5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Lásko, ó lásko aneb Co si děti myslí o lásce a manželství

Lásko, ó lásko aneb Co si děti myslí o lásce a manželství

Autor: Miluše Rašková | Datum: 21.5.2006 | Vydání: 5/2006

Děti nejčastěji spojují lásku s kladným emocionálním vztahem, který popisující slovy: mít rád, zažít spolu něco pěkného, mít k sobě dobrý vztah, pomáhat si. Potvrdilo to výzkumné šetření realizované ve školním roce 2004/2005, které se zabývalo dětmi předškolního a mladšího školního věku. Výzkum také potvrdil zásadní význam, který pro děti v tomto věku má jejich rodina.

Pro pochopení toho, co je to láska, nebo jaký význam má manželství, je pro děti samozřejmě nejlepší, když vidí osobní vzor, kterým je dobře fungující rodina. Mnohdy ovšem dítě takovou rodinu nezažije a navíc na něj víc než v minulosti působí další zdroje informací (masmédia, knihy, noviny, filmy aj.), které přinášejí názory i vzory chování neodpovídající"příslušným normám"bezprostředních vychovatelů dítěte. Řada odborníků poukazuje na fakt, že až do nástupu puberty se u dětí jedná o takzvanou klidovou sexualitu po stránce biologické i psychologické. Rozhodně to však neznamená, že by v předškolním a mladším školním věku neměla u dětí probíhat sexuální výchova, ba naopak. Sexuální výchova se nepřetržitě uskutečňuje v rovině poučení, vzoru i vztahu, přičemž citové vztahy dítěte tvoří základ, na který navazují jeho vzory chování, tyto modely chování pak tvoří půdu pro získávání poučení. Děti musejí získávat subjektivně i společensky žádoucí vědomosti, dovednosti, postoje a chování z nejširší oblasti sexuálního života, do kterého patří i láska. Nejen mezi členy rodiny, ale v rámci emocionálních vazeb mezi lidmi hraje klíčovou roli právě láska, kterou označujeme jako kladný (emocionální) vztah k jedinci projevující se v nejrůznějších podobách - jako láska rodičovská, partnerská, manželská, sourozenecká aj. Jak jsme tedy úspěšní v oblasti budování představ dětí o lásce?

Láska se musí prožít

Jak už bylo uvedeno v úvodu, děti předškolního a mladšího školního věku spojují lásku s kladným emocionálním vztahem. Podle některých představuje láska také radost a štěstí, vděčnost a obohacení života, některé děti už dokonce rozlišují lásku v různých podobách (nejčastěji rodičovskou, sourozeneckou a partnerskou). Odpovědi shromážděné při výzkumu byly v mnohém odlišné. Některé obsahovaly jeden výraz, jiné větu nebo rozvitější souvětí. Níže vybrané citace (bez jazykové úpravy) však dokladují, že se už v tomto věku děti dovedou adekvátně vyjádřit k tomu, co pro ně znamená"láska ke druhé osobě": 
  *  "Abychom byli ke druhým hodní a abychom jim nedělali nepříjemnosti." 
  *  "Láska se nedá vyjadřovat, musí se prožít. Láska je taková, že se mají moc dva lidi rádi." 
  *  "Pro mě to znamená, že je to cit mít někoho rád, třeba maminku, tatínka, sourozence." 
  *  "Obdivování druhého, trávení spolu s druhým volný čas, vzájemná důvěra." 
  *  "První tak do patnácti let je to takové škádlení potom začíná láska." 
  *  "Když jeden člověk se zamiluje do druhého." 
  *  "Znamená to pro mě soucit, pochopení a milost k druhé osobě." 
  *  "Rodičovská láska je láska největší a není jako když mám ráda nějakého kluka."

Mezi projevy lásky děti zařazovaly formy slovní (říkat si, že se máme rádi) i písemné (milostné dopisy, básně, citáty), fyzické (líbání, hlazení, držení za ruce, vzájemná pomoc, ochrana druhého) i materiální (věnování dárků, přáníček, kytek). Podle odpovědí dětí je patrné, že jim připadá důležité, že lidé, kteří se mají rádi, spolu tráví volný čas a projevují si city:"chodí spolu na procházky","chodí spolu na rande","jsou na sebe milí a nehádají se","nemlátí se","neubližují si","věří si"atd.

Mamka, taťka a kámoši

Dotázané děti projevují lásku v různých kombinacích rodinným příslušníkům, zejména svým rodičům, sourozencům a prarodičům, dále svým vrstevníkům i domácím mazlíčkům (nejpočetnější zastoupení mají psi). Obdobně chápou projevy lásky jiných lidí ke své osobě. Na otázku"Kdo tobě v současné době projevuje lásku?"odpovídaly: 
  *  "Maminka, tatínek a bráška." 
  *  "Mamka, taťka, ségra a ostatní z rodiny a samozřejmě kámoši a kámošky." 
  *  "Petr, sestra, mama, tata, teta a babička, někdy kamarádky z kamarádství." 
  *  "Z mé rodiny všichni." 
  *  "Mně asi děda. Vím a cítím, že jsem jeho nejlepší vnouče i mi to každý říká."

V některých odpovědích dětí bylo k projevům lásky uvedeno, že nikomu neprozradí, koho mají rádi. Objevovaly se také odpovědi, že zatím nikoho rádi nemají. V těchto případech je možné, že dítě uvažuje o své"dětskélásce partnerské"a tu rodičovskou vnímá automaticky, nebo si neuvědomuje různé podoby lásky jako jeho ostatní vrstevníci.

Děti se také měly vyjádřit k tomu, co si představují pod pojmy"chodit spolu", a zda umějí používat příslušné názvosloví k otázkám partnerství. Slova"chodit spolu"děti nejčastěji chápou tak, že si lidé projevují lásku a společně tráví volný čas: 
  *  "Mají se moc a moc rádi." 
  *  "No, že se spolu pořád stýkají a jsou pořád spolu." 
  *  "Mají něco společného, mají se rádi (nejsou na sebe zlí)." 
  *  "Že spolu chodí za ruku do pizzerie na kávu." 
  *  "Jsou do sebe zamilovaní a prostě chodit spolu znamená, že jsou víc než přátelé a o krok míň než manželé."   *  "Jsou to šťastní lidé a nic je nerozdělí."

Děti pojmenovávaly lidi, kteří"spolu chodí", různými názvy, stejně jako ty, kteří se mají rádi a budou mít svatbu. K lidem, kteří"spolu chodí", přiřadily názvy jako milenci, dále spojení přítel -přítelkyně, pár, partneři a využily i výraz z nářečí - galáni. V označení lidí, kteří se mají rádi a budou mít svatbu, uváděly děti nejčastěji výrazy snoubenci, dále pak budoucí manželé, opět milenci nebo z velké části řeklynebo napsaly, že nevědí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 5/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy