5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Je výzva „Všem, jejichž hlas je slyšet“ přínosem pro české školství?

Je výzva „Všem, jejichž hlas je slyšet“ přínosem pro české školství?

Datum: 14.11.2007 | Vydání: 9/2007

Výzva Jindřicha Bečváře vyvolala velký rozruch. Podepsala ji řada známých osobností a v nemálo školách si ji učitelé vyvěsili na nástěnky. Mnozí odborníci, učitelé, ředitelé škol se však postavili proti. Jaký význam má tato výzva pro naše školství?

Pro

Každá veřejná výzva je sice manifestací, ale její hlubší podstata spočívá v tom, že chce iniciovat veřejnou diskuzi. Proto by měla být hodnocena až s určitým dostupem, poté, co se diskuze uskuteční. Nejinak je tomu i s prohlášením stovky (převážně) akademiků, v němž vyjadřují své znepokojení nad úrovní vzdělanosti nastupujících generací.

Posuzovat výzvu „Všem, jejichž hlas je slyšet“ izolovaně je pro celkové pochopení diskutovaného problému nedostatečné a každý, kdo chce analyzovat problém s maximální mírou objektivity, ať už s výzvou souhlasí, či ne, si prostě počká na reakce, z nichž teprve může poskládat jakýs takýs celistvý obraz. V případě této výzvy nebylo nutné čekat dlouho, což ukazuje, že se jedná o velmi živou problematiku.

Na jednu stranu je nutné vyzyvatelům vytknout, že svou výzvou definovali vzdělání jako určitou konstantu a nastavili mu historické měřítko. Vzdělání se mění se společností, se stavem kultury, s politickou a civilizační úrovní. Proto je těžké, a to v jakékoli době, určit měřítko vzdělávání vzhledem k minulosti. Freud správně odhadl, že není žádná špatná výchova – je pouze taková výchova, která neodpovídá daným kulturním požadavkům. Podobně se to má se vzděláním. Z obecného hlediska není žádné špatné vzdělání, protože je jen společenským instrumentem, který dělá to, co po něm společnost chce. Kdybychom tedy chtěli pojmout výzvu strukturalisticky, dojdeme k závěru, že výzva směřuje hlouběji než jen k problému vzdělání... 

Bohumil Kartous, šéfredaktor Učitelského zpravodaje

Pro i proti

Výzvu řady našich předních osobností vítám coby nepřehlédnutelné upozornění na závažné nedostatky v našem vzdělávacím systému. Tím, alespoň se domnívám, byl zpochybněn mýtus dobré české školy a potvrzena nutnost reformy školství. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že příčina tohoto stavu nespočívá v nízkých nárocích učitelů, jak stojí ve výzvě, ale v paradoxně nepřiměřených požadavcích základní školy kladených na žáky. Někdy méně znamená více, říká lidová moudrost, tzn. kvalita by měla vystřídat kvantitu. Aby však k tomu mohlo dojít, musí se zájem pedagogů více zaměřit na žáka a na pochopení jeho skutečných potřeb pro budoucí život. Na současné žáky nelze nahlížet jako na nevzdělance, v jistých ohledech jsou daleko před námi dospělými. Naší povinností je tedy brát je jako rovnocenné partnery a svým vlastním příkladem jim být vzory. Jinak se stáváme v jejich očích pouhými kašpary.

Jan-Michal Mleziva, učitel

Proti

Souhlasím s autory výzvy, že starost o vzdělání patří a vždy patřila k základním potřebám každé společnosti. Bez zajištění přenosu znalostí, schopností a dovedností potřebných pro přežití a identitu kultury kultura zaniká. Mám však několik otázek, pomocí nichž chci ukázat, že autoři výzvy tuto starost zahalili do pláště naivního osvícenství a staromilského konzervatismu, a že se proto musí nutně minout účinkem.

Velký problém mám s tím, co je to vlastně ten všeobecný rozhled. Je všeobecný přehled jakási všehoznalost? Znamená to, že mám znát všechno z historie, biologie, fyziky, chemie, matematiky, zeměpisu, ovládat několik jazyků, včetně latiny, znát místopis svého města a krajiny a kdovíco ještě? Nebo to znamená, že mám vědět jenom něco z toho, protože je jasné, že všechno stejně vědět nebudu? A co přesně? Které informace už nejsou důležité a které ještě ano?...

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy