5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Chystají se učebnice na vedoucí úlohu?

Chystají se učebnice na vedoucí úlohu?

Autor: Daniela Kramulová | Datum: 8.2.2006 | Vydání: 2/2006

Kauza "Slabikář", kterou koncem listopadu odstartoval redakční článek v MF Dnes o tom, jak nad novým slabikářem Prodosu prvňáčci pláčou a odborníci jsou jím zděšeni, obrátila po čase zase pozornost k otázkám kvality školních učebnic a k roli, jakou v době nesčetných tištěných, audiovizuálních a virtuálních pomůcek hrají.

Zmíněný článek z 29. listopadu 2005 na titulní straně prestižního deníku sděloval: "Nový slabikář prvňáčky rozplakal, nerozumějí mu." Jenže vzápětí se objevila písemná prohlášení citovaných odbornic (logopedky, psycholožky, knihovnice), že s redaktory hovořily telefonicky pouze v obecné rovině, že se ke zmíněné publikaci v žádném případě nevyjadřovaly, neboť ji v té době neznaly, nebyly informovány o připravovaném článku a nesouhlasí s účelovou manipulací a zkreslením svých výroků. Nakladatelství Prodos také upozornilo, že kritizované formulace se ve slabikáři vůbec nevyskytují (o tom, že zmíněnou knihu patrně nedrželi v ruce ani samotní redaktoři, z jejichž klávesnice článek vzešel, svědčí i prostý fakt, že nesprávně uvedli jména autorů, didaktičky Hany Mikulenkové a básníka Radka Malého - výtvarník a divadelník Matěj Forman je naštěstí osoba dostatečně mediálně známá). Místo trefného článku odhalujícího špatnou kvalitu jednoho nového slabikáře, tak text vzbuzuje spíše otázky týkající se bulvarizace a neserióznosti naší žurnalistiky. Pokud však odhlédneme od této konkrétní kauzy, zůstává k zodpovězení otázka, zda jsou naše učebnice kvalitní, či nikoli.

Za vším hledej doložku

Učebnicím a učebním textům je po několikaměsíčním řízení udělována schvalovací doložka ministerstva školství (například slabikářů s doložkou je na našem trhu 12). Dostávají ji zpravidla na šest let "na základě posouzení, zda jsou v souladu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, vzdělávacími programy a právními předpisy" (seznam všech schválených učebnic lze nalézt na www.msmt.cz). Po uplynutí této doby učebnice doložku ztrácí, pokud nakladatelství nepožádá o její prodloužení, což se zpravidla děje. Schvalovací doložku nemůže získat učebnice - solitér. Vždy je součástí ediční řady - za slabikářem tedy následují čítanky, učebnice českého jazyka, pracovní sešity atd., vše (minimálně) pro 1. až 5. ročník. Vydavatelse musí zavázat, že jednotlivé tituly ediční řady budou vycházet tak, aby školy mohly plynule postupovat s výukou daného předmětu do vyšších ročníků.

Samotné schvalovacího řízení a praxe udělování ministerských doložek vnímá odborná veřejnost kontroverzně. V uplynulých letech byla kritizována praxe, kdy recenzentovi platil honorář vydavatel učebnice, takže dotyčný byl v podstatě finančně zainteresován na sestavení posudku, s nímž byl vydavatel spokojen. Tímto způsobem už sice řízení neprobíhá, nicméně vzhledem k platnosti doložky tvoří tyto učebnice základ nabídky mnoha vydavatelů. Za další problém zejména u učebnic společenskovědních považují někteří odborníci požadavek "politické korektnosti". "Získat schvalovací doložku ministerstva školství pro dějepisnou učebnici je takřka nadlidský úkol. Kromě odborných a didaktických posudků musejí autoři či nakladatelství předložit též souhlas pražského arcibiskupství, židovské obce, Muzea romské kultury, evangelických církví, muslimů žijících v České republice i dalších organizací a zároveň splnit ryze formální kritéria, například aby učebnice měla živá záhlaví," postěžoval si před dvěma lety vysokoškolský profesor českých dějin Petr Čornej v časopise Dějiny a současnost.

Samostatnost ano, ale

Další kritické hlasy upozorňují rozpor mezi tím, že školy jsou na jedné straně považovány za dost chytré, aby si vytvořily vlastní koncepci vzdělávání, na druhou stranu však ne za zas tak chytré, aby rozpoznaly nekvalitní učebnici. Svatopluk Pohořelý, vedoucí odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání ministerstva školství, v této souvislosti ovšem zdůrazňuje, že výběr konkrétních učebnic a učebních materiálů je plně v kompetenci školy, respektive ředitele. Tomu žádný právní předpis neříká, že školy musejí používat učebnice se schvalovací doložkou. "Školy si mohou na trhu volně vybírat to, co odpovídá jejich stylu výuky a schopnostem dětí dané věkové kategorie," uvádí S. Pohořelý.

Tato zásada vypadá velmi liberálně, ve skutečnosti to ovšem tak jednoduché není. Ze státního rozpočtu jsou totiž dotovány jen učebnice se schvalovací doložkou, vše ostatní musí škola hradit z jiných zdrojů, v praxi tedy ministerstvem neschválené učebnice většinou zaplatí rodiče. Pro vydavatele učebnic to z obchodního hlediska v podstatě znamená, že kdo nemá doložku, jako by ani neexistoval. Možnosti využívat ministerstvem neschválených materiálů totiž školy využívají pouze výjimečně, a to zejména v případě učebnic a pracovních sešitů cizích jazyků od zahraničních vydavatelů. Přitom na některých školách by učitelé dali přednost neschváleným učebnicím, kdyby to ovšem bylo z finančních důvodů možné. "Podle názoru některých učitelů by někdy lépe vyhovovaly ministerstvem neschválené učebnice. Většina učebnic má nevhodně uspořádané učivo, některá témata chybí, takže učitelé musejí čerpat z více učebnic, kombinovat. U některých je i nevhodné značení - například na jedné straně je dvakrát cvičení 1, 2, 3... Jindy je v nich zase málo příkladů," podotýká Marie Hlaváčková, zástupkyně pro 2. stupeň Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 2/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy