5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > CHYBÍ NÁM „VÝCHOVA K LÁSCE“

CHYBÍ NÁM „VÝCHOVA K LÁSCE“

Autor: Jan-Michal Mleziva | Datum: 11.3.2009 | Vydání: 3/2009

Moderní společnost dospěla do stádia, jehož dominantním rysem se stal individualismus stavějící do popředí sebe sama a svou autonomii. Jedinci se nyní dostává tolik práv a svobod, jako tomu nikdy v dějinách lidstva nebylo, a to v nejrůznějších sférách života, včetně rodiny, rodičovství a sexuality. Jak se s novou skutečností vypořádává výchova?

K běžným jevům dnešní společnosti ve zvýšené míře patří rozvodovost, život single, dobrovolná bezdětnost, rodiny s jedním rodičem, rodičovství v nevlastních rodinách, odkládání mateřství atd. Zdaleka ne vše, co pokrok na tomto poli přináší, lze přijímat s potěšením, a tak si kladu otázky: A co výchova? Jaké nové úkoly se pro ni vynořují? Hlavní doménu výchovy v oblasti rodiny, rodičovství a sexuality samozřejmě představuje rodinný systém, v němž člověk vyrůstá a který se otiskuje se svými klady i zápory do jeho duše jako mustr, podle nějž jsou řízeny další kroky v životě. Je to úděl, s nímž se musíme v dospělosti vyrovnávat, mnohdy velmi těžce a složitě, neboť ve vědomí si neseme jen malou část tohoto „dědictví“. Rodině jakožto soudržné jednotce uštědřil vývoj společnosti velké rány a obzvláště v posledních desetiletích je patrné, jak dokazují demografické výzkumy, že postižení rodiny ohrožuje přímo samou existenci lidstva. Jenže společnost-stát nečiní žádná zásadní opatření a problém předává jako horký brambor dál mladším generacím, které jej ale možná nebudou s to vyřešit.

Rodinná výchova?
Zbytkový předmět

V rámcových vzdělávacích programech, jimiž se má řídit výuka na základních a středních školách, tvoří problematika rodiny, rodičovství a sexuality především obsah vzdělávacího oboru výchova ke zdraví. Na základních školách nese výchova ke zdraví většinou označení rodinná výchova a jakožto „výchova“ je vnímána coby okrajová záležitost školního vzdělávání, a to jak ve školách, tak i v rodinách. Není proto žádnou výjimkou, když jsou hodiny rodinné výchovy přidělovány učitelům jiných aprobací k doplnění jejich pracovního úvazku. Učitelé rodinné výchovy jsou nuceni vypořádat se nějakým způsobem s choulostivou tematikou sexuální výchovy, někdy se ji snaží obejít nebo volí anatomicko-fyziologickou cestu. Jsem přesvědčen o tom, že rodina, rodičovství a sexualita znamenají v životě člověka tak významný fenomén, že je nelze odsunout do výchovy ke zdraví a oblast sexuální výchovy zúžit na pouhou anatomicko-fyziologickou záležitost.

Člověk je součástí přírody, a přestože se z ní do jisté míry vymanil a snaží se ještě více emancipovat, stále musí respektovat její zákonitosti, chce-li dále žít. Kult blahobytu současné doby ve spojení s individualismem však člověka nutí nectít a nedodržovat řád přírody, který je směrodatný pro rodinu, rodičovství a sexualitu a který formoval i lidskou společnost v celé její historii. Tento řád nás obdaroval něčím, co v některých aspektech přesahuje rozměr rodiny, rodičovství a sexuality, a tím je láska. Láska, o níž pojednávají umělecké skvosty lidské kultury, láska, pro niž byl obětován nejeden lidský život, láska, po níž všichni toužíme, láska, která dává našemu žití obsah a cíl. Biologie lásky nás potom učí, že existence a význam lásky spočívá nikoli v obdarovávání jedinců přírodou, nýbrž v úkolu, který se s oním obdarováním pojí, v předávání života. Ještě donedávna tímto úkolem příroda člověka vědomě nezatěžovala, byl plněn více méně bezděčně. Avšak nyní, kdy člověk s mocnými nástroji emancipace ve svých rukou může zcela dle svého vědomého rozhodnutí ovládat další předávání života, stává se téma úkolu přírody důležitou výzvou pro výchovu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2009
nebo v On-line archivu.

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy