5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > KUMŠT UČITELE SPOČÍVÁ V JEHO POSTOJÍCH

KUMŠT UČITELE SPOČÍVÁ V JEHO POSTOJÍCH

Autor: Barbara Čechová | Datum: 6.6.2007 | Vydání: 6/2007

Znám ho jako výborného učitele, který dokázal nadchnout celou třídu pro výuku němčiny. Vzdoroval zaběhnutým kolejím a přinášel nové metody do výuky. JAN-MICHAL MLEZIVA se dívá na probíhající reformu skepticky, a přitom se snaží otevřít svou vlastní školu se specifickým obsahem, která se běžnému pojetí školy více než vymyká. V článku na následujících stránkách si můžete přečíst jeho kritickou refl exi Rámcových vzdělávacích programů.

 Začnu tradičně jako u mnoha jiných rozhovorů: Jak vnímáte probíhající reformu školství?

Jsem přesvědčen, že se reforma velmi obecně vzato ubírá správným směrem. Závažné nedostatky však vidím v dílčích krocích jejího uskutečňování. První z nich spočívá v nekvalitní informovanosti, a to jak učitelů, tak široké veřejnosti. Předpoklad, na první pohled správný, že se učitelé budou ze své vlastní iniciativy zajímat o problematiku připravované transformace školství, bohužel ztroskotal na jisté „imunitě“. A samozřejmě mnohdy i odporu vůči zásahům ústředních orgánů. Nebo často na přesvědčení, že naše školství není zase tak špatné, jak bývá někdy předhazováno. Rodičům i další veřejnosti se dostalo z médií jen několika kusých informací, které neumožnily vytvoření ucelenější představy o podstatě proměny školství, ba dokonce často způsobily představu zkreslenou. Při takovém výchozím bodu reformy nelze ale očekávat, že poptávka společnosti po novostech ve školách bude výrazně stoupat. Další chybný krok v realizaci reformy spatřuji v neuskutečnění koordinace změn na školách s důkladnou a zásadní proměnou učitelského studia.

Myslíte si, že do škol přišly díky reformě nějaké příklady dobré praxe?

Dobrých příkladů byla za posledních sedmnáct let celá řada. Kdo měl zájem se obohatit, příležitost vždy našel. Jenže tak jako kuchařský kumšt nespočívá ve znalosti obrovského množství receptů, tak i pro učitelské umění netvoří základ metodická výbava, ale osobní postoj učitele k žáku a jeho životu.

Co si myslíte, že by se v českých školách mělo především změnit?

Určitě vztah učitel-žák. Často jsem se na školách setkával a stále se setkávám s nezájmem o osobnost žáka. Tento jev považuji za skutečné příkoří. Pokud se však na učitele bude i nadále ve společnosti nahlížet jako na vykonavatele direktiv, zůstane žák také pouhým vykonavatelem příkazů učitele a nebude moci dojít k žádoucí spolupráci těchto dvou subjektů. Bohužel i způsob zavádění reformních změn do škol je nesen v direktivním tónu.

Snažíte se o otevření své vlastní školy, kterou nazýváte Michalskou. Jak by měla vaše škola vypadat?

Stručně řečeno, jedná se o školu s celoživotním vzdělávacím programem, která se ve svém hlavním působení zaměřuje na dvě nelehká období lidského života: dospívání a stáří. Michalská škola by měla představovat ojedinělé zařízení, které by mladým a starým lidem poskytovalo společný prostor k individuálnímu osobnímu růstu. Střední generace by byla zastoupena učiteli. Významnou roli by sehrávalo vzájemné duševní obohacování a pomoc při hledání a nacházení cesty ke smysluplnému a důstojnému životu a při jeho naplňování.

Jak byste starší generaci do běhu školy zapojili?

Základní myšlenka koncepce Michalské školy představuje vytváření příležitostí k aktivnímu zapojení starého člověka do chodu školy a současné poskytnutí péče o něj. Známé prostředí, možnost realizace a potřebná péče dávají nejen důležitý pocit jistoty, ale též radosti. Navíc každodenní kontakt s mladými lidmi vytváří prostor k předávání životních i odborných zkušeností, a zajišťuje tak generační kontinuitu, která se v moderní společnosti z rodin díky vzájemné nezávislosti jejich členů stále více vytrácí. Sám jsem dospíval obklopen cizími starými lidmi. A ač by se možná na první pohled mohlo zdát, že starý člověk nemá mladému moc co nabídnout, zažil jsem právě od starých lidí nejvíce podpory pro své aktivity a plány.

V čem dalším by byla Michalská škola odlišná od jiných škol?

V tom, že by zde docházelo k neustálé konfrontaci obsahu vzdělávání s jeho smyslem. Myslím, že absence smysluplnosti běžná ve vzdělávání na našich školách, od základních po vysoké, jim ubírá na vážnosti a hlavně okrádá člověka o spoustu nenahraditelného času.

O jaký typ školy by se jednalo?

O lyceum se dvěma zaměřeními - jazykovým a zdravotně-sociálním.

Co byste svým studentům chtěli v této škole především předat?

Důležité místo v koncepci Michalské školy zaujímají vztahy a kontakty s jinými lidmi, které se nejen silnou měrou podílejí na formování osobnosti, ale současně poskytují příležitost k rozvíjení sociálních dovedností. Vždyť problémy v mezilidských vztazích patří v průběhu celého života k těm nejpalčivějším. Navíc u dospívajícího člověka mezilidské vztahy probouzejí pocit síly i pocit smyslu života.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy