5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > JAK TESTOVAT HANDICAPOVANÉ

JAK TESTOVAT HANDICAPOVANÉ

Autor: Václav Mertin | Datum: 11.4.2007 | Vydání: 4/2007

Postupně i v českém školství uznáváme, že jedinci s postižením mají právo zúčastnit se všech vzdělávacích činností stejně jako jedinci zdraví, a to včetně takových aktivit, v nichž jim na první pohled brání jejich omezení. Týká se to jak samotné výuky, tak například testování vzdělávacích výsledků.

Vtéto souvislosti hledáme specifické způsoby, jak jim účast umožnit. Zatímco prvotní reakcí bylo omezit rozsah předmětů nebo látky, kterou má jedinec zvládnout (například nebude se učit německy, nebude psát diktáty), zlepšit hodnocení výsledků, pokud provádí činnost za stejných podmínek jako běžní jedinci (nedostane pětku, ale čtyřku), apod., dnes se jednoznačně mluví o modifikaci podmínek. Jde o takovou úpravu podmínek, která zohledňuje limity dané postižením jedince, ale zároveň neovlivní samotný zkoušený jev. Nestačí však zdravým rozumem usoudit, co by tak asi bylo nejvhodnější, ale je nutné empiricky ověřovat, zda navrhovaná modifikace zlepšuje výkony postižených jedinců a současně neovlivňuje výkony jedinců zdravých. Pokud by docházelo ke zlepšení v obou skupinách, tak by se mohlo jednat o neoprávněné zvýhodňování jedné skupiny na úkor druhé. V souvislosti s empirickým ověřováním modifikací podmínek testování pro jedince s postižením je opravdu opakovaně zjišťováno, že z některých úprav profitují jak postižení, tak nepostižení jedinci. To na první pohled ukazuje na nevhodnost takové modifikace, protože vhodná by byla pro všechny, ale pouze jedinci s postižením k ní mají přístup. Existuje však i věrohodné alternativní vysvětlení, podle něhož jsou ve zmíněném případě podmínky testování nastaveny nevhodně jak pro intaktní, tak pro postiženou část populace, a je proto žádoucí změnit podmínky všeobecně.

VĚČNÁ HONBA ZA ČASEM

Mezi často používané modifikace patří větší množství času, které má jedinec s postižením na vypracování úkolů. Právě v této souvislosti se opakovaně zjistilo, že z delšího času profitují obě skupiny. Toto empirické zjištění vyvolává obecnější úvahy, proč vůbec začleňujeme čas a rychlost vypracování úkolů mezi proměnné, které ovlivňují vzdělávací výsledky a jejich hodnocení u žáka. Proč tedy v některých případech bazírujeme na rychlosti provedení? Mám na mysli nejrůznější pětiminutovky, testy a soutěže na rychlost. Je srozumitelné, že školní čas je limitovaný, a tak není možné věnovat každé činnosti neomezené množství času. Manipulací s časem při testování můžeme také získat přesně takové výsledky, jaké potřebujeme. Jestliže neúměrně zkrátíme čas, budou patrně výsledky skupiny velmi špatné. Naopak prodloužením času dojde ke zlepšení výsledků. Zatímco v prvním případě mohou úkol úspěšně zvládnout jen nejlepší, ve druhém případě se může procento úspěšnosti významně zvýšit. Vhodný časový limit tedy diferencuje výkony jednotlivých žáků. Časovým limitem se také snažíme zjistit, nakolik pokročila automatizace určitého probíraného jevu. Dítě, které má poznatek, pravidlo, postup či dovednost zvládnuté, ale ne zautomatizované, může mít dobrý výsledek, pokud má neomezené množství času. Jsou například děti, které mají v nižších ročnících základní školy problémy v diktátech proto, že nemají zautomatizované tvary písmen, a tak jim někdy chvilku trvá, než si vzpomenou, jak se některé písmeno píše. Pak dělají ve zkoušených jevech více chyb. Pokud však v této fázi stanovíme časové omezení na řešení úkolu, dovíme se pouze to, že dovednost nebo znalost nejsou zatím zautomatizovány, podstatně méně se však dovíme, jak jsou naučeny.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 4/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy