5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH: 3 pohledy

DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH: 3 pohledy

Autor: Tereza Komárková | Datum: 9.4.2009 | Vydání: 4/2009

V České republice jsou stovky dětí v dětských domovech ve věku základního vzdělávání. Není to malé číslo. A navíc, tyto školou povinné děti chodí na základní školy převážně v místech sídla dětského domova, a tak je jejich koncentrace v těchto školách výrazně vyšší než jinde. Jsou děti z dětského domova na základních školách dětmi se speciálními potřebami? Jaká je spolupráce mezi dětskými domovy a školami?

Vzdělávání má být pomocníkem k nabytí informací, rozhledu, zkušeností, zprostředkování budoucího výběru naší další cesty. Proč tedy každý netouží po tom mít dobré známky? Proč jsou někteří žáci neukáznění a je jim škola „fuk“? Dětí s problémovým chováním je mnoho, děti z dětských domovů jsou různé, přesto je mnoho z nich ve škole označováno jako „problémové“.

V převážné většině tyto děti prošly či procházejí něčím, čím děti procházet nemají, a řeší věci, které by řešit neměly. To se často může odrážet i v přístupu ke škole. V některých případech nebyly tyto děti vedeny k učení. Jiné zase řeší  natolik odlišné - a závažné - věci, že pro ně není škola nijak důležitou součástí života, a nebo kupříkladu zlobením ve škole získávají pozornost, která jim třeba chyběla doma.

Může na to škola reagovat? Může. Především její pedagogové, kteří by měli nahlížet na každé dítě jako na individualitu, které se primárně nesnaží poslat svého učitele do blázince. Jak jinak zkusit zodpovědět v úvodu zmíněné otázky, než se zeptat těch, kteří mají k tématu nejblíže. Připravila jsem pro vás tři krátké rozhovory: s ředitelem základní školy, se zástupkyní ředitele dětského domova a také s mladou slečnou z dětského domova. 

Závěr:

Z krátkých rozhovorů, které jsem na toto téma uskutečnila, i z vlastní zkušenosti vychovatelky v dětském domově se domnívám, že právě škola může pomoci suplovat nefungující rodinné vztahy dětí kladným a přívětivým klimatem nejen ze strany žáků, ale i učitelů. A tak děti naučit víc než jen „vyučovanou látku“. Spolupráce mezi dětským domovem a základní školou prostřednictvím pravidelných schůzek by mohla pomoci dětským domovům pomoci lépe vysvětlit své možnosti a fungování a učitelům lépe pochopit starosti těchto dětí.
Ostatně, jak píše jeden newyorský učitel Haim Ginnot ve své knize Teacher and Child (Učitel a dítě): „Došel jsem k děsivému závěru, že rozhodujícím prvkem ve třídě jsem já. Atmosféru vytvářím svým osobitým přístupem a pohodu svou každodenní náladou. … Jen na mně pokaždé záleží, zda se krize vystupňuje, nebo zažehná, a zda se dítě polidští, nebo odlidští.“ Platí to i v přístupu k dětem z dětských domovů.

Pohled první: Hana Jedelská, zástupkyně ředitele dětského domova

Můžete charakterizovat vztahy, které jsou mezi dětským domovem a základní školou? Existuje mezi nimi nějaká forma spolupráce?

Mezi dětským domovem a základní školou jsou celkem dobré vztahy. V minulých letech jsme i zprostředkovali setkání s učiteli v našem zařízení, ukázali jsme jim jednotlivé rodinné skupiny a probrali problémy našich dětí. Po tomto setkání bylo vidět, že se pohled školy na naše zařízení výrazně změnil. V současné době mi připadá, že budeme muset schůzku zopakovat.

Napadá vás něco konkrétního, co ve vztahu dětský domov –základní škola chybí? Setkáváte se s nějakými problémy?

Občas se vyskytnou nějaké problémy ohledně komunikace s jednotlivými kantory, ale řešíme je celkem v pohodě. Myslím, že nás učitelé berou spíše jako instituci a mají pocit, že musíme reagovat na jejich pokyny a požadavky nejlépe hned. Příklad: Dopoledne si dítě z našeho dětského domova stěžuje, že mu není dobře - zavolají a mají pocit, že musíme přijít hned (dopoledne v dětském domově třeba nikdo není). S rodiči jednají jinak, protože vědí, že rodič pracuje a že potřebuje nějaký čas, aby si pro dítě přišel. To samé s úrazem - dětem z rodin zajistí odvoz na ošetření, nás okamžitě kontaktují a chtějí, abychom situaci řešili my. Moc nám též nepomáhají s doučováním dětí - spoléhají pouze na nás!..

Pohled druhý: Aleš, ředitel základní školy, kterou ve větším počtu navštěvují žáci z blízkého dětského domova

Jaké jsou vztahy mezi dětským domovem a základní školou? Spolupracují spolu tyto instituce?
 
Obě instituce úzce spolupracují, neboť základní školu navštěvují již dlouhou dobu děti z dětského domova. Spolupracujeme jak v oblastech výchovy a vzdělávání, tak i ve společných kulturních a sportovních akcích.

Napadá vás něco konkrétního, co ve vztahu s dětským domovem chybí? Je někde mezera?
Setkáváte se s nějakými problémy?

Myslím si, že se snažíme vzájemně se informovat a veškeré vzniklé problémy okamžitě řešit. S panem ředitelem dětského domova je velmi dobrá spolupráce a jeho paní zástupkyně je členkou Rady školy jako zástupce rodičů. Snažíme se vzájemnou komunikací (učitelů, vychovatelů) veškerou problematiku spojenou se vzděláváním a výchovou dětí ze zámečku v součinnosti vždy vyřešit...

Pohled třetí: Vanessa, dívka z dětského domova, 14 let

Je pro tebe škola důležitá? Jaké věci se ti ve škole líbí a co by si naopak změnila?

Jasně, že je důležitá, baví mě tak napůl, když je tam můj přítel, tak víc, když tam není, tak míň. Ale asi bych nic neměnila. No, vlastně některé učitele bych vyměnila. Některý jsou hrozný, zasedávají si na mě a furt mi dávají poznámky. Ale někteří učitelé jsou fajn, takový normální, že je s nimi sranda, povídají si s náma.“

A jak je to v dětském domově, připravuješ se sama, nebo se s tebou někdo učí?

Vždycky, když přijdu ze školy, tak se mnou teta nebo strejda dělají úkoly a tak. Ale mohla bych se učit víc, jako mít lepší známky a tak. Já na to asi i mám čas, ale prostě na to vždycky zapomenu...

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 4/2009


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy