5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > DOUČOVÁNÍ, ZN. OD ZÁKLADŮ

DOUČOVÁNÍ, ZN. OD ZÁKLADŮ

Autor: Daniela Kramulová | Datum: 12.12.2007 | Vydání: 10/2007

„Má vaše dítě problémy se čtením nebo psaním? Chcete mu usnadnit učení a dát mu dobrý základ důležitý pro život a jeho uplatnění v budoucnosti?“ Tak oslovuje rodiče svými propagačními letáčky Studijní centrum Basic, jehož pobočky působí ve čtrnácti městech ČR.

Na webových stránkách centra se dočteme, že nabízí novou netradiční metodu, která efektivně řeší problémy se čtením, psaním a pravopisem formou individuálního doučování. V čem tato metoda spočívá a jak se liší od jiných způsobů práce s dětmi, které s obtížemi čtou a píšou, případně u nich byla diagnostikována dyslexie, dysgrafie či dysortografie? Ředitelka pražské centrály Jana Tomanová říká: „Lišíme se tím, že během doučování používáme takzvanou studijní technologii, což je nástroj, který studenta učí, jak se učit. Popisuje překážky, na něž může během studia narazit, a říká, jak je zvládnout.“

Pro žáky základních škol jsou překážky názorně popsány v obrázkové knížce -žák je schoulený do sebe, hrbí se, točí se mu hlava, zívá, je bez zájmu, znuděný, rozzlobený, unavený, pálí ho oči či bolí žaludek. Pokud překážky nepřekoná, po přečtení určitého úseku učiva má „prázdno v hlavě“, neví, oč se v textu jedná, unikají mu souvislosti, nedokáže se soustředit, je duchem mimo. Ve třídě se jeho nepozornost často projevuje vyrušováním a zlobením.

Popis příznaků je skutečně mistrně odpozorovaný ze života a jednoduché pojmenování problémů, s nimiž se rodiče dennodenně setkávají, je mnohdy osloví přímočařeji než slova odborníků o nezralosti nervové soustavy, změnách ve složení chromozomů či buněčné struktury, která v souvislosti s výzkumy dyslexie také zaznívají. Navíc se jim dostane ujištění, že „studijní technologie není složitá a není těžké se ji naučit“ (z webových stránek Studijního centra Basic).

Na překážky vysvětlováním

Podle Jany Tomanové je nejčastější překážkou ve studiu nepochopené slovo nebo symbol. „Obecně se má za to, že lidé nerozumí cizím slovům, ale děti např. často nevědí, jaký je rozdíl mezi hláskou a písmenem, co jsou samohlásky a souhlásky a proč se tak jmenují. Problémy dělají i znaménka - dvojtečka, uvozovky, pomlčka. Dítě prostě neví, jaký mají smysl. Anebo ve skutečnosti nerozumí významu a funkci slov - např. jako, se, aby, totiž…“

Ve vstupním testu je úkolem učitele odhalit, na jaké z pěti úrovní problém konkrétního dítěte začíná - a na tomto stupni je třeba zahájit doučování. Učitel sleduje dítě při čtení či psaní a zjišťuje, kde se objeví překážka - třeba tak, že se čtenář začne dívat jinam, zívat nebo od určité chvíle více chybuje. Tam, kde se problémy objevily, je slovo, jemuž nerozumí.

Co když ale žák slovu rozumí, v hovoru ho zcela běžně používá, ale kvůli dyslexii se mu pletou podobně vypadající písmena, třeba b, p, d, ptám se ředitelky Tomanové. „Zjistíme, která písmena se mu pletou, a pokud se dítě do kurzu doučování přihlásí, na jejich procvičování se zaměříme. Přesto si ale znovu ověříme, že danému slovu skutečně rozumí. Pracujeme fonetickou metodou, učíme děti, že každé písmeno má také svůj zvuk.“

Studijní centrum Basic nabízí doučovací programy v trvání od jednoho do čtyř měsíců, dítě navštěvuje centrum dvakrát týdně po dvou vyučovacích hodinách, v naprosté většině případů se pracuje ve dvojici žák-učitel. „Děti oslovují učitelky jménem, nemusí jim vykat, a když s něčím nesouhlasí nebo jim cokoli není jasné, mohou se ptát. Pokud se stane, že si dvojice takzvaně nesedne, učitele vyměníme. Stává se to ale zřídka,“ říká Tomanová.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 10/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy