5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Kopírujte, promítejte a googlete v mezích zákona

Kopírujte, promítejte a googlete v mezích zákona

Autor: Marie Kratochvílová | Datum: 8.3.2013 | Vydání: 3/2013

Časy se mění. A s nimi i pojmy a obsahy, které byly dlouhá léta vnímány jako samozřejmost a o nichž všichni věděli, co znamenají. Tak například „učební pomůcka“. Jaký je obsah tohoto slova v době internetu a nových médií a jaké důsledky to má v oblasti, kterou nazýváme duševní vlastnictví nebo také, úžeji, oblast autorského práva?

Kopírujte, promítejte a googlete v mezích zákona

Kromě věcí umístěných v kabinetech patří k učebním pomůckám odjakživa také učebnice ležící na lavici každého žáka. Proč o takové samozřejmosti mluvím? Protože je důležité si uvědomit, že za posledních dvacet let se změnily nejen obsah a grafická podoba učebnic, ale i jejich forma, která odpovídá možnostem nových médií (samozřejmě v ideálním případě). Bude nás zajímat, jaké změny tyto nové technologie přinášejí do procesu, který pro zjednodušení nazveme „učení“, a jaký v něm může být problém z hlediska autorských práv i etiky.

Jak chápe právo autorství?

Na začátku celého řetězu, jehož pomocí se dostává informace, úkol, sdělení do jakéhokoli média, jimiž disponuje učitel nebo žák, je autor, nejspíš vyzvaný některým z nakladatelů nebo podnícen grantovou finanční podporou.

Pokud se autor ujme úkolu vytvořit učebnici či učební pomůcku a uzavře s nakladatelem smlouvu, odevzdáním rukopisu a jeho zveřejněním dochází automaticky k ochraně jeho díla v rámci ustanovení autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů), podle nějž se v naší zemi řídí a ochraňuje dílo, potažmo jeho autor, nakladatel a eventuálně i dědic.

V této smlouvě, která se nazývá licenční , se zaváže autor i nakladatel k vzájemnému dodržení ujednání, jejichž cílem je vydání, resp. šíření díla. První, čím se tento zákon zaobírá, je tedy charakteristika díla – to proto, abychom věděli, co jím vlastně je nebo není chráněno. Důležitá pro rozlišení, co je autorským dílem, je jeho kreativní podstata.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy