5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Individuální vzdělávací plán není jen formalita

Individuální vzdělávací plán není jen formalita

Autor: Simona Pekárková | Datum: 7.3.2014 | Vydání: 3/2014

Ušít dítěti individuální vzdělávací plán (IVP) opravdu na míru je časově i odborně náročná práce a výsledek není předem zaručen. Někteří na něj nahlížejí jako na formální dokument, který v praxi stejně mnoho nemění. Někteří ho považují za docela užitečný nástroj, ale drží se v zásadě v kolejích standardních doporučení školského poradenského zařízení a do vlastních invencí se příliš nepouštějí. Proč? Není to škoda? Jak tedy IVP vdechnout více života a jak ho využít?

Individuální vzdělávací plán není jen formalita

Ve stávající situaci je stále mnoho učitelů a asistentů, kteří v souvislosti s IVP tápou. Není divu. K nejistotě vedly změny v legislativě provedené v nedávné minulosti. Jednou z odpovědí by měl být katalog podpůrných opatření, který v současné době vzniká v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, Člověka v tísni a dalších partnerů. Jaké systémové změny budoucnost přinese, se snad včas dozvíme. Jedno je jisté – dětem, učitelům i rodičům mohou dnes, stejně jako zítra, pomoci jen cílené a jasně definované formy podpory.

Počet dětí vyžadujících speciální péči je víc?

Většina z pedagogických pracovníků se již setkala se situací, kdy museli IVP napsat, doplnit či ho aktualizovat. Jedna věc je písemná příprava vzdělávacího plánu, druhá věc je jeho aktivní používání. Možnosti současné přesnější diagnostiky umožňují nejen včas odhalit potíže dítěte, ale i rychle doporučit podpůrná a vyrovnávací opatření. S přesnější diagnostikou stoupá i počet dětí na základních školách, které nějakou formu pomoci potřebují. To klade pochopitelně nároky na školu poskytovat a zabezpečovat potřebné podpůrné prostředky. Jedním z nejdůležitějších podpůrných prostředků je právě IVP a počet dětí, u kterých je doporučen, stoupá také díky změnám v legislativě, které umožňují poskytovat IVP poměrně početné skupině dětí se sociálním znevýhodněním. V praxi se často objevuje formální přístup k dokumentu a jeho někdy příliš šablonovité zpracování. V mnoha případech je IVP vytvořen bez ohledu na osobnost a jedinečnost dítěte jen proto, že „je to vyžadováno“. Svědomité vypracování IVP je časově náročná činnost. Potřebnému individuálnějšímu přístupu často brání nedostatečná kapacita odborníků v pedagogicko-psychologických poradnách (PPP) či speciálních pedagogických centrech (SPC), nedostatečné ohodnocení učitelů za tuto práci a často i malá znalost životního kontextu dítěte. Pokud se ale podaří IVP nastavit podle potřeb žáka, může být pro dítě záchranným kruhem, který ho udrží v hlavním vzdělávacím proudu. Jednoduše řečeno – smyslem IVP není hledat úlevy, ale určit aktuální úroveň schopností a dovedností dítěte, na níž může začít pracovat, a najít možnosti, jak tuto úroveň posunout dál.

Změny v legislativě

Dvěma základními legislativními dokumenty, jejichž některé body se týkají IVP, je novelizace vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných – novela č. 147/2011 Sb., a novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. – novela č. 472/2011 Sb.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy