry.

Vstupní kapitola z pera vedoucí autorského kolektivu dr. Čeňkové přináší stručný přehled vývoje žánrové struktury LPDM zasazený do historického kontextu. Z něj je zřejmá jednak podmíněnost vývoje tohoto typu literatury vnímáním dítěte ve společnosti, jednak mimořádný vliv školy na rozvoj dětské literatury.

Následující kapitoly kolísají mezi poněkud monotónními výčty autorů a děl, k nimž občas sklouzává hlavně dr. Čeňková (Proměny prózy pro mládež, próza s dětským hrdinou), a čtivými literárněvědnými studiemi Kateřiny Dejmalové (kapitolu Mýty v adaptacích pro děti a mládež pokládám za nejlepší část knihy). Obecně lze konstatovat, že na omezené ploše zhruba 170 stran dokázaly autorky (autorský kolektiv doplňuje doc. Naděžda Sieglová, - kapitola o vývoji poezie pro děti) dát publikaci i při značné šíři záběru víceméně soudržný tvar. Jeden každý čtenář proto patrně pocítí zklamání nad tím, že určité dílo do výběru zařazeno nebylo, zatímco jiné, které naopak vnímá jako marginální, ano. Je to ovšem vzhledem k povaze textu poněkud nemístné; publikace nemá slovníkový charakter a na úplnost výčtů neaspiruje ani skrytě.

Sympatická je naopak snaha autorek propojit vývojový pohled s rovinou interpretační a alespoň na několika příkladech se pokusit o analýzu tvorby konkrétního autora či jen vybraného titulu. Že taková dvojkolejnost přináší řadu potíží, je jasné. Ale že je to legitimní princip, který může uspět, přesvědčivě ukázali např. Trávníček a Kožmín v přehledu české poezie od 40. let Na tvrdém loži z psího vína.

Uměl bych si ovšem představit doplnění knížky o drobnou kapitolu o dětské literární tvorbě ve smyslu literatury tvořené dětmi. Tu v naše prostředí představují zejména sborníky prací z literárních soutěží určených přímo dětem (Macharův Brandýs) nebo vypisujících dětskou kategorii (Literární cena Vladimíra Vokolka), soubory dětských, většinou tematicky zaměřených mikroútvarů (Děti píší Bohu), vzácně i rozsáhlejší publikace vydané v kamenných nakladatelstvích (šestnáctiletá Iva Vyhnálková: Froddy, přítel z pravěku).

Praha, Portál 2006


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy