5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Jak učit o rodině

Jak učit o rodině

Autor: Jana Stará | Datum: 4.1.2012 | Vydání: 1/2012

Jak vést a vychovávat děti k rodině a rodičovství, když velké množství dětí je již na prvním stupni z rodin neúplných? Autorka článku je spoluautorkou ve Frankfurtu oceněné prvouky pro druhé třídy. Seznamuje nás s „novým“ myšlením o rodině, které se odráží také v koncepci již vydaných učebnic. Z jejího článku se zrodila také anketní otázka do příštího čísla: Má učitel při rodinné výchově vycházet ze zkušeností dětí?

Jak učit o rodině

Učivo o rodině je zařazováno do výuky na prvním stupni základních škol, aniž by to někomu připadalo zvláštní. Bylo zařazováno do výuky v době, kdy chodili do škol rodiče i prarodiče dnešních dětí, a je začleňováno i dnes.

Učivo o rodině jako výzva pro učitele

V současné společnosti se stává učivo o rodině pro učitele velkou výzvou. Je to proto, že se setkáváme se značným množstvím rodinných modelů, fungujících na odlišných principech. Počet neúplných rodin je velmi vysoký, jako rodinné příslušníky mnozí lidé vnímají i své zvířecí mazlíčky, někteří lidé nepovažují za svou rodinu své biologické příbuzné, roste počet bezdětných a nesezdaných párů, někteří lidé uznávají jako rodinu i svazky homosexuálních párů, úloha širších rodinných vztahů mnohdy oslabuje, rodinné hodnoty se relativizují… Snad ještě před několika desetiletími bylo možno předpokládat, že žádoucí je vést žáka od obvyklého nepřesného pojetí, například že rodinu tvoří lidé, kteří žijí spolu, ke „správnému“ právnímu nebo biologickému pojmu rodiny. Současná doba však přináší širší pojetí, které překonává úzký model biologických předků a potomků, objevují se pojetí rodiny víc vycházející z konceptů vzájemné odpovědnosti a závislosti. Poté, co byla kulturně akceptována méně restriktivní definice rodiny jako skupiny lidí, která se považuje za rodinu na základě vzájemné náklonnosti, začala být idea mladších dětí o společném bydlení a kontaktu vlastně správnou a stala se dobrým základem pro další rozvíjení myšlenek, proč lidé mohou zůstat v rodině, i když delší dobu s rodinou nežijí, a kdy a jak může být biologické příbuzenství dalším faktorem braným do úvahy.

Učitelé stojí před nelehkým úkolem. Kromě teorií o rodině musejí zvažovat rodinnou situaci dětí ve třídě, zastávané hodnoty jednotlivých rodin, vývojové předpoklady dětí, které se odrážejí v jejich schopnostech „uchopit“ předkládanou problematiku, musejí myslet na zákony a normy společnosti a zároveň by měli sledovat nejnovější didaktické poznatky a poznání vědních disciplín, které s učivem o rodině souvisejí (např. psychologie či sociologie).

Tato nelehká situace by mohla vést k jejich rozhodnutí o rodině ve škole neučit. Domníváme se však, že by to nebylo řešení dobré. Děti potřebují v relativně bezpečném prostředí školní třídy ujasnit některé skutečnosti o roli a fungování rodin, ujistit se v tom, že to, co prožívají, může být podobné tomu, co prožívá spolužák, uvědomit si hodnotu rodiny, svoji roli v ní, plánovat svou úplnou a fungující rodinu a věřit, že ji budou jednou mít. Tuto roli školy může jistě u mnohých dětí převzít rodina, ale další nezanedbatelná část dětí se ve svých rodinách o významu rodiny, efektivním způsobu řešení jejích problémů a o dovednostech, které přispívají k lepšímu soužití, nemá šanci mnoho dozvědět. Také pro děti ze šťastných rodin je důležité mluvit o významu rodiny, o potřebě oceňovat přispění druhých a rozdávat radost, o problémech, které se života rodiny mohou výrazně dotknout a ke kterým patří například smrt či ztráta zaměstnání. Probírání takových témat v přirozeně různorodé třídě je pro děti výbornou zkušeností, jak si uvědomit, že různí lidé mají na věci různé pohledy. Učit o rodině je velmi citlivou záležitostí, současný učitel podle nás potřebuje kvalitní materiály sestavené na základě studia a promýšlení všech výše zmíněných skutečností.

Pojetí učiva o rodině v učebnicích Fraus

Na základě zvažování vývojových předpokladů dětí v 1.–3. ročníku základní školy, poznatků didaktiky společenských věd, zkušeností učitelů a konzultací s psychology jsme navrhli pojetí učiva o rodině, které bylo systematicky začleněno do učebnic prvouky nakladatelství Fraus.

Rodina je důležitá

V prvním ročníku se děti učí identifikovat materiální i nemateriální statky, které jim poskytuje rodina. Děti v první třídě většinou neumějí odpovědět na otázky typu, proč je rodina důležitá. Spokojíme se s tím, že nejdříve ve skupinách a pak jednotlivě dokážou vyjmenovat několik věcí, které jim rodina dává/zajišťuje. Nehodnotíme negativně, pokud některé děti jmenují pouze materiální statky (jídlo, bydlení, oblečení, hračky). Na nehmotné potřeby (starají se o nás, dávají nám lásku, chrání nás) upozorní jiní žáci, případně učitel. Na základě porovnávání potřeb miminka a žáka první třídy si žáci uvědomují, že potřeby se během života mění.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 1/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy