5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Kariérní řád pod lupou

Kariérní řád pod lupou

Autor: Jiří Lacman | Datum: 6.2.2017 | Vydání: 2/2017

Letos vstoupil v platnost kariérní řád pro učitele. Třístupňový systém, který je podmíněn plněním atestací, vzbuzuje mezi pedagogy řadu otázek. Tři nejčastější dotazy jsme položili tiskovému odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde jsou odpovědi.

Kariérní řád pod lupou

1) Dostanou starší učitelé druhý kariérní stupeň automaticky bez atestací?

Všichni učitelé, na které se vztahuje kariérní systém a kteří ke dni účinnosti novely zákona o pedagogických pracovních vykonávali činnost učitele alespoň dva roky v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, se dnem účinnosti zákona zařadí do druhého kariérního stupně (KS2).

2) Jak budou atestace probíhat? Bude se zkoušet z vědomostí daného oboru, nebo se budou předkládat nějaké práce?

Atestační řízení nejsou koncipována jako žádná zkouška. Cílem atestačního řízení pro získání třetího kariérního stupně (KS3) je prověřit a zhodnotit kvalitu práce učitele v oblasti jeho přímé práce s dětmi a žáky ve třídě, v oblasti rozvíjení jeho profesních znalostí a dovedností a v oblasti jeho působení ve škole i mimo ni. Atestační řízení na KS3 trvá jeden rok. Ověření vychází z obhajoby dosavadní práce učitelem s využitím jeho dokladového portfolia, zpráv České školní inspekce o provedených hospitacích v průběhu atestačního řízení a zprávy ředitele. Dokladové portfolio obsahuje doklady, které podávají přehled o dosažených kompetencích a kvalitě výkonu profese učitele. Atestační řízení je ukončeno hodnoticím pohovorem před atestační komisí.

Atestační komise pro KS3 je pětičlenná a jsou v ní zastoupeni: ředitel školy, v níž učitel působí, školní inspektor, zástupce školy připravující učitele (SŠ, VOŠ, VŠ), učitel v KS3 ze stejného druhu školy, popř. se stejnou aprobací, odborník z praxe, popř. odborník na vzdělávací oblast uchazeče o KS3.

Cílem atestačního řízení pro získání KS2 je prověřit a zhodnotit kvalitu práce učitele v oblasti jeho přímé práce s dětmi a žáky ve třídě, v oblasti rozvíjení jeho profesních znalostí a dovedností a v oblasti jeho působení ve škole i mimo ni. Ověření vychází z obhajoby dosavadní práce učitelem s využitím jeho dokladového portfolia. Portfolio obsahuje doklady, které podávají přehled o dosažených kompetencích a kvalitě výkonu profese učitele. Atestační řízení je ukončeno hodnoticím pohovorem před atestační komisí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 2/2017 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy