5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Co se za léta ve skautingu nezměnilo, je jeho smysl

Co se za léta ve skautingu nezměnilo, je jeho smysl

Autor: Nina Rutová | Datum: 4.4.2012 | Vydání: 4/2012

Rozhovor s Evou Měřínskou se točí spíše kolem skautingu než kolem ní samé. Prozraďme tedy, že kromě skautingu se v uplynulých letech zabývala také problematikou úrazů a poškození mozku a v roce 2010 získala titul dobrovolník roku od sdružení CEREBRUM. Ráda cestuje, přede na kolovratu a věnuje se knihařskému řemeslu.

Co se za léta ve skautingu nezměnilo, je jeho smysl

Co momentálně pro skauting děláte?

Ve skautské organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR jsem volenou členkou náčelnictva Junáka, což je řídící orgán organizace. Věnuji se vzdělávání skautských vedoucích momentálně na kurzu Gemini a organizaci části celostátní akce určené pro -náctileté a mladší dospělé skautky a skauty s názvem Mikulášský seminář. Dříve jsem se věnovala skautskému oddílu v Táboře.

Od jaké události, jakého data se založení skautu v Čechách odvíjí?

V letošním roce slaví skauting v Čechách sté narozeniny. V roce 1912 tábořil poprvé Antonín Benjamin Svojsík, zakladatel českého skautingu, se skupinou chlapců ve vorlovských lesích nedaleko hradu Lipnice na Vysočině. Na tehdejší dobu to byl velký experiment v oblasti výchovy dětí, která tenkrát patřila do rukou výhradně rodičů, školy a případně církve nebo tělovýchovných spolků. Ty ale rozhodně nevyužívaly volného pobytu v přírodě, schopnosti dětí přiměřeně se o sebe postarat, romantiky a dobrodružství, což skauting vyčleňovalo z dosavadního pojetí působení na růst dětí.

Skauting však vznikl v Anglii. Kdy – a proč právě tam?

Na začátku 20. století se v anglické armádě věnoval výchově mladých kadetů sir Robert Baden-Powell. Byl však přesvědčen, že chlapci by měli být vychováváni nikoliv vojensky, ale pro mírový život. Tak, aby z nich vyrostli samostatní, zodpovědní a schopní lidé. V roce 1907 se rozhodl vyzkoušet svoje nápady v praxi: uspořádal stanový tábor na jihoanglickém ostrůvku Brownsea. Samozřejmě byl tento počin inspirací pro zmiňovaného Svojsíka. Angličtí chlapci byli nadšeni, Baden-Powell rovněž a rozhodl se svoje pojetí výchovy sepsat a vydat v podobě příručky Scouting for Boys. Z dnešního pohledu bychom řekli, že příručka, respektive skauting zaplnil díru na trhu, neboť během jednoho roku skautovalo v Anglii na 100 tisíc chlapců a skaut se dále šířil do světa.

V čem jsou dnešní skauti jiní a co z tradice přetrvává?

Dnešní skauti jsou samozřejmě jiní než před sto lety. Změnili se stejně jako kterékoliv jiné děti. Mají jiné okruhy zájmů, jiné možnosti, způsob výchovy je jiný ve společnosti i u skautů. Co se za léta ve skautingu nezměnilo, je jeho smysl – to, k čemu se skauting děti snaží vést a jakými prostředky to dělá. Skautská výchova učí děti samostatnosti, odpovědnosti či společenské aktivitě. A její kouzlo spočívá v tom, že děti si tyto věci osvojují jaksi mimochodem, v průběhu programu. Nedílnou a nezanedbatelnou součástí je také to, že děti fungují v kolektivu vrstevníků. I to se za sto let existence skautingu nezměnilo. A v dnešní době, kdy mnohým dětem přesně tento kontakt s vrstevníky chybí, naopak nabývá nového významu.

Jaká je ve skautu hierarchie?

Skautský program je založen na družinovém systému. To je jedno ze základních specifik skautské výchovy. Družina je skupinka přibližně 6–8 vrstevníků, jež je jakousi samosprávnou jednotkou v rámci oddílu, který sdružuje většinou 2 a více družin. Každá družina má svůj název, zvyklosti, rituály. Důležité je, že družinu „vede“ jeden ze skupiny vrstevníků, většinou o něco starší, zkušenější. Děti se tak učí nejen zodpovědnosti za sebe a své kamarády, ale zároveň týmové činnosti. Na fungování oddílu samozřejmě dohlíží dospělý a kvalifikovaný vedoucí.

Může vést skautský oddíl i dospělý člověk, který sám skautem neprošel?

Pravděpodobně by to nebyl problém, ale není to příliš obvyklé. Skautští vedoucí se obvykle „rekrutují“ z řad skautů a skautek, kteří sami prošli oddíly a mají předpoklady, chuť a vůli předávat svoje zkušenosti dál. Skauti si také za sto let existence vytvořili propracovaný systém vzdělávání – vedoucí procházejí kurzy a zkouškami, aby byli pokud možno co nejlépe kvalifikovaní pro práci s dětmi a mládeží. Jde o poměrně náročný vzdělávací systém, kde musí jednotlivec obstát v oborech jako pedagogika, psychologie, ekonomika, tělovýchova, řízení a dalších, včetně táboření apod.

Jakým způsobem se udržuje rovnováha mezi hierarchickým a demokratickým řízením v organizaci?

Aby demokracie dobře fungovala, je třeba dodržovat stanovená pravidla. Skauting akcentuje spolupráci a role vedoucích je postavena a vnímána jako role průvodců nikoliv osob, které rozhodují a nařizují. Ustanovování do funkcí má svoje pravidla, ať už jde o zkoušky a prokázání kvalifikace anebo volby. Jednoduše platí, že hierarchie není samozvaná.

Existují zájmové oddíly? Jaké jsou jejich oblasti zájmů – co všechno se pod skautskou činnost vejde?

Každý oddíl je specifický, každý skautskou výchovnou metodu uplatňuje po svém. Základním dělicím hlediskem podle programové náplně může být dělení na tzv. vodácké a suchozemské oddíly. Ty první se aktivně věnují vodáckým sportům, tzn. jejich letní tábory bývají obvykle putovní a spočívají v sjíždění tuzemských či zahraničích řek. Další oddíly se mohou specializovat na turistiku, i vysokohorskou, jiné se věnují zapomenutým řemeslům a vůbec rukodělným pracím, jiné sportu, pořádají turnaje ve frisbee, baseballu, schovávají a hledají poklady v rámci geocaschingu nebo se věnují environmentální výchově… Vždy záleží na konkrétních lidech, vedoucích i dětech, co do oddílu přinesou.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 4/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy