5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > KORUPCE PŘI PŘIJÍMAČKÁCH?

KORUPCE PŘI PŘIJÍMAČKÁCH?

Autor: Bohumil Kartous | Datum: 10.12.2008 | Vydání: 10/2008

Transparency International, nevládní a nezávislá organizace zaměřená zejména na monitoring míry korupce ve veřejném sektoru, zrealizovala ve spolupráci se společností Scio, organizátorem Národních srovnávacích zkoušek, doposud ojedinělý průzkum přijímacího řízení na vysoké školy.

Prezentované výsledky průzkumu vyvracejí některé zažité mýty o korupci v přijímacím řízení, na druhou stranu ukazují, že vysoké školy mají stále velké rezervy v oblasti transparentnosti a objektivity. A také to, že uchazeči o studium na vysokých školách často vůbec nevědí, jaká jim zákon dává práva. Přijímací řízení na vysoké školy jsou čas od času zmiňována v médiích v souvislosti s řadou podivných okolností, podvody nebo přímo s korupcí. „Někteří studenti vysokých a středních škol se již v minulosti obrátili na právní poradnu Transparency International – Česká republika (TIC) a stěžovali si na neobjektivnost přijímacího řízení či nerovné zacházení ze strany vysoké školy nebo upozorňovali na podezření na korupci. Svědectví však doposud nebyla dostatečně průkazná,“ říká David Ondráčka, ředitel TIC – Česká republika.

Prorůstání korupce do školství napovídaly i další informace. Z výsledků průzkumu Transparency International v roce 2007 (Globální barometr korupce, průzkum shromažďující názory veřejnosti na korupci) vyplynulo, že školství není českou veřejností vnímáno jako nejzkorumpovanější oblast, přesto se v rámci EU Česká republika řadí ke státům s nejhorším vnímáním korupce ve vzdělávání. Vnímání korupce ve školství je horší pouze v Rumunsku a v Bulharsku.

Korupce u přijímaček?

TIC se proto rozhodla požádat uchazeče o studium na vysokých školách, aby se podělili o své praktické zkušenosti z přijímacího řízení. TIC oslovila společnost Scio, která souhlasila se spoluprací na přípravě průzkumu a s distribucí a zpracováním dotazníků. Společnost Scio působí v oblasti českého školství a vzdělávání od roku 1996 a zabývá se zjišťováním a hodnocením výsledků vzdělávání. Průzkum zjišťoval, jaká je u přijímacích zkoušek míra objektivnosti, transparentnosti, dodržování a porušování platného právního rámce a s jakými nesrovnalostmi a případy korupce se studenti setkávají. Průzkum měl dále přinést informace o tom, jaký je podle uchazečů přístup vysokých škol k přijímacímu řízení, jak uchazeči vnímají jejich vstřícnost a jak školy s uchazeči komunikují. Oslovování byli zejména účastníci Národních srovnávacích zkoušek z akademického roku 2007/2008.

Pozadí průzkumu

Kdo se průzkumu účastnil: Na dotazník odpovědělo celkem 4370 respondentů. Vyhodnocení výsledků proběhlo anonymně. Mezi respondenty jsou zejména účastníci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) z akademického roku 2007/2008, kteří byli osloveni prostřednictvím společnosti Scio. NSZ využívají desítky fakult vysokých škol v přijímacím řízení. Vzhledem k tomu, že uchazeči si průměrně podávají více přihlášek na vysoké školy, podařilo se tímto způsobem získat zkušenosti uchazečů nejen v případě fakult využívajících výsledků NSZ, ale také ostatních, které si zajišťují přijímací zkoušky samy.

Lze uvažovat o různé motivaci oslovených uchazečů se průzkumu zúčastnit. Vyšší motivaci mají pravděpodobně ti, kdo nebyli v přijímacím řízení úspěšní, tato tendence však není empiricky prokázána a je pravděpodobné, že při každém podobném průzkumu bude zatížení subjektivním postojem ovlivněným úspěšností v přijímacím řízení vysoké.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 10/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy