5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Má se v dějepise hodnotit minulost?

Má se v dějepise hodnotit minulost?

Autor: Kamil Činátl | Datum: 9.9.2014 | Vydání: 7/2014

Dějepis čas od času vystoupí ze školy i do veřejného prostoru. Povětšinou jím v kontroverzní podobě prolétne jako kometa a zanechá za sebou rozporuplné dojmy. Ohniskem mediálních sporů jsou převážně soudobé dějiny, které se točí především kolem významu „totalitní minulosti“.

Má se v dějepise hodnotit minulost?

Mají žáci při výuce dějepisu hodnotit minulost? Mají učitelé pod tlakem rozsáhlého učiva čas a prostor, aby o historických událostech spolu s žáky přemýšleli ve vztahu k hodnotám? V úvaze o významu hodnot pro dějepisné vzdělávání se pokusím nabídnout nejen konkrétní řešení, ale též inspirace ze zahraniční didaktiky dějepisu. Rámcové vzdělávací programy totiž hovoří jasně a při popisu cílového zaměření vzdělávací oblasti spojují dějepis s „utvářením pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost“. Jak je tomu ale ve školní praxi?

Hodnoty v zajetí mediálních stereotypů

Jedni dějepisnou výuku spojují s imperativem paměti a učitelé by dle nich měli žákům neustále připomínat historická bezpráví, aby společnost nezapomněla a aby se totalitní zlo již nemohlo opakovat. Druzí srovnávají dobu před rokem 1989 se společenskými problémy současnosti a oslabují její totalitní charakter. Doba nebyla tak zlá, měla i svá pozitiva a umožňovala lidem žít důstojně. Zejména ve vztahu k českým soudobým dějinám tak můžeme získat dojem, že hodnocení má podobu morálního soudu nad minulostí. Cesta k hodnotám se naplní, když žáci dojdou k závěru, že komunismus byl zlý, když emotivně prožijí setkání s pamětníkem či se dojmou po zhlédnutí působivého filmu o holocaustu. Morální soud nad komunismem představuje mediální a politický stereotyp, který často brání promyšlenější a didakticky účelnější práci s hodnotami ve školní praxi. Řada učitelů před takto pojatým hodnocením minulosti raději uniká do poklidné říše historické faktografie. A vzhledem k tomu, že všechny znalosti nikdy vyložit nestihnou, tak na hodnocení nezbývá čas. Ostatně stačí si otevřít jakoukoliv učebnici. Ačkoliv kurikulární reforma zdůraznila klíčové kompetence, které s hodnotami často úzce souvisí, jsou i učebnice dějepisu přeplněny znalostmi, a učitelé jen ověřují, zda si je žáci zapamatovali, a hodnocení přenechávají jiným.

Dějiny pohledem lidí

Učitelé dějepisu pochopitelně touží po nezaujaté objektivitě, ale i když se snaží vlastní názory před žáky upozadit, nemohou se sami od hodnot zcela odpoutat. Hodnotový kontext je přítomen v každé sociální praxi – školní výuku nevyjímaje. Jedině skrze vztah k hodnotám získává lidské jednání nějaký účel a smysl. Ve škole se to nejčastěji projevuje tím, že výuka v takovou chvíli žáky zaujme, či dokonce baví. Únik před hodnocením do poklidné říše faktografie s sebou nese ztrátu zájmu o předmět. Hodnoty mohou do školní praxe vstupovat i jinak než v podobě jednostranných morálních soudů, které do výuky dějepisu opravdu nepatří. Žáci nemusí reprodukovat mediální stereotypy a posuzovat celé historické epochy (komunismus byl zlo), když se hodnocení zaměří na jednání konkrétních lidí v dobovém kontextu. Porozumění lidskému jednání vztah k hodnotám předpokládá, jinak by příběhy z historie totiž neměly smysl. Jakmile jsou žáci (nejlépe prostřednictvím pramenů) konfrontováni s historickou situací, v níž se konkrétní lidé kdysi ocitli a nějak jednali, hodnocení ztrácí charakter kategorického morálního soudu a ocitáme se na úrovni historické analýzy a interpretace. Pro ilustraci uveďme příklad z oblasti filmu: Můžeme vést nepříliš plodnou diskusi o tom, zda je konkrétní snímek dobrý, nebo špatný a jestli představuje Třicet případů majora Zemana propagandistický škvár, či řemeslně kvalitní seriál. Nebo vstoupíme „za film“, pustíme se do rozboru konkrétních scén a tvůrčích postupů, zohledníme kontext vzniku seriálu, motivace herců, srovnáme pohledy dobového a současného diváka. Jakmile se před námi film rozprostře jako problémové téma, již k němu nelze přistoupit prostřednictvím jednostranného morálního soudu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 7/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.



Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy