5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > DÍVKY NEJSOU JEN NEVINNÉ

DÍVKY NEJSOU JEN NEVINNÉ

Autor: Elen Jirková | Datum: 14.1.2009 | Vydání: 1/2009

Při slově šikana se nám zpravidla vybaví obrázek chlapce nebo více chlapců, kteří bijí jiného, nějakým způsobem ho sužují a nebo mu ubližují. Rozpaky v nás může vyvolat otázka: „Probíhá šikana také mezi dívkami?“

Michal Kolář ve své knize Bolest šikanování uvádí významné znaky šikanování: „záměrnost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil, samoúčelná agrese“. Definice, které charakterizují pojem šikana, by měly tyto vnější znaky akceptovat pro dosažení celkové přesnosti a věrohodnosti. Definice z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování tyto vnější znaky akceptuje: „Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.“

Čísla mohou klamat

U dívek probíhá nejčastěji psychické násilí ve formě přímé a nepřímé agrese, kdy se dívky často zraňují slovem a izolací a již méně násilím fyzickým. Praxe psychického násilí dosvědčuje výskyt dívčí šikany, která je oproti chlapecké zastoupena v daleko menší míře. Avšak výzkumy probíhající u nás a ve Skandinávii přináší překvapení, že v porovnání se zeměmi, jako je Švédsko a Norsko, naše dívky šikanují třikrát častěji. I autor David Fontana se ve své knize Psychologie ve školní praxi zmiňuje o nálezech, které nasvědčují trojnásobnému výskytu šikanujících chlapců než dívek, přesto autor upozorňuje, že tato čísla mohou být zavádějící. Za nejčastější důvody uvádí, že dívky mohou být méně ochotné šikanování přiznat a také že psychické násilí probíhá ve větší skrytosti než násilí fyzické, které je více zjevné. Tato skrytost je způsobena projevy šikany, které dívky volí, což je nejčastěji vylučování ze skupinových činností, všeobecné ignorování a šíření pomluv. Rozdílnost mezi dívčí a chlapeckou šikanou autor shledává také ve způsobu výběru obětí, kdy chlapci si vybírají oběti z řad obou pohlaví, ale děvčata se převážně trýzní mezi sebou.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 1/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy