5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Jak zvládnout trému

Jak zvládnout trému

Autor: Dana Tvrďochová | Datum: 7.3.2012 | Vydání: 3/2012

Přijímací zkoušky jsou jednou ze situací, kdy člověk může zažít trému. Do určité míry mohou být stres a tréma důležité tím, že nás aktivizují, motivují k výkonu, k vynaložení sil a zaměření pozornosti. Pokud ale tréma začíná negativně ovlivňovat výkon člověka, je načase s ní začít pracovat.

Jak zvládnout trému

Protože se v prožitku trémy spojuje velké množství vlivů – od osobnostních rysů, výchovných vlivů přes životní zkušenosti, hodnoty a očekávání až ke kulturním a společenským faktorům –, je třeba, aby práce se zvládáním trémy byla dlouhodobá, komplexní a poctivá. Můžeme se trémě nyní společně hlouběji podívat pod povrch a zaměřit se na její příčiny a souvislosti.

Pohled do duše rodiče

Když uvažujeme o tom, jak pomoci dítěti, aby mu tréma nekomplikovala přijímací zkoušky, bude dobré zaměřit se nejdříve na rodiče. Na nich totiž hodně záleží to, jak budou děti ke zkouškové situaci přistupovat, jak se v ní budou cítit.

Je přirozené, že každý rodič chce, aby jeho dítě bylo co nejúspěšnější, a bojí se selhání dítěte, které často prožívá jako svoje selhání. Bohužel je velmi snadné, aby tyto obavy a pochybnosti přenesl na dítě. A i když dítě uklidňuje, ujišťuje jej, jak mu věří, dítě často tento rozpor vycítí, a znejistí.

Proto může být přínosné, když se rodiče pozastaví a rozeberou si vlastní myšlenky, emoce a postoje vztahující se k přijímacím zkouškám. Nápomocná jim v tom může být např. technika mentálního mapování Tonyho Buzana, která může pomoci při ujasňování nových souvislostí, učení se, seberozvoji. Jedná se o techniku, která nám pomůže komplexně uchopit téma, kterým se zabýváme, a ukazuje nám cesty, kterými se vydat (viz box).

Rodiče se při mapování situace mohou zabývat např. otázkami: Proč chci, aby se dítě na gymnázium/SŠ dostalo? Jak by vypadal život dítěte, kdyby u zkoušek ne-

uspělo? Čeho se v souvislosti s přijímacími zkouškami nejvíc obávám? V čem je dítě dobré, na čem se u něj dá stavět?

A co děti?

Aby se děti naučily pracovat se svou trémou, potřebují v tom citlivé vedení a podporu. Pokud rodiče vyzkoušejí techniku mentálního mapování, mohou ji navrhnout i dětem. Její velkou výhodou je, že může teenagery upoutat tím, že ji každý může zpracovat podle svého založení. Někdo preferuje více výtvarné, symbolické zpracování, jiný se pustí do počítačového. Existuje totiž řada počítačových aplikací zaměřených na tvorbu mentálních map. Např. http://freemind.sourceforge.net, www.mindomo.com a další.

Aby děti dokázaly zvládnout svou trému, je důležité pracovat na tom, aby si uvědomily svou vlastní hodnotu, aby rozvíjely svou psychickou odolnost. Pro každého rodiče je velmi bolestné, když vidí, že má dítě potíže, že musí řešit konflikty a překonávat nesnáze. Překonávání problémů a nesnází je však pro vývoj dítěte velmi důležité. Děti tak získávají velmi cenné zkušenosti o sobě, o svých schopnostech. Toto vše se vyplatí také u přijímacích zkoušek. Může být tedy přínosné, když se rodiče zamyslí nad tím, kolik příležitostí ke zvyšování psychické odolnosti svému dítěti ponechávají.

Dva recepty pro sebedůvěru

Pro děti je velmi důležité, když vědí o oblastech, ve kterých jsou dobré, úspěšné. Na těchto silných stránkách se dá budovat sebejistota a pozitivní sebehodnocení. Můžeme pracovat na tom, že obtížné situace přehodnocujeme a bereme je jako výzvu, jako možnost.

Výstup na Kilimandžáro – zvláště pro mladší děti může být přínosné zahrát si dlouhodobou hru motivovanou výstupem na Kilimandžáro – vrchol hory = cíl dítěte (např. něco sám zvládnout, naučit se…). Nakreslíme na velký papír horu a zakreslíme cestu, na kterou vyznačíme několik zastávek. Když dítě překoná ve svém životě dílčí překážku, zvládne něco z vybrané oblasti, posune se o bod výš (překreslí postavičku, přelepí nálepku), až dojde k samotnému vrcholu. Pro děti je vizualizování jejich snahy a úspěchů velmi motivující.

Stěna slávy – můžeme v dětském pokoji nebo v bytě s dítětem udělat jeho stěnu slávy, na které budou fotky, obrázky a popisky toho, co ho baví, v čem je dobré. Nemusejí to být jen diplomy ze soutěží, ale třeba i fotky dítěte při oblíbené činnosti. Rodiče v tom mohou dětem pomoci, mohou tak společně objevit spoustu silných stránek dítěte.

Pokud je u dítěte tréma příliš velká a komplikuje mu život, je možné obrátit se na psychologa a společně pracovat na jejím zvládání.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy