5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Malí násilníci

Malí násilníci

Datum: 9.9.2009 | Vydání: 7/2009

Proč se děti stávají agresivními a projevují násilnické sklony? Biologické faktory zde podle vědců hrají velkou roli. Znalost mechanismů nám může pomoci s předcházením násilí na školách.

Devítiletý Filip přichází již po druhé na psychoterapeutické sezení. Jeho maminka psychologa informuje, že její syn má často záchvaty zlosti, při kterých se nezdráhá fyzicky napadnout spolužáky. Krom toho často utíká z domova, a učitelé si stěžují, že se k nim chová panovačně. Maminka ani škola neví, jak si s ním poradit. Filipův případ není až tak výjimečný. Podle odhadů trpí dvě až osm procent dětí poruchami chování spojenými s agresivitou. Chovají se agresivně vůči rodičům, učitelům i spolužákům. Často tito žáci trpí dalšími poruchami – například úzkostmi nebo propadají alkoholu či drogám. Třikrát až pětkrát častěji se agresivita vyskytuje u chlapců, než u dívek. Kriminologové udávají, že počet trestných činů mládeže spojených s násilím do konce druhé světové války stoupá, přičemž největší k největšímu nárůstu dochází od začátku devadesátých let.

Horká a studená agrese

Psychologové rozlišují různé formy agresivního jednání, které prodělávají také různý vývoj. Jedním z důležitých kritérií je doba, kdy se násilnické chování začíná projevovat. Tzv. „Late starters“ (s pozdním začátkem) se do konfliktů s ostatními dostávají až v době dospívání. Z jejich chování je cítit touha překračovat hranice, která je typická pro pubertu. Tito děti většinou v průběhu dospívání násilnické chování opouštějí a jako dospělí se již agresivně neprojevují. Oproti tomu „Early starters“ ( s raným začátkem) bývají viditelně agresivnější již v předškolním věku a jejich chování má často motivy ublížit druhému. Často trpí nějakým dalším handicapem. Může se jednat o řečovou vadou, znatelně nižší IQ, hyperaktivitu.

Další dělení malých násilníků spočívá ve vymezení těch, kteří mají tzv. horkou krev, rychle vzplanou na základě aktuálních podnětů a těch, u kterých je agrese plánovaná a dobře promyšlená. Druhé skupině dětí často chybí pocity viny a jsou proto označovány za callous unemotional - necitlivý. Jsou to děti, které reagují silně na pochvalu. „Když zjistí, že získávají pochvalu na základě lhaní, lžou co nejvíce,“ říká psycholog James Blair z Národního institutu psychického zdraví v Bethesedě v USA. Tresty je naopak sotva dokáží vylekat. Toto chování se projevuje sice jen u jednoho procenta dětí, ale může se vyvinout do nebezpečné formy. Pozitivní je, že se dá velmi brzo vypozorovat. V reálném životě žáci se „studenou“ a „horkou“ agresí reagují na stres a strach tak odlišně, že se jejich typ dá poznat jen na základě tělesných reakcí. Děti s horkou agresí mají při stresu zvýšený puls, zatímco ti se studenou zůstávají stále v klidu. Agresivní chování často u nich přetrvává celý život, kdy nabírá až psychopatické tendence.

Psychoterapie – jediný prostředek

Jak bylo zmíněno výše, podle německých vědců u agresivních dětí hrají důležitou roli biologické faktory. Mohou tedy pomoci psychofarmaka? Ačkoliv psychofarmaka mění látky v mozku, zůstává antisociální chování jimi neovlivnitelné. Dětem se předepisují pouze v případě, pokud se agresivní chování spojuje s dalšími poruchami, například poruchou pozornosti nebo hyperaktivitou. Někteří vědci spekulují zejména o oxytocinu, který podporuje prosociální chování u zvířat, zlepšuje vnímání a prožívání vztahů. Domnívají se, že nosní kapky obsahující oxytocin by v budoucnu mohli s agresivní mládeží pomoci. Zatím se však neprokázala účinnost.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 7/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy